Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
Pilsētas un reģioni vēlas lielāku atbalstu reģionālajām lidostām, jo tām ir grūti atgūties no pandēmijas  

Reģionālajām lidostām ir būtiska nozīme teritoriālajā kohēzijā un daudzu vietējo ekonomiku darbībā

Tā kā daudzām reģionālajām lidostām ir grūti atgūties no pandēmijas radītajām ekonomiskajām problēmām, Eiropas Reģionu komitejas locekļi 1. jūlijā pieņēma atzinumu, kurā Eiropas Komisija tiek aicināta izstrādāt elastīgākus un efektīvākus publiskā atbalsta noteikumus, kas ļautu dalībvalstīm sniegt finansiālu atbalstu reģionālajām lidostām. Atzinumā , ko sagatavojis Vladislavs Ortils ( Władysław Ortyl , PL/ECR), Reģionu komiteja ir arī uzsvērusi, ka finansiālais atbalsts ir jāiegulda lidostu ilgtspējas uzlabošanā, lai palīdzētu sasniegt Eiropas zaļajā kursā izvirzītos mērķus.

Pandēmijas dēļ reģionālās lidostas ir nonākušas nopietnās ekonomiskās grūtībās. Eiropas iekšējā gaisa satiksme 2020. gadā salīdzinājumā ar 2019. gadu samazinājās par 54 % , un pat ja šovasar tiek mazināti ceļošanas ierobežojumi, satiksmes apjoms joprojām ir tālu no pirmspandēmijas līmeņa . 2020. gada oktobrī Eiropā aptuveni 200 lidostām draudēja maksātnespēja . Šo lidostu bankrots dramatiski ietekmētu nodarbinātību un ekonomiku reģionos, kur tās atrodas, kā arī būtiski ietekmētu savienojumus daudzos reģionos, it īpaši tālākajos vai mazāk attīstītajos reģionos, kur nav pieejami alternatīvi transporta veidi.

Atzinuma sagatavotājs un Priekškarpatu vojevodistes maršals Vladislavs Ortils (PL/ECR) sacīja: “Reģionālām lidostām ir izšķiroša nozīme ES teritoriālajā un ekonomiskajā kohēzijā – tās nodrošina to reģionu savienojamību, kurus tās apkalpo, un tām ir būtiska nozīme ekonomikas izaugsmē. Ja šo lidostu nebūtu, daudzi uzņēmumi neieguldītu reģionos, kas neatrodas tuvu galvaspilsētai. No tām lielā mērā ir atkarīga arī tūrisma nozare. Mums ir vajadzīga elastīgāka valsts atbalsta sistēma, lai atbalstītu reģionālo lidostu atveseļošanu pandēmijas laikā un pēc tās. Manis sagatavotajā atzinumā ir arī uzsvērts, ka lielākajai daļai Eiropas reģionālo lidostu ir vajadzīga palīdzība, lai pašreizējās krīzes apstākļos tās spētu izdzīvot.”

Atzinumā RK aicina Eiropas Komisiju palīdzēt mazināt finansiālās grūtības, ar kurām saskaras reģionālās lidostas, un izstrādāt elastīgākus un efektīvākus publiskā atbalsta noteikumus, kas ļautu dalībvalstīm sniegt finansiālu atbalstu reģionālajām lidostām mazāk attīstītajos un tālākajos reģionos, kur nav efektīvāku un ilgtspējīgāku alternatīvu. Finansiālajai palīdzībai būtu jāatbilst nosacījumiem, kas noteikti Eiropas Reģionālās attīstības fondā un ES Atveseļošanas un noturības mehānismā . Dalībvalstīm sadarbībā ar Eiropas Komisiju būtu arī rūpīgi jāizvērtē atbalsta apjoms, ko atbilstīgi nacionālajiem atveseļošanas un noturības plāniem varētu paredzēt reģionālajām lidostām.

Vienlaikus RK atzīst, ka jāpanāk, lai lidostas un aviācija kļūtu ilgtspējīgākas, un tādēļ mudina Eiropas Komisiju piešķirt pienācīgus Eiropas līdzekļus lidostu digitalizācijai un inovatīvu tehnoloģiju izstrādei. RK arī uzsver, ka publiskie ieguldījumi reģionālajās lidostās būtu jāveic ar nosacījumu, ka tie atbilst Eiropas zaļā kursa mērķiem un principam “nekaitēt videi”.

Vispārīga informācija

Pandēmijas dēļ mazākās reģionālajās lidostās tika reģistrēts vislielākais tiešo savienojumu kritums, īpaši pasažieru pārvadājumu ziņā. Ziņojums par aviācijas nozares savienojamību liecina, ka, piemēram, Trevizo (Itālija) zaudēja 95 % no saviem savienojumiem, Vāsa (Somija) – 91 %, Kempēra (Francija) – 87 % un Burgasa (Bulgārija) – 82 %; tomēr Eiropas lielākajās kravu pārvadājumu lidostās, piemēram, Ljēžā (Beļģijā), kravu pārvadājumu skaits palielinājās par 10,7 %.

RK locekļi 30  jūnijā pieņēma atzinumu par tematu “Viedas un ilgtspējīgas mobilitātes stratēģija”. Ar mobilitātes stratēģiju Eiropas Komisija nāca klajā pagājušā gada beigās, un tās mērķis ir pārveidot Eiropas transporta nozari, līdz 2050. gadam samazinot tās radītās emisijas par 90 %. RK paziņojumu presei par atzinumu skatīt šeit .

Kontaktpersona:

Tobias Kolonko

Tālr. +32 22822003

tobias.kolonko@ext.cor.europa.eu

Kopīgot :
 
Līdzīgas ziņas

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-URGE-EUROPEAN-COMMISSION-TO-CREATE-VULNERABILITY-SCOREBOARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-WANT-MORE-SUPPORT-FOR-REGIONAL-AIRPORTS-STRUGGLING-FROM-PANDEMIC.ASPX

Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/ACTION-PLAN-WITH-ICLEI.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-WANT-MORE-SUPPORT-FOR-REGIONAL-AIRPORTS-STRUGGLING-FROM-PANDEMIC.ASPX

Action Plan with ICLEI
Action Plan with ICLEI
29.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/REGIONAL-COMPETITIVENESS-INDEX-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-WANT-MORE-SUPPORT-FOR-REGIONAL-AIRPORTS-STRUGGLING-FROM-PANDEMIC.ASPX

Regional Competitiveness Index 2022: Europe needs strong investment on cohesion to tackle territorial competitive gaps
Regional Competitiveness Index 2022: Europe needs strong investment on cohesion to tackle territorial competitive gaps
28.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/HG18-EUROPEAN-INNOVATION-DAYS-SILICON-VALLEY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-WANT-MORE-SUPPORT-FOR-REGIONAL-AIRPORTS-STRUGGLING-FROM-PANDEMIC.ASPX

Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
21.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-WANT-MORE-SUPPORT-FOR-REGIONAL-AIRPORTS-STRUGGLING-FROM-PANDEMIC.ASPX

Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
16.03.2023