Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
Eiropas Savienības mēroga koalīcija mudina valstu valdības iesaistīt reģionus un pilsētas laikposmam pēc Covid-19 krīzes paredzēto atveseļošanas plānu sagatavošanā un novērst vakcinācijas plaisas veidošanos Eiropā.  

Eiropadomes sanāksmes priekšvakarā #Cohesion Alliance – Eiropas Savienības mēroga alianse, kuras 12 000 parakstītāji atbalsta spēcīgāku kohēzijas politiku laikposmā pēc 2020. gada, – aicina dalībvalstis partnerībā ar pašvaldībām izstrādāt, īstenot un pārvaldīt valstu atveseļošanas un noturības plānus. Kohēzijas alianse arī mudina valstu parlamentus pēc iespējas ātrāk ratificēt lēmumu par pašu resursiem. Tādējādi Eiropas Komisijai būs iespēja kapitāla tirgos aizņemties līdz 750 miljardiem EUR Covid-19 krīzes negatīvo seku novēršanai. Turklāt alianse brīdina Eiropas Savienības līderus par risku, ka vakcīnu ziņā varētu izveidoties konkurence, kas, iespējams, palielinās Eiropas reģionu, pilsētu un ciematu nevienlīdzību.

Pašvaldības jau no paša veselības krīzes sākuma ir atradušās pirmajās pozīcijās, un virzībā uz taisnīgu, ilgtspējīgu un noturīgu atveseļošanu visā Eiropā tām būs jāuzņemas nozīmīga loma. Tomēr laikā, kad dalībvalstis gatavo savus atveseļošanas plānus, ir izrādījies, ka daudzās no tām reģioni, pilsētas un pašvaldības, kā arī sociāli ekonomiskie partneri nav jēgpilni iesaistīti plānošanas procesā .

Eiropas atveseļošana būs tieši tikpat noturīga, cik reģionu, ciematu un pilsētu atveseļošana. To vajadzības ir atšķirīgas, tāpēc efektīva atveseļošana būs iespējama tikai tad, ja tiks apzinātas no novērstas visas tās daudzās problēmas un nepilnības, kas skar visas Eiropas teritorijas, sākot no lauku un visizolētākajiem apvidiem un beidzot ar visurbanizētākajām teritorijām, no salām līdz kalnu reģioniem, neaizmirstot arī par mazapdzīvotiem un pierobežas reģioniem. Ieguldījumiem ir jāatbilst teritoriālajām vajadzībām. Ja valstu atveseļošanas un noturības plānu izstrādes, īstenošanas un pārvaldības gaitā pašvaldībām nebūs iespējas paust savu viedokli, pastāv liela varbūtība, ka daudzi reģioni paliks ārpus uzmanības loka. Eiropas Savienībā pašvaldību pārziņā ir trešā daļa publisko izdevumu un puse publisko ieguldījumu Eiropas Savienībā. Bez pašvaldību līdzdalības atveseļošana vienkārši nebūs iespējama.

Solidaritāte nozīmē ar darbiem pierādīt, ka kohēzija ir viena no Eiropas Savienības pamatvērtībām. Tāpēc mēs aicinām dalībvalstis, izstrādājot, īstenojot un pārvaldot valstu atveseļošanas plānus , kas jāiesniedz Eiropas Komisijai līdz aprīļa beigām, strādāt partnerībā ar pašvaldībām, sociāli ekonomiskajiem partneriem un pilsonisko sabiedrību . Mēs uzsveram, ka šajā procesā ir pilnībā jāievēro partnerības un daudzlīmeņu pārvaldības, kā arī vietējiem apstākļiem pielāgotas pieejas principi.

Kohēzijas alianse ir atzinīgi novērtējusi 750 miljardus vērto atveseļošanas instrumentu Next Generation EU , kurš pazīstams arī kā Eiropas atveseļošanas plāns , un tā uzskata, ka šis ir Eiropas Savienībai vēsturisks brīdis. Tagad ir pienācis laiks šo Eiropas Savienības vēsturē nebijuši spēcīgo ieguldījumu plānu īstenot praksē . Tomēr pārāk daudzas dalībvalstis vēl nav ratificējušas lēmumu par pašu resursiem  – ar šā tiesību akta palīdzību Eiropas Savienība varēs kapitāla tirgū aizņemties līdz 750 miljardiem EUR ar mērķi vērsties pret Covid-19 krīzes sekām. Lai Eiropas atveseļošanu būtu iespējams veicināt ar jaunu finansējumu, ir svarīgi, lai ratifikācija Eiropas Savienības valstīs norisinātos bez kavēšanās. Tāpēc valstu parlamentiem lēmums ir jāratificē pēc iespējas ātrāk .

Noslēgumā jāpiebilst, ka Eiropas solidaritāte nozīmē sadarbības rezultātā izveidot īstu Eiropas mēroga vakcinācijas kampaņu. Sadrumstalota kampaņa labumu nenesīs nevienam – tā apgrūtinās atveseļošanu un palielinās Eiropas reģionu nevienlīdzību. Tāpēc, gatavojoties Eiropas samitam, Kohēzijas alianse mudina Eiropa Savienības līderus novērst risku, ka teritoriālā līmenī varētu veidoties vakcīnu konkurence. Mēs aicinām Eiropas Savienību, reģionālās un valstu valdības sadarboties un panākt, lai visu pilsoņu vajadzības un vēlmes tiktu ievērotas.

Mums ir jādara viss iespējamais, lai nepieļautu vakcīnu pieejamības plaisas veidošanos, jo tā palielinātu reģionu, pilsētu un ciematu nevienlīdzību.

Sekretariāta kontaktinformācija:

CohesionAlliance@cor.europa.eu

Kopīgot :
 
Līdzīgas ziņas

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-STATEMENT.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/ZELENSKYY-PLENARY-MAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-STATEMENT.ASPX

President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-STATEMENT.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-STATEMENT.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-STATEMENT.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023