Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
#CohesionAlliance : Eiropas mēroga koalīcija pieprasa stingru un efektīvāku ES reģionālo politiku pēc 2020. gada  

 

Pateicoties kohēzijas politikai — galvenajam ES ieguldījumu un solidaritātes instrumentam — ir samazinājušās atšķirības, veicināta inovācijas izplatība un panākta ilgtspējīga izaugsme. Tai arī turpmāk jābūt pīlāram, uz ko balstīt ES nākotni un ko nedrīkstētu apdraudēt Brexit finansiālā ietekme vai vajadzība finansēt jaunus uzdevumus. Šādu vēstījumu pauda ES, valstu un vietējā līmeņa vadošās amatpersonas un pilsoniskās sabiedrības pārstāvji, kas pulcējās Briselē, lai Eiropas Reģionu un pilsētu nedēļas ietvaros dibinātu Kohēzijas aliansi jeb #CohesionAlliance .

 

Drīz pēc tam, kad Eiropas Komisija bija nākusi klajā ar jauniem pierādījumiem , ka ES kohēzijas politika ir bijis efektīvs instruments ekonomikas krīzes triecienu mazināšanai, simtiem vietējo un reģionālo politiķu tikās ar valstu un ES līmeņa vadošajām amatpersonām, lai apspriestos par Eiropas galvenā ieguldījumu instrumenta nākotni. Minētajam instrumentam pašlaik ir piešķirti vairāk nekā 630 miljardi EUR laikposmam no 2014. gada līdz 2020. gadam.

 

Pamatojoties uz 2018. gada maijā publicēšanai paredzēto Eiropas Komisijas priekšlikumu par ES budžetu pēc 2020. gada, #CohesionAlliance analizēs turpmāko ieguldījumu stratēģiju Eiropai. Ar alianses mērķiem iepazīstināja Eiropas Reģionu komitejas priekšsēdētājs Karls Haincs Lambercs ( Karl-Heinz Lambertz ) un pārstāvji no tādām vadošajām ES pilsētu un reģionu apvienībām kā Eiropas Pierobežas reģionu asociācija ( AEBR ), Eiropas Reģionu asambleju ( AER ), Eiropas Pašvaldību un reģionu padome ( CEMR ), Eiropas Perifēro piejūras reģionu konference ( CPMR ) un Eurocities , klātesot ES reģionālās politikas komisārei Korinai Krecu ( Corina Creţu ).

 

Priekšsēdētājs K. H. Lambercs teica: “Eiropai jākoncentrējas uz jautājumiem, kas visvairāk satrauc iedzīvotājus, un tāpēc nākamajam ES budžetam jābūt cilvēkiem domātam budžetam, kas ļauj risināt 21. gadsimta problēmas. Alianse #CohesionAlliance atspoguļo vienkāršu pārliecību, ka, pateicoties ieguldījumiem mūsu kopienās, reģionālo atšķirību novēršanā un sociālās integrācijas veicināšanā, ES kohēzijas politika ir galīgais solidaritātes apliecinājums. Lai Eiropa varētu sasniegt savus tālejošos mērķus, tagad ir vajadzīgs elastīgs un vērienīgs ES budžets, kā arī spēcīga kohēzijas politika katram reģionam un pilsētai.”

 

“Kohēzijas politika pirmām kārtām un galvenokārt ir domāta cilvēkiem, lai uzlabotu viņu dzīvi. Tāpēc es priecājos redzēt Kohēzijas aliansi, kuras mērķis ir veidot sadarbību starp pilsētu un reģionu pārstāvjiem, kā arī Eiropas MVU, slimnīcu, skolu pārstāvjiem un pilsonisko sabiedrību kopumā. Vairāk nekā jebkad Eiropai un tās 500 miljoniem iedzīvotāju ir vajadzīga spēcīga kohēzijas politika,” teica komisāre K. Krecu.

 

Aizvien vairāk pilsētu mēru, reģionu priekšsēdētāju un vietējā līmeņa vadītāju no visas Eiropas, kā arī Eiropas Parlamenta deputātu, tāpat kā pilsoniskās sabiedrības un uzņēmēju apvienību pārstāvju paraksta #CohesionAlliance deklarāciju. Eiropas Reģionu un pilsētu nedēļas laikā notiks augsta līmeņa politiskās debates un vairāk nekā 120 semināru un ar tiem saistītu pasākumu, lai varētu izstrādāt koncepciju, kas ļautu uzlabot ES kohēzijas politiku un palielināt tās atpazīstamību.

 

Astoņos mēnešos pirms tam, kad tiks publiskots ES budžets pēc 2020. gada, alianses atbalstītāji veicinās izpratni par to, kā ES kohēzijas politika uzlabo iedzīvotāju dzīvi visā Eiropā.

 

Plašāka informācija par #CohesionAlliance iniciatīvām, paziņojumiem un nostājas dokumentiem ir pieejama tīmekļa vietnē https://cohesionalliance.eu.

 

Kontaktpersona:
Pierluigi Boda

Tālr. +32 2 282 2461

Mob. tālr. +32 473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu

 

 

 

Piezīme redaktoriem

EIROPAS REĢIONU UN PILSĒTU NEDĒĻA

No 9. oktobra līdz 12. oktobrim Briselē 15. reizi notiekošajā pasākumā “Eiropas Reģionu un pilsētu nedēļa” pulcēsies aptuveni 5700 vietējās pārvaldes pārstāvju, ES fondu pārvaldnieku, reģionālās politikas ekspertu un praktizējošu speciālistu. Augsta līmeņa politiskas debates un vairāk nekā 130 darbsemināru dos unikālu iespēju apmainīties viedokļiem un dalīties pieredzē par trim galvenajiem tematiem: “Noturīgu reģionu un pilsētu veidošana” (#LocalResilience), “Reģioni un pilsētas — pārmaiņu veicinātāji” (#TakeAction) un “Zināšanu apmaiņa — pozitīvam rezultātam” (#SharingKnowledge). Domājot par žurnālistiem, ir sagatavota īpaša programma plašsaziņas līdzekļiem.

 

 

Kohēzijas politikas nākotne

Eiropas Reģionu komitejas atzinums par ES kohēzijas politikas nākotni

RK pētījumi par kohēzijas politikas nākotni

2007.–2013. gada plānošanas perioda novērtējumi

ES kohēzijas politikas atvērto datu portāls

 

Kopīgot :
 
Līdzīgas ziņas

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/COTER-MEETING-26-SEPT-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/COHESIONALLIANCE-EUROPE-WIDE-COALITION-DEMANDS-A-STRONG-AND-MORE-EFFECTIVE-EU-REGIONAL-POLICY-AFTER-2020.ASPX

Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/REGIONS-DEMAND-STRONGER-SUPPORT-AND-BETTER-RULES-TO-REINFORCE-COHESION-AND-CROSS-BORDER-COOPERATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/COHESIONALLIANCE-EUROPE-WIDE-COALITION-DEMANDS-A-STRONG-AND-MORE-EFFECTIVE-EU-REGIONAL-POLICY-AFTER-2020.ASPX

Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/COHESIONALLIANCE-EUROPE-WIDE-COALITION-DEMANDS-A-STRONG-AND-MORE-EFFECTIVE-EU-REGIONAL-POLICY-AFTER-2020.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-SIDE-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/COHESIONALLIANCE-EUROPE-WIDE-COALITION-DEMANDS-A-STRONG-AND-MORE-EFFECTIVE-EU-REGIONAL-POLICY-AFTER-2020.ASPX

 EURegionsWeek side events have started!
EURegionsWeek side events have started!
07.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/REGISTRATIONS-OPEN-EU-REGIONS-WEEK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/COHESIONALLIANCE-EUROPE-WIDE-COALITION-DEMANDS-A-STRONG-AND-MORE-EFFECTIVE-EU-REGIONAL-POLICY-AFTER-2020.ASPX

Registration to #EURegionsWeek 2023 is open
Registration to #EURegionsWeek 2023 is open
31.07.2023