Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
Eiropas Reģionu komiteja un Eiropas Jaunatnes forums apvieno spēkus, lai veicinātu jauniešu līdzdalību  

Jaunizveidotajā Jaunatnes un demokrātijas hartā, kas izstrādāta kopā ar jauniešiem un jaunatnes organizācijām, ir 49 ieteikumi gan Eiropai, gan valstīm, gan pašvaldībām.

Uzlabot pilsonisko izglītību, pazemināt vēlētāju vecuma cenzu un atbalstīt gados jaunu cilvēku balotēšanos, nodibināt pastāvīgu mehānismu konsultācijām ar jauniešiem, katru jaunu tiesību aktu pārbaudīt ar t. s. “jauniešu testu”, pastiprināt ES jaunatnes programmas.... – šādi ir daži no ieteikumiem, kas minēti Jaunatnes un demokrātijas hartā. Harta, ko atbalsta gan Eiropas Reģionu komiteja (RK), gan Eiropas Jaunatnes forums, tika izveidota kopīgi, augšupējā procesā, kurā iesaistījās jaunatnes organizāciju pārstāvji un vēlēti gados jauni pašvaldību pārstāvji no visas Eiropas Savienības, un 1. decembrī to parakstīja RK plenārsesijā, kurā notika debates par jaunatni un Eiropas nākotni.

Hartā ir 49 ieteikumi, kuru nolūks ir sekmēt un palielināt jauniešu demokrātisko līdzdalību vietējā, reģionālajā, valsts un Eiropas līmenī. Hartas mērķis ir veidot un konsolidēt demokrātisko telpu, lai tā būtu piemērota jauniešiem, un gādāt, ka Eiropas Savienībā jauniešu viedoklis tiek oficiāli, nepārtraukti un pastāvīgi pārstāvēts. Hartu parakstīja debatēs, kas bija veltītas Eiropas Jaunatnes gada (2022) noslēgumam; viedokļu apmaiņā iesaistījās Eiropas Komisijas priekšsēdētājas vietnieks jautājumos par Eiropas dzīvesveida popularizēšanu Margaritis Šins (Margaritis Schinas), Eiropas politisko partiju jaunatnes nodaļu pārstāvji un RK locekļi, kuri piedalās programmā ”Vēlēti jaunāka gadagājuma politiķi”. Dalībnieki uzklausīja arī pozitīvas pieredzes piemērus no Ļubļinas (Polija) un Gentes (Beļģija) – Eiropas jaunatnes galvaspilsētām attiecīgi 2023. un 2024. gadā –, paužot gandarījumu par to, ka 2025. gadā šis tituls piešķirts Ukrainas pilsētai Ļvivai.

Eiropas Reģionu komitejas priekšsēdētājs un Azoru salu reģionālā parlamenta deputāts Vašku Alvešs Kurdeiru (Vasco Alves Cordeiro) sacīja: “Jaunatnes un demokrātijas harta, ko Eiropas Reģionu komiteja šodien oficiāli apstiprināja, ir tapusi kopīgā darbā, ko paveikuši jaunieši, jauniešu apvienības, gados jaunie vietējie politiķi un pašvaldību pārstāvji.Šī harta ir ceļvedis ne tikai mums, bet arī visām publiskā sektora iestādēm vietējā, reģionālajā, nacionālajā un Eiropas līmenī; tā palīdzēs turpināt darbu ar jauniešiem tā, lai veicinātu līdzdalību, pavērtu ceļu iespējām un, pats galvenais, nodrošinātu jauniešu politiskās, sociālās un ekonomiskās tiesības, lai nākotnes vārdā uzlabotu gan mūsu sabiedrību, gan mūsu teritorijas.

Eiropas Jaunatnes foruma priekšsēdētāja Silja Markula (Silja Markkula) norādīja: “Jaunatnes un demokrātijas harta nozīmē padziļinātu sadarbību starp pašvaldībām un to jauniešiem.Mums ir vajadzīga plašāka un labāka demokrātiskā telpa, kurā jaunieši nebaidītos iesaistīties kopienas veidošanā un demokrātijā gan tiešsaistē, gan klātienē.Esmu lepna par šodien parakstīto hartu, kuras veidošanā piedalījās dažādas jaunatnes organizācijas.Tas ir plāns ne tikai jēgpilnai jauniešu iesaistei vietējā, valsts un Eiropas līmenī.Tas ir arī piemērs tam, kā jaunieši un Eiropas iestādes var sadarboties, lai godinātu jauniešu pārstāvjus un viņu devumu.”

Eiropas Komisijas priekšsēdētājas vietnieks Margaritis Šins uzsvēra: “2022. gads – Eiropas Jaunatnes gads – ir guvis nozīmīgus panākumus.Iesaistes un izpratnes veicināšanas pasākumi ir sasnieguši vairāk nekā 150 miljonus eiropiešu, un Eiropas Jaunatnes portālā ir kartēti vairāk nekā 7700 pasākumi.Gaidāmajā Eiropas Prasmju gadā varēsim balstīties uz panākumiem, kas gūti šogad, Eiropas Jaunatnes gadā, kura mērķis bija spēcināt, godināt, atbalstīt un iesaistīt jauniešus – arī tos, kuriem iespēju ir mazāk.”

Debašu laikā RK locekļi apstiprināja ieteikumus par ES jaunatnes politikas nākotni un pieņēma atzinumu, kurā norādīts, ka ir vajadzīgas jaunas un visaptverošas pārdomas par jaunatnes politiku, jaunatnes perspektīvas integrēšanu visās politikas jomās un aktīvu jaunatnes līdzdalību Eiropas nākotnes veidošanā.Ziņotājs, Škofja Lokas mērs Tine Radinja (SI/Zaļie), sacīja: “Atzinums par ES jaunatnes politikas nākotni ir RK ieguldījums Eiropas Jaunatnes gada politiskajā mantojumā.Atzinumā mēs atbalstām transversālu un visaptverošu pieeju jaunatnes jomai un pievēršamies daudzām jauniešiem svarīgām politikas jomām – sākot no izglītības un nodarbinātības līdz mājokļiem un sociālajam nodrošinājumam, kā arī zaļajai un digitālajai pārejai.Mēs aicinām visās politikas jomās iekļaut jaunatnes perspektīvas kā spēcīgu Eiropas gada mantojumu.”

Jaunatnes un demokrātijas hartas līdzradīšanas procesu 2022. gada martā Marseļā, devītajā Reģionu un pilsētu samitā aizsāka iepriekšējais RK priekšsēdētājs, pašreizējais priekšsēdētāja pirmais vietnieks Apostols Dzidzikosts (Apostolos Tzitzikostas), kurš uzsvēra: “Lai jauniešiem būtu spēks risināt gan pašreizējās, gan nākamās krīzes, viņiem pēc iespējas drīzāk jābūt iesaistītiem globalizētas pasaules pārvaldībā. Jauniešu līdzdalība ir jāgarantē ar konkrētu rīcību: tiesībām no 16 gadu vecuma balsot Eiropas Parlamenta vēlēšanās un ierosināt pilsoņu iniciatīvas, kā arī virzīt referendumus.”

Hartas izstrādē cieši iesaistījās arī RK SEDEC komisija, kuru vada Taņa Hristova (Tanya Hristova) (BG/PPE), un CIVEX komisija, kuru vada Enco Bjanko (Enzo Bianco) (IT/PSE).

Plašāka informācija

Jaunatnes un demokrātijas hartā ir vairāki vietējam, reģionālajam, valstu un Eiropas Savienības līmenim domāti ieteikumi, kas orientēti uz izglītību, sadarbību un informāciju, uz jaunatnes spēcināšanu, līderību un demokrātisko līdzdalību, uz jauno tehnoloģiju un digitalizācijas nozīmi, uz jaunatnes aspekta iekļaušanu visās politikas jomās un uz jauniešu politisko pārstāvību. Priekšlikumi tika apkopoti, izmantojot līdzdalīgu augšupēju procesu, tostarp klātienes dalību un konsultācijas tiešsaistē, īpašas sociālo mediju aktivitātes un vietējos pasākumus.

Debašu ieraksts būs pieejams EBS un RK tīmekļa vietnē. Ir pieejamas arī augstas izšķirtspējas fotogrāfijas no RK plenārsesijas.

Kontaktpersonas:

Monika Tiberi

Priekšsēdētāja V. Kurdeiru runaspersona

Tālr. +32 479 51 74 43

monica.tiberi@cor.europa.eu

Lauri Ouvinen

RK preses sekretārs

Tālr. +32 473 53 68 87

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Rafael Shilhav

Eiropas Jaunatnes foruma Komunikācijas un ārējo attiecību direktors

Tālr. +32 490 11 36 76

rafael.shilhav@youthforum.org

Kopīgot :
 
Līdzīgas ziņas

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/YOUNG-ELECTED-POLITICIAN-PROGRAMME-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/CHARTER-YOUTH-DEMOCRACY-BOOST-YOUTH-PARTICIPATION.ASPX

Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/CHARTER-YOUTH-DEMOCRACY-BOOST-YOUTH-PARTICIPATION.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/CHARTER-YOUTH-DEMOCRACY-BOOST-YOUTH-PARTICIPATION.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/LARGER-AND-MORE-RESILIENT-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/CHARTER-YOUTH-DEMOCRACY-BOOST-YOUTH-PARTICIPATION.ASPX

A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
19.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EUROPCOM2023-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/CHARTER-YOUTH-DEMOCRACY-BOOST-YOUTH-PARTICIPATION.ASPX

Join us for EuroPCom 2023!
Join us for EuroPCom 2023!
19.04.2023