Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
Pilsētas un reģioni atzinīgi vērtē progresu saistībā ar 2021.–2027. gada kohēzijas politikas noteikumiem un aicina pieņemt ES budžetu  

Eiropas Reģionu komiteja (RK) atzinīgi vērtē provizorisko vienošanos par Eiropas Reģionālā attīstības fonda un Kohēzijas fonda noteikumiem – saskaņā ar to ir paredzēts ieguldīt vairāk nekā 240 miljardus euro, lai mazinātu atšķirības un veicinātu ilgtspējīgu izaugsmi visos Eiropas Savienības reģionos. Vienojoties ņemtas vērā galvenās prasības, ar kurām jau pirms ilgāka laika nāca klajā pašvaldības, tostarp veidot spēcīgāku teritoriālo dimensiju, likt uzsvaru uz ilgtspējīgu attīstību un ņemt vērā tālāko reģionu īpašo situāciju.

Eiropas Parlamenta un Padomes sarunu grupas 8. decembrī panāca vienošanos par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un Kohēzijas fonda (KF) jaunajiem noteikumiem. Šie fondi kopā veido spēcīgākos ES budžeta ieguldījumu instrumentus, turpmākajos septiņos gados nodrošinot 242,9 miljardus euro ES reģionālajam finansējumam. Līdzekļi būs pieejami no 2021. gada 1. janvāra, bet vēl jāsagaida galīgā vienošanās par ES vispārējo daudzgadu finanšu shēmu (DFS), par kuru joprojām notiek sarunas. Ja dalībvalstis līdz gada beigām galīgo vienošanos nepanāks, tiks apturētas ar ERAF, KF un citiem kohēzijas politikas instrumentiem atbalstītās ieguldījumu programmas, tādējādi kavējot apjomīgus ieguldījumus iedzīvotāju un uzņēmumu labā.

“Vienošanās par Eiropas Attīstības fondu un Kohēzijas fondu ir ļoti nozīmīgs solis pilsētām un reģioniem. Covid-19 pandēmija ir īpaši skārusi mūsu sabiedrības visneaizsargātākās grupas. Projekti, kas paredzēti tādās jomās kā sociālie mājokļi, cīņa pret nevienlīdzību vai ilgtspējīga infrastruktūra virzībā uz klimatneitralitāti līdz 2050. gadam, tagad saņems ES atbalstu no 2021. gada 1. janvāra. Vienlīdzība, sociālais taisnīgums un ilgtspēja – tiem vajadzētu būt ES pārkārtošanās procesu pamatprincipiem. Šie fondi ir instrumenti, kas vajadzīgi mūsu reģioniem, lai sasniegtu šos mērķus,” sacīja Eiropas Reģionu komitejas Teritoriālās kohēzijas politikas un ES budžeta komisijas ( COTER ) priekšsēdētāja un Jaunās Akvitānijas reģiona priekšsēdētāja vietniece Izabella Budino ( Isabelle Boudineau , FR/PSE).

RK atzinīgi vērtē kompromisus saistībā ar nozīmīgākajām reģionu un pilsētu izteiktajām prasībām, kas sekmē kohēzijas atzīšanu par vienu no pamatvērtībām. Pilsētas un reģioni aicina stiprināt teritoriālo dimensiju, palielināt ieguldījumus pilsētu ilgtspējīgā attīstībā, mazināt demogrāfiskās lejupslīdes ietekmi mazapdzīvotos apgabalos un ņemt vērā īpašās problēmas, ar kurām saskaras tālākie reģioni. Jaunais ERAF un KF palielinās viedai izaugsmei paredzēto līdzekļu apmēru, nodrošinās, ka vismaz 30 % līdzekļu tiek ieguldīti “zaļajā” ekonomikā (jo ir svarīgi izpildīt no Parīzes nolīguma izrietošās saistības), kā arī veicinās centienus veidot sociālāku un iekļaujošāku Eiropu.

“RK ir gandarīta par lielisko vienošanos, kurā likumdevēji ir ņēmuši vērā gandrīz visus mūsu ieteikumus. Šis Eiropas lielākais publiskais fonds dod iespēju visiem reģioniem ieguldīt jaunās prasmēs, darbvietās un pārejā uz bezoglekļa ekonomiku, un līdz ar to tas kļūst par “viszaļāko” Eiropas fondu un vienlaikus patiesi apliecina solidaritāti ar visu veidu reģioniem,” sacīja RK ziņotājs par Eiropas Reģionālās attīstības fondu un Kohēzijas fondu un Flevolandes provinces reģionālais ministrs Mihils Reisbermans ( Michiel Rijsberman ) (NL/Renew Europe).

Pirms attiecīgo regulu varēs oficiāli pieņemt Padomē un Eiropas Parlamenta plenārsēdē, vēl ir nepieciešams tehnisks darbs, kas tiks pabeigts janvārī.

Uzziņai

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) mērķis ir stiprināt ekonomisko un sociālo kohēziju Eiropas Savienībā, mazinot nelīdzsvarotību starp tās reģioniem. Tā ieguldījumi ir koncentrēti četrās prioritārās jomās: inovācija un pētniecība, digitālā programma, atbalsts mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) un mazoglekļa ekonomika. Kohēzijas fonds (KF) ir paredzēts valstīm, kuru iekšzemes kopprodukts uz vienu iedzīvotāju ir mazāks par 90 % no ES vidējā rādītāja. ERAF un KF regulā (iepriekš uz šiem fondiem attiecās divas atsevišķas regulas) ir noteikti abu fondu konkrētie mērķi un atbalsta darbības jomas.

Kontaktinformācija:

Carmen Schmidle

Tālr. +32 (0)494 735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Kopīgot :
 
Līdzīgas ziņas

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-IN-WALLONIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-WELCOME-PROGRESS-ON-COHESION-POLICY-2021-2027.ASPX

President Cordeiro visits Walloon projects financed by European funds: "Cities and regions are making Europe a reality"
President Cordeiro visits Walloon projects financed by European funds: "Cities and regions are making Europe a reality"
25.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/APPLY-URBACT-CALL-ACTION-PLANNING-NETWORKS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-WELCOME-PROGRESS-ON-COHESION-POLICY-2021-2027.ASPX

Apply to the URBACT call for Action Planning Networks!
Apply to the URBACT call for Action Planning Networks!
19.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-DEMAND-NEW-RESOURCES-EU-BUDGET.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-WELCOME-PROGRESS-ON-COHESION-POLICY-2021-2027.ASPX

Cities and regions demand new revenue sources for the EU budget
Cities and regions demand new revenue sources for the EU budget
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/SOCIAL-COHESION-RISKS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-WELCOME-PROGRESS-ON-COHESION-POLICY-2021-2027.ASPX

Ja tālākie reģioni ES politikā tiks ignorēti, ir apdraudēta sociālā un ekonomiskā kohēzija
Ja tālākie reģioni ES politikā tiks ignorēti, ir apdraudēta sociālā un ekonomiskā kohēzija
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/SMALL-URBAN-AREAS-GREEN-DIGITAL-TRANSITIONS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-WELCOME-PROGRESS-ON-COHESION-POLICY-2021-2027.ASPX

Europe cannot leave its small urban areas behind in green and digital transitions
Europe cannot leave its small urban areas behind in green and digital transitions
01.12.2022