Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
Eiropas Komisija un pilsētas un reģioni apņemas sadarboties ciešāk, lai veicinātu brīvās tirdzniecības nolīgumu izmantošanu  

Eiropas Reģionu komitejas (RK) Ekonomikas politikas komisijas ( ECON ) locekļi 2. martā tikās ar tirdzniecības komisāru Filu Hoganu ( Phil Hogan ), lai apspriestu iespējas un šķēršļus ES brīvās tirdzniecības nolīgumu (BTN) īstenošanai vietējā un reģionālajā līmenī. ECON komisijas locekļi arī pieņēma ieteikumus par BTN, konverģences un konkurētspējas budžeta instrumenta un pakalpojumu paketes īstenošanu.

ES tirdzniecības nolīgumi ar trešām valstīm aptver vairāk nekā 70 tirgu un aptuveni 41 % no starptautiskās ES preču tirdzniecības. Pašlaik Eiropas Savienībā no eksporta uz pārējo pasauli ir atkarīgi aptuveni 36 miljoni darbvietu. Kaut arī tirdzniecībai joprojām piemīt milzīgs potenciāls attiecībā uz izaugsmi, nodarbinātību, darbvietu radīšanu un ieguldījumiem Eiropas Savienībā, ir jādara vairāk, lai brīvās tirdzniecības nolīgumi (BTN) tiktu vairāk izmantoti vietējā līmenī.

“Ja vēlamies, lai ES politika būtu gan efektīva, gan pieņemama, izšķiroša nozīme būs reģionu viedoklim. Šī ir joma, kurā Reģionu komiteja rada milzīgu pievienoto vērtību. RK locekļi pārzina reālo situāciju uz vietas visā Eiropā un tādējādi vairo ES politikas demokrātisko leģitimitāti,” savā ievadrunā paziņoja tirdzniecības komisārs Fils Hogans .

Nesena aptauja (2019), ko RK veica sadarbībā ar Eurochambres , liecina: lai tirdzniecība noritētu efektīvi, ir jāuzlabo nepietiekamās zināšanas par ES noslēgtajiem brīvās tirdzniecības nolīgumiem, sniedzot praktisku informāciju par to, kā MVU tos var konkrēti izmantot.

Mēs ļoti atzinīgi vērtējam BTN īstenošanas ziņojumus, kas ir gan izšķirošs solis ceļā uz labāku pārredzamību, gan efektīvs instruments, ar kuru informēt par tirdzniecības nolīgumu pavērtajām izaugsmes iespējām. Ņemot vērā tirdzniecības nolīgumu zemo izmantojumu, esam pilnībā pārliecināti, ka brīvās tirdzniecības nolīgumi būtu jāpielāgo MVU vajadzībām, savukārt mazajiem un vidējiem uzņēmumiem būtu jāsaņem atbalsts, lai tie spētu gūt labumu no brīvās tirdzniecības nolīgumiem. Šajā saistībā nozīmīga loma var būt vietējām un reģionālajām pašvaldībām, jo tās pazīst vietējos MVU un atrodas to tuvumā, tāpēc tās ir ļoti piemērotas, lai izplatītu informāciju par BTN priekšrocībām. Vienlaikus mums jāuzmanās, lai netiktu ignorētas tās teritorijas, kas nav gatavas saskarties ar starptautisko konkurenci, jo mūsu uzdevums ir nodrošināt, ka neviens reģions nav atstāts novārtā. Nozīmīgs rīks šajā saistībā var būt teritoriālās ietekmes novērtējumi , kas palīdz laikus apzināt un kvantitatīvi noteikt iespējamo ietekmi, tādējādi ļaujot pilsētām un reģioniem savlaicīgi veikt piemērotus pasākumus, ” norādīja Maikls Mērfijs ( Michael Murphy ) (IE/PPE), ECON komisijas priekšsēdētājs un ziņotājs RK atzinumam “Brīvās tirdzniecības nolīgumu īstenošana — reģionālā un vietējā perspektīva” , kuru pieņēma sanāksmē.

“Es atzinīgi vērtēju Komitejas pirmo atzinuma projektu par mūsu brīvās tirdzniecības nolīgumu īstenošanu. Šajā īstenošanā svarīga loma ir reģioniem. Atzinuma projektā teikts, ka galvenie ieguvēji no BTN ir reģioni, to vietējie uzņēmumi un iedzīvotāji. Ceru, ka šis atzinuma projekts būs sākums sistemātiskākai Komisijas un Reģionu komitejas sadarbībai tirdzniecības nolīgumu īstenošanas jomā, " piebilda komisārs F. Hogans .

Ciešākas sadarbības ietvaros ziņotājs ierosināja turpināt tirdzniecības nolīgumu ekspertu grupas darbu, kurā RK ir gatava iesaistīties aktīvāk. Viņš atzinīgi novērtēja arī galvenā tirdzniecības nolīgumu izpildes uzrauga iecelšanu, kurš uzraudzīs ES tirdzniecības nolīgumos paredzētās klimata, vides un darba aizsardzības prasību īstenošanu, un atkārtoti izteica pilsētu un reģionu piedāvājumu cieši sadarboties.

Pēc debatēm ar komisāru F. Hoganu ECON locekļi pieņēma atzinumus “Budžeta instruments konverģencei un konkurētspējai (BIKK)” , ko izstrādājis ziņotājs Kristofs Rujons ( Christophe Rouillon ) (FR/PSE), un “Pakalpojumu pakete: aktualizēts Eiropas vietējo un reģionālo pašvaldību viedoklis” , ziņotājs — Žans-Liks Vanrāss ( Jean-Luc Vanraes ) (BE/RE), un apsprieda rīcības plānu sadarbībai ar Eiropas Investīciju banku 2020. gadā.

Papildu informācija:

Eiropas Komisijas faktu lapa: 2019. gada ziņojums par ES tirdzniecības nolīgumu īstenošanu

Aptauja par brīvās tirdzniecības nolīgumiem: ziņojums

Kontaktinformācija:

Carmen Schmidle

Tālr. +32 (0)2 282 2366

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Kopīgot :
 
Līdzīgas ziņas

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/COR-CEMR-JOINT-CONSULTATION-RRPS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/CLOSER-COOPERATION-TO-BOOST-UPTAKE-OF-FREE-TRADE-AGREEMENT.ASPX

Regions and cities still have little say in post-COVID 19 recovery plans, a new consultation warns
Regions and cities still have little say in post-COVID 19 recovery plans, a new consultation warns
30.05.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/FLEXIBLE-FISCAL-RULES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/CLOSER-COOPERATION-TO-BOOST-UPTAKE-OF-FREE-TRADE-AGREEMENT.ASPX

Flexible fiscal rules should remain in place until EU economic governance is reformed, local leaders ask
Flexible fiscal rules should remain in place until EU economic governance is reformed, local leaders ask
28.04.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-CALL-FOR-A-STRONGER-EUROPEAN-FINANCIAL-SUPPORT-FOR-TERRITORIES-WORST-AFFECTED-BY-BREXIT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/CLOSER-COOPERATION-TO-BOOST-UPTAKE-OF-FREE-TRADE-AGREEMENT.ASPX

Reģioni un pilsētas aicina palielināt Eiropas finansiālo atbalstu Brexit vissmagāk skartajām teritorijām
Reģioni un pilsētas aicina palielināt Eiropas finansiālo atbalstu Brexit vissmagāk skartajām teritorijām
19.03.2021

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/CRITICAL-RAW-MATERIALS-ROLE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/CLOSER-COOPERATION-TO-BOOST-UPTAKE-OF-FREE-TRADE-AGREEMENT.ASPX

Kritiski svarīgas izejvielas un to nozīme Eiropas nākotnei
Kritiski svarīgas izejvielas un to nozīme Eiropas nākotnei
10.03.2021

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/REGIONS-MUST-BE-AT-THE-HEART-OF-EUROPEAN-ECONOMIC-POLICY-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/CLOSER-COOPERATION-TO-BOOST-UPTAKE-OF-FREE-TRADE-AGREEMENT.ASPX

Reģioniem jābūt Eiropas ekonomikas politikas centrā
Reģioniem jābūt Eiropas ekonomikas politikas centrā
29.09.2020