Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
Kohēzija, konkurētspēja, konverģence: Portugāles premjerministrs aicina atvēlēt vairāk līdzekļu Eiropas Savienībai un reģionāliem ieguldījumiem  

Portugāles premjerministrs Antoniu Košta ( Antonio Costa ) pievienojās vairākiem simtiem vietējo un reģionālo pārstāvju, kas debatēja par Eiropas nākotni. Debatēs ar Eiropas Reģionu komitejas (RK) locekļiem premjerministrs teica, ka Eiropai steidzami jāmaina virziens, lai globālajā konkurencē tā spētu gūt panākumus, mazinot reģionu atšķirības, palielinot dalībvalstu ieguldījumu ES budžetā, vairāk līdzekļu atvēlot reģionāliem ieguldījumiem un iesaistot visus pārvaldes līmeņus.

Premjerministrs sacīja, ka sociālai kohēzijai un reģionu un pilsētu konverģencei ir jābūt Eiropas Savienības prioritātei. Premjerministrs Košta, kas kādreiz bija RK loceklis, aicināja palielināt ES budžetu un norādīja, ka ar 1 % no NKI nepietiek. Viņš piebilda: “Globalizētā pasaulē Eiropai ir jācenšas vairot savu kohēziju un uzlabot tautsaimniecības konkurētspēju. Lai mēs spētu atrisināt jaunas problēmas, nedrīkstam vājināt Savienības pamatus, piemēram, kopējo lauksaimniecības politiku un kohēzijas politiku. Mums ir mērķi, un mums ir politikas pasākumi. Ja vēlamies stiprāku Savienību, kas ir noturīgāka pret krīzēm un kas labāk spēj risināt jaunas problēmas, mums Savienībai jāatvēl vairāk līdzekļu.”

Runājot debatēs RK plenārsesijā, Komitejas priekšsēdētājs Karls Haincs Lambercs (Karl-Heinz Lambertz) piekrita šim viedoklim, sakot: “Mums visiem jācenšas Eiropā atjaunot līdzsvarotu ekonomikas izaugsmi. Sociālā, ekonomiskā un teritoriālā kohēzija ir Eiropas Savienības gēnos, bet mums jāpalielina ieguldījumi reģionos un lauku rajonos. Nākamais ES budžets noteiks Eiropas turpmāko virzību, un tāpēc dalībvalstis nedrīkst samazināt reģioniem un pilsētām atvēlēto līdzekļu apmēru, gluži pretēji, tas ir jāpalielina, lai varētu nodrošināt darbvietu izveidi un padziļināt Eiropas integrāciju.”

Eiropas Reģionu komiteja un teritoriālās apvienības, kas apvienojušās Eiropas Savienības #CohesionAlliance, aizstāv viedokli, ka nākamajā ES budžetā jāparedz līdzekļi ieguldījumiem reģionos, un arī premjerministrs Košta aicināja īstenot spēcīgu kohēzijas politiku. “Ar kohēzijas politiku Eiropas Savienība ienāk katrā ES ciemā, pilsētā un ielā,” viņš teica. “Tāpēc kohēzija nevar un nedrīkst kļūt par mainīgo lielumu nākamajā daudzgadu finanšu shēmā.”

Eiropas Reģionu komitejas – ES vietējo un reģionālo pārstāvju asamblejas – locekļi debatēs atbalstīja premjerministra izklāstīto nākotnes vīziju. Viņi pauda izpratni par to, ka Eiropas tautsaimniecība ir jāatjaunina, vairojot teritoriālo kohēziju, uzlabojot infrastruktūru un stiprinot vides ilgtspēju. Viņuprāt, lai to panāktu, Eiropas Savienībai vairāk uzmanības jāvelta tam, kāda nozīme un ietekme ir vietējām un reģionālajām pašvaldībām, kas atbildīgas ne tikai par reģionu tautsaimniecības attīstības veicināšanu, bet arī par vēlētāju interešu paušanu un vietējo kopienu atbalsta nodrošināšanu ES politikas pasākumiem.

Portugāles premjerministrs arī piebilda, ka steidzami jāpabeidz ekonomiskās un monetārās savienības izveide: “Eirozonas strukturālie trūkumi joprojām nav novērsti. Kamēr ekonomiskās un monetārās savienības izveide nav pabeigta, pastāv jaunas krīzes iespējamība. Tādēļ uzskatu, ka ir jāveido ar pašu resursiem finansēts eurozonas budžets.”

***

Piezīme redaktoriem

Šīs debates ir devums Komitejas iniciatīvai “Pārdomas par Eiropu”, kuras īstenošanas gaitā RK locekļi visā Eiropas Savienībā rīko simtiem debašu ar iedzīvotājiem, un tajās gūtās atziņas tiks apkopotas ziņojumā, kas vēl šajā gadā tiks nosūtīts Eiropadomei.

Lai visiem reģioniem un pilsētām nodrošinātu spēcīgu kohēzijas politiku pēc 2020. gada, Komiteja kopā ar vadošām ES teritoriālajām apvienībām nodibināja #CohesionAllianceiedzīvotāju interesēs izveidotu kustību, kas atvērta visiem, kuri uzskata, ka ES kohēzijas politikai arī turpmāk jābūt vienam no ES nākotnes pīlāriem. Kopš tās izveidošanas pagājušā gada oktobrī Aliansei katru dienu pievienojas jauni parakstītāji, tostarp reģionālās un vietējās pašvaldības, EP deputāti, uzņēmēju apvienības, akadēmisko aprindu pārstāvji, arodbiedrības un ideju laboratorijas.

Debates var vēlreiz noskatīties vietnē EbS. Par fotoattēlu lejupielādēšanu nav jāmaksā.

Kontaktpersona:
Andrew Gardner

Tālr.: +32 473 843 981
andrew.gardner@cor.europa.eu

Kopīgot :
 
Saistītā informācija
Līdzīgas ziņas

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-IN-WALLONIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/COHESION-COMPETITIVENESS.ASPX

President Cordeiro visits Walloon projects financed by European funds: "Cities and regions are making Europe a reality"
President Cordeiro visits Walloon projects financed by European funds: "Cities and regions are making Europe a reality"
25.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/APPLY-URBACT-CALL-ACTION-PLANNING-NETWORKS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/COHESION-COMPETITIVENESS.ASPX

Apply to the URBACT call for Action Planning Networks!
Apply to the URBACT call for Action Planning Networks!
19.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/SOCIAL-COHESION-RISKS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/COHESION-COMPETITIVENESS.ASPX

Ja tālākie reģioni ES politikā tiks ignorēti, ir apdraudēta sociālā un ekonomiskā kohēzija
Ja tālākie reģioni ES politikā tiks ignorēti, ir apdraudēta sociālā un ekonomiskā kohēzija
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/SMALL-URBAN-AREAS-GREEN-DIGITAL-TRANSITIONS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/COHESION-COMPETITIVENESS.ASPX

Europe cannot leave its small urban areas behind in green and digital transitions
Europe cannot leave its small urban areas behind in green and digital transitions
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/NEW-COTER-CHAIR.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/COHESION-COMPETITIVENESS.ASPX

Newly elected chair Emil Boc makes efficient use of EU budget and cohesion funds a top priority of the COTER commission works
Newly elected chair Emil Boc makes efficient use of EU budget and cohesion funds a top priority of the COTER commission works
29.09.2022