Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
Pilsētas un reģioni Ņujorkā aicina paātrināt rīcību klimata politikas jomā  
Eiropas Reģionu komitejas locekļi ANO samitā par rīcību klimata pārmaiņu jomā mudina tiekties uz klimatneitralitāti un ierosina pasākumus, kas paredzēti ilgtspējīgas attīstības mērķu ātrākai sasniegšanai

Laikā, kad simtiem tūkstošu cilvēku piedalījās streikos pret klimata politiku, Ņujorkā visas pasaules līderi tikās ANO samitā par rīcību klimata pārmaiņu jomā . Līdztekus tam norisinājās arī pirmais samits par ilgtspējīgas attīstības mērķiem . ANO ģenerālsekretārs Antoniu Guterrešs ( António Guterres ) kopā ar 100 pilsētu un 77 valstu pārstāvjiem vienojās par intensīvākiem klimata pārmaiņu apkarošanas pasākumiem un apņēmās līdz 2050. gadam siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināt līdz nullei ( ANO ), tomēr ar to nepietiks, lai sasniegtu Parīzes nolīguma mērķus . Eiropas Savienība apstiprināja, ka 25 % no nākamā budžeta tiks piešķirti ar klimatu saistītām darbībām. ES pilsētu un reģionu asambleju šajā samitā pārstāvēja priekšsēdētāja pirmais vietniekam Marku Markula ( Markku Markkula ) un vēl daži RK locekļi, kuri stāstīja par saistībām un sasniegumiem savos vēlēšanu apgabalos gan klimata pasākumu, gan ilgtspējīgas attīstības mērķu (IAM) īstenošanas jomā vietējā mērogā.

Eiropas Reģionu komitejas priekšsēdētāja pirmais vietnieks Marku Markula teica: “ Tagad ir pienācis laiks gan šeit Ņujorkā, gan vēlāk Čīlē paredzētajā Pušu konferences 25. sanāksmē (COP25) parādīt, ka Eiropas vietējās un reģionālās pašvaldības savu nopietno attieksmi apliecina ar saistībām klimata politikas jomā . Domājot par klimatneitralitātes mērķiem, mēs esam vienoti un rīkojamies kopīgi — mēs veidojam sadarbību dalībvalstu vidū un pašās dalībvalstīs visos pārvaldības līmeņos, kā arī iesaistām pilsoņus.”

Priekšsēdētāja vietnieks Marku Markula atgādināja, ka bez pilsētu un reģionu atbalsta nebūs iespējams sasniegt nedz klimatneitralitāti, nedz apturēt globālo sasilšanu. Viņš arī uzsvēra, ka Parīzes nolīgumā ir oficiāli jāatzīst vietējo un reģionālo pašvaldību loma un šim nolūkam jāizmanto daudzlīmeņu sistēma, kas ietver vietējo un reģionālo ieguldījumu nacionālo klimata plānu īstenošanā.

Seviļas mērs Huans Espadass ( Juan Espadas ) (ES/PSE) sacīja: “ Cīņā pret klimata pārmaiņām pasaules līmenī šī nedēļa ir ļoti būtiska. Šonedēļ svarīgāki ir nevis politiskie paziņojumi, bet gan pārmaiņu īstenošanai vajadzīgie rīcības plāni, instrumenti un finanšu līdzekļi. Es esmu Spānijas tīkla “Pilsētas – klimatam” priekšsēdētājs, un mūsu klātbūtne Ņujorkā apliecina mūsu apņēmīgo darbu globālās sasilšanas apkarošanā ar vietējā līmenī īstenotu klimata un enerģētikas rīcības plānu palīdzību.”

Lisabonas mērs Fernando Medina (PT/PSE) norādīja: “Mēs katru dienu saskaramies ar klimata pārmaiņu radītām problēmām. Viena no mūsu prioritātēm ir 13. IAM — tas nosaka, ka klimata pārmaiņu apkarošanas pasākumi nav atliekami. Lisabonā, kas 2020. gadā būs Eiropas Zaļā galvaspilsēta, mēs aktīvi strādājam mobilitātes jomā un pilnveidojam sabiedriskā transporta sistēmu ar tādiem uz vidi orientētiem pasākumiem kā zaļā infrastruktūra. Energoefektivitātes nolūkā satiksmes signalizācijā mēs izmantojam LED spuldzes un sabiedrisko iestāžu ēkas aprīkojam ar saules paneļiem. Jārīkojas ir nekavējoties un visiem kopā.”

Manheimas mērs Peters Kurcs ( Peter Kurz ) (DE/PSE) uzsvēra, ka “ IAM samits ir lieliska iespēja dot jaunu impulsu ilgtspējīgai attīstībai. Mums, eiropiešiem, šajā jomā ir jāsper liels solis uz priekšu, ja mēs vēlamies saglabāt savu labklājību un dabas resursus. Lai to īstenotu, ārkārtīgi svarīga ir visaptveroša ilgtspējības politika, kas ietvertu sociālo kohēziju, ekonomikas attīstību un nabadzības apkarošanu”.

Kata Tito ( Kata Tüttő ) (HU/PSE ), Budapeštas 12. rajona vietējās pašvaldības pārstāve teica: “ Simtiem tūkstošu bērnu šonedēļ visā pasaulē izgāja ielās un piedalījās streikā pret klimata politiku. Viņi mums pārmet, ka mēs bezatbildīgi izturamies pret viņu nākotni. Viņi pieprasa, lai mēs rīkojamies nekavējoties. Pilsētas spēj panākt pārmaiņas un stimulēt pāreju uz klimatneitralitāti, tāpēc es aicinu politiķus iesaistīties šajā cīņā.

Odas departamenta padomes priekšsēdētājs Andrē Viola ( André Viola ) (FR/PSE) paziņoja: “ IAM neaprobežojas tikai ar vides un klimata dimensiju. Pasaules darba kārtības plānā ir paredzēts, ka neviens nedrīkst tikt aizmirsts. Tā kā problēmas mums ir kopējas, arī risinājumi mums ir jāmeklē kopīgiem spēkiem. Mēs esam atzinuši, ka IAM ir jāīsteno vietējā mērogā, tāpēc vietējām un reģionālajām pašvaldībām šajā procesā nenoliedzami ir galvenā loma. Odas departamenta padomē visu publisko politiku mēs esam pārorientējuši uz IAM sasniegšanu, un tas ir pirmais solis uz šo mērķu īstenošanu vietējā mērogā ."

Kārlstades komūnas padomes loceklis un Eiropas Padomes Vietējo un reģionālo pašvaldību kongresa priekšsēdētājs Anderss Knape ( Anders Knape ) (SE/PPE) teica: “Lai sasniegtu Ilgtspējīgas attīstības programmas (2030) mērķus, sabiedrībā jāuzlabo dzimumu līdztiesība. Ir svarīgi, lai dzimumu līdztiesības mērķis (5. mērķis) tiktu integrēts visu pārējo 16 ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošanā.” To viņš teica, tiekoties ar Asu Regneri ( Åsa Regner ), kas ir ANO Dzimumu līdztiesības un sieviešu iespēju veicināšanas iestādes ( UN Women ) direktores vietniece.

Beidzamajā ENVE sanāksmē ENVE komisijas priekšsēdētājs un Shīdamas mērs Kors Lamerss ( Cor Lamers ) (NL/PSE) teica: “Klimata jautājums mums būtu jāliek visu politikas pasākumu centrā. Kopīgiem spēkiem mums jāstrādā visos līmeņos un jāpārkārto dažādas jomas: enerģētika, mobilitāte, pārtika u. c. Ir jāpanāk, lai cilvēki būtu ieinteresēti šo pārmaiņu īstenošanā.”

Ņujorkas samitā Komiteju pārstāvēja arī Lombardijas reģiona izpildpadomes loceklis Rafaele Kataneo ( Raffaele Cattaneo ) (IT/PPE) un Sentomēras mērs Fransuā Dekostērs ( François Decoster) (FR/RE) .

Viņi piedalījās vairākos pasākumos, piemēram, Vietējo un reģionālo un vietējo pašvaldību IAM forumā iepazīstināja ar saviem pasākumiem IAM ātrākai sasniegšanai.

Šā gada jūnijā RK pieņēma Apūlijas reģiona priekšsēdētāja Mikeles Emiliano ( Michele Emiliano ) (IT/PSE) izstrādātu atzinumu, kurā apkopoti Eiropai adresēti ieteikumi par klimatneitralitātes īstenošanu līdz 2050. gadam.

Uzziņai

Šeit iespējams iepazīties ar pieciem galvenajiem secinājumiem, kas pilsētām un reģioniem adresēti pēc klimata pārmaiņu apkarošanai veltītā ANO samita ( ICLEI vietne).

Lasiet arī priekšsēdētāja Karla Hainca Lamberca ( Karl-Heinz Lambertz ) rakstu par klimatu (publicēts 2019. gada 23. septembrī).

Neiesaistot savus reģionus un pilsētas, Eiropa līdz 2050. gadam klimatneitralitāti nesasniegs.

Šī gada Eiropas Reģionu un pilsētu nedēļā (7.–10. oktobris) paredzēti vairāk nekā piecdesmit pasākumi, kas saistīti ar enerģētikas pārkārtošanu, klimata pārmaiņu apkarošanu, bioloģisko daudzveidību un aprites ekonomiku. Programma atrodama šeit.

Lai iepazītos ar Eiropas Reģionu komitejas nākamās plenārsesijas (8. un 9. oktobris) darba kārtību, spiediet šeit .

ENVE komisijas jaunākās ziņas lasiet šeit .

Kontaktinformācija: david.crous@cor.europa.eu / +32 (0) 470 88 10 37

Kopīgot :
 
Līdzīgas ziņas

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-GIVE-A-BOOST-TO-CLIMATE-ACTION-IN-NEW-YORK.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-GIVE-A-BOOST-TO-CLIMATE-ACTION-IN-NEW-YORK.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-GIVE-A-BOOST-TO-CLIMATE-ACTION-IN-NEW-YORK.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-GIVE-A-BOOST-TO-CLIMATE-ACTION-IN-NEW-YORK.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-GIVE-A-BOOST-TO-CLIMATE-ACTION-IN-NEW-YORK.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023