Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
Vietējā un reģionālā līmeņa vadītājiem ir izšķiroša loma, lai konferences par Eiropas nākotni augšupējā pieeja kļūtu leģitīma  

Eiropas Parlamenta un akadēmisko aprindu pārstāvji apstiprina, ka Reģionu komitejai būtu jāuzņemas svarīga loma iedzīvotāju viedokļa pastāvīgā apkopošanā, jo pašvaldības ir iedzīvotājiem vistuvākais un uzticamākais pārvaldības līmenis.

RK Pilsoniskuma, pārvaldības, institucionālo lietu un ārlietu komisijas (CIVEX) locekļi debatēs apsprieda, kā stiprināt Reģionu komitejas lomu ES pārvaldības sistēmā, it īpaši konferencē par Eiropas nākotni. Debatēs piedalījās EP deputāts Domeneks Ruīss Devesa (Domènec Ruiz Devesa, ES/S&D) un Donavas universitātes (Kremsa) pētniecības līdzstrādniece Sāra Meijere (Sarah Meyer). Eiropas Savienības demokrātiskie pamati ir viens no galvenajiem konferencē izskatāmajiem jautājumiem, un pašvaldības ir gan ES demokrātisko pamatu sargātājas ikdienā, gan visvairāk praktizē līdzdalības demokrātiju. No diskusijas izrietēja, ka konference ir iespēja uzsvērt un popularizēt Reģionu komitejas kā pilsētu un reģionu institucionālās pārstāves lomu ES lēmumu pieņemšanas procesā atbilstīgi spēkā esošajiem Līgumiem. Lai stiprinātu ES demokrātisko dimensiju, plašākā perspektīvā varētu apsvērt iespēju grozīt Līgumus, lai palielinātu RK leģislatīvās pilnvaras.

Konferencē par Eiropas nākotni notiks atklātas, iekļaujošas un pārredzamas debates, kas pulcēs iedzīvotājus, pilsonisko sabiedrību, valstu, reģionālās un vietējās iestādes un Eiropas iestādes, lai Eiropas projektam dotu jaunu impulsu un stiprinātu Eiropas demokrātiju. Paredzams, ka tā sāk s ies 2021. gada Eiropas dienā – 9. maijā – pēc gadu ilgas aizkavēšanās Covid-19 pandēmijas dēļ.

Debatēs dalībnieki pievērsās jautājumam par to, vai pašreizējais ES tiesiskais regulējums ļauj Reģionu komitejai pilnībā veikt savu uzdevumu, proti, paust ES pilsētu un reģionu viedokli, un kāda konkrēta loma Reģionu komitejai un pašvaldībām varētu būt konferencē par Eiropas nākotni – procesā, ko vada trīs ES iestādes: Eiropas Komisija, Eiropas Parlaments un ES Padome.

Ziemeļreinas-Vestfālenes federālo, Eiropas un starptautisko lietu valsts sekretārs un RK CIVEX komisijas priekšsēdētājs Marks Špaihs (Mark Speich) (DE/PPE) sacīja: “Mums, tas ir, reģionālā un vietējā līmeņa politiķiem, ir jāformulē konkrētas idejas par Eiropas Savienību nākotnē. Mums ir vajadzīgs skaidrs redzējums par Eiropas, kuru veido reģioni, nākotni. Jo skaidrāks būs šis redzējums, jo efektīvāk mēs varēsim veikt vajadzīgos pasākumus tā īstenošanai un izmantot konferenci par Eiropas nākotni kā iespēju šā procesa virzībai. Pastāvīgi aicinām nodrošināt, lai pašvaldības tiktu vairāk ņemtas vērā Eiropas lēmumu pieņemšanā un tiesību aktos. Tagad ir būtiski izstrādāt skaidrus priekšlikumus, lai šī prasība tiktu skaidri nostiprināta arī institucionāli un procesuāli.”

EP deputāts un Eiropas Parlamenta Konstitucionālo jautājumu komitejas ( AFCO ) S&D grupas koordinators Domeneks Ruīss Devesa (ES/S&D) iepazīstināja ar EP izmēģinājuma projektu “Eiropas veidošana sadarbībā ar vietējām struktūrām” un paskaidroja, kā RK locekļi varētu sniegt ieguldījumu: “Lai tuvinātu Eiropu tās iedzīvotājiem un saistībā ar konferenci par Eiropas nākotni mums sadarbībā ar vietējās un reģionālās politikas veidotājiem būtu jāstiprina Eiropas dimensija, līdztekus pilsoniskās sabiedrības organizācijām, sociālajiem partneriem un iedzīvotāju iniciatīvām izveidojot labāk strukturētu un pastāvīgu līdzdalības sistēmu. Šajā nolūkā tiks īstenots izmēģinājuma projekts “ BELE – Eiropas veidošana sadarbībā ar vietējām struktūrām”, lai stiprinātu tiešu saziņu ar iedzīvotājiem par Savienības īstenotajām politiskajām iniciatīvām, periodiski nākot klajā ar paziņojumiem plašsaziņas līdzekļiem un rīkojot debates, ko vada vietējās iestādes. Mūsu pienākums ir ar šīm iniciatīvām nodrošināt, ka konferencē tiek piemērota augšupēja pieeja, lai veidotu jēgpilnu dialogu.”

Donavas universitātes (Kremsa) pētniecības līdzstrādniece profesore Sāra Meijere iepazīstināja ar projektu REGIOPARL , kura mērķis ir izpētīt, kā reģionālais un vietējais līmenis var darboties demokrātiskas pārstāvības nodrošināšanā. Viņa teica: “Tā kā Padome attiecībā uz konferenci par Eiropas nākotni skaidri atbalsta pieeju “priekšroka politikai”, RK varētu centies panākt konsekventu un sistemātisku reģionālās un vietējās perspektīvas iekļaušanu visos konferences pasākumos un rezultātos, ikvienā jautājumā. Attiecībā uz iedzīvotāju tiešu iesaisti izšķiroša nozīme būs ekspektāciju pārvaldībai, jo līdzdalība bez iespējām pieņemt lēmumus vai ietekmēt darba kārtību, visticamāk, nesekmēs ES politikas veidošanas demokrātisko leģitimitāti.”

Kontakpersona:

Marie-Pierre Jouglain

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Mob. tālr. +32 473 52 41 15

Kopīgot :
 
Līdzīgas ziņas

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/DIGITAL-RESILIENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/CIVEX-DEBATE-COFOE-.ASPX

CoR survey on Digital resilience
CoR survey on Digital resilience
23.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EU-CRIMES-HATE-CRIME-HATE-SPEECH.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/CIVEX-DEBATE-COFOE-.ASPX

Regional and local leaders demand extending the list of EU crimes to all forms of hate crime and hate speech
Regional and local leaders demand extending the list of EU crimes to all forms of hate crime and hate speech
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/CHARTER-YOUTH-DEMOCRACY-BOOST-YOUTH-PARTICIPATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/CIVEX-DEBATE-COFOE-.ASPX

Eiropas Reģionu komiteja un Eiropas Jaunatnes forums apvieno spēkus, lai veicinātu jauniešu līdzdalību
Eiropas Reģionu komiteja un Eiropas Jaunatnes forums apvieno spēkus, lai veicinātu jauniešu līdzdalību
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/COFE-1-DECEMBER.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/CIVEX-DEBATE-COFOE-.ASPX

Local and regional authorities are essential to deliver on the recommendations of the Conference on the Future of Europe
Local and regional authorities are essential to deliver on the recommendations of the Conference on the Future of Europe
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/NAT-15TH-COMMISSION-DEBATE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/CIVEX-DEBATE-COFOE-.ASPX

15th NAT commission: Bioeconomy debate
15th NAT commission: Bioeconomy debate
23.11.2022