Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
Vācijas kanclere Angela Merkele un Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena diskusijās ar pašvaldību pārstāvjiem apspriež atveseļošanas programmu reaģēšanai uz koronavīrusa pandēmiju  

Vācijas kanclere A. Merkele ( Angela Merkel ) un Eiropas Komisijas priekšsēdētāja U. fon der Leiena ( Ursula von der Leyen ) 12. - un 13. oktobrī Eiropas Reģionu komitejā apspriedīs Eiropas Savienības pasākumus reaģēšanai uz koronavīrusa pandēmiju. ES vietējo un reģionālo politiķu asambleja rīkos debates arī ar Eiropas Investīciju bankas prezidentu Verneru Hoijeru ( Werner Hoyer ) un viceprezidenti Liliānu Pavlovu ( Lilyana Pavlova ) . Debates notiks arī ar četriem komisāriem: priekšsēdētājas vietnieku un Eiropas komisāru Zaļā kursa jautājumos Fransu Timmermansu ( Frans Timmermans ); kohēzijas un reformu komisāri Elīzu Ferreiru (Elisa Ferreira ); ekonomikas komisāru Paolo Džentiloni ( Paolo Gentiloni ) un darba un sociālo tiesību jautājumu komisāru Nikolā Šmitu ( Nicolas Schmit ).

Plenārsesija Eiropas Reģionu komitejas (RK) locekļiem dos iespēju novērtēt paredzamo Eiropas Savienības ieguldījumu vietējos un reģionālajos atveseļošanas pasākumos un apspriest ES izstrādāto atveseļošanas pasākumu kopumu un ilgtermiņa budžetu.

Debatēs tiks izmantots plašs RK apsekojums par pandēmijas ietekmi uz veselību, ekonomiku un kopienām ES reģionos un pilsētās. Šā apsekojuma rezultāti veido pirmo gadskārtējo ES reģionālo un vietējo barometru , un tā pamatā ir viedokļi, kas apkopoti, izmantojot Reģionu komitejas pārvaldībā esošus mehānismus, aptauja par pašvaldību finansēm, kas veikta kopīgi ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizāciju (ESAO), un ES aģentūru pētījumi. Tajā ir iekļauta arī pirmā kopš pandēmijas sākuma veiktā sabiedriskās domas aptauja par sabiedrības uzticēšanos pašvaldībām un valstu valdībām visā ES, kā arī par uzticēšanos Eiropas Savienībai. Turklāt 26 000 cilvēku, kurus aptaujāja uzņēmums Kantar , atbildēja arī uz jautājumu, vai, viņuprāt, pilsētām un reģioniem ir pietiekama iespēja ietekmēt ES līmenī pieņemtos lēmumus, un, ja šī iespēja nav pietiekama, kādās dzīves jomās pašvaldību ietekmei vajadzētu būt lielākai.

Eiropas Reģionu komitejas priekšsēdētājs un Vidusmaķedonijas gubernators Apostols Dzidzikosts ( Apostolos Tzitzikostas , EL/PPE) sacīja: “Pirmais gadskārtējais reģionālais un vietējais barometrs atklāj dažas jomas, kurās Eiropas Savienībai būtu jākoncentrē atbalsts reģioniem, pilsētām un ciematiem. Tajā uzsvērts, kā pandēmija palielina reģionālās sociālās un ekonomiskās atšķirības un rada milzīgu spriedzi pašvaldību finansēm. Mūsu īpaši pasūtītā sabiedriskās domas aptauja liecina, ka vislabākais veids, kā Eiropas Savienību tuvināt tās iedzīvotājiem un vairot uzticēšanos Eiropas politiķiem, ir labāk sadarboties visos pārvaldes līmeņos – vietējā, reģionālā, valsts un Eiropas līmenī.”

Gadskārtējais reģionālais un vietējais barometrs (#EURegionalBarometer) nāk klajā vienlaikus ar Eiropas Reģionu un pilsētu nedēļu (#EURegionsWeek), ko kopīgi organizē RK un Eiropas Komisija. Eiropas Reģionu un pilsētu 18. nedēļu 12. oktobrī oficiāli atklās komisāre Elīza Ferreira un RK priekšsēdētājs Apostols Dzidzikosts. Komisāre E. Ferreira 13. oktobrī piedalīsies arī pilsoņu dialogā.

Šogad Eiropas Reģionu un pilsētu nedēļas pasākumi norisināsies trīs nedēļas un galvenokārt tiešsaistē . Tas joprojām ir lielākais Eiropas Savienības organizētais pasākums, kurā piedalās 800 partneri un vairāk nekā 9000 reģistrēti dalībnieki. RegioStars apbalvošanas ceremonijā 14. oktobrī tiks atzīmēti ES finansēti projekti, kas uzrāda īpašu izcilību un jaunas pieejas reģionālajai attīstībai, un no 25 kandidātu saraksta tiks izvirzīti pieci uzvarētāji.

RK plenārsesija notiks trīs dienas (no 12. līdz 14. oktobrim), un to laikā RK locekļi arī apspriedīs un pieņems ieteikumus par 26 atsevišķiem ES tiesību aktu jautājumiem, kas visi var veicināt ES pasākumus ekonomikas atveseļošanai.

NOZĪMĪGĀKĀS DEBATES

 • 12. oktobrī plkst. 11.00 : debates par gadskārtējo reģionālo un vietējo barometru, piedalās Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena un priekšsēdētājas vietnieks Marošs Šefčovičs ( Maroš Šefčovič ) .
 • 12. oktobrī plkst. 14.30 : debates par kohēziju un Eiropas Reģionu un pilsētu 18. nedēļas atklāšana, piedalās kohēzijas un reformu komisāre Elīza Ferreira .
 • 13. oktobrī plkst. 9.00 : debates par Zaļo kursu, piedalās Eiropas Komisijas priekšsēdētājas izpildvietnieks un Eiropas komisārs Zaļā kursa jautājumos Franss Timmermanss .
 • 13. oktobrī plkst. 14.30 : debates par Vācijas prezidentūru, piedalās Vācijas Federatīvās Republikas kanclere Angela Merkele .
 • 14. oktobrī plkst. 10.00 : debates par fondiem un atveseļošanos, piedalās Eiropas Investīciju bankas prezidents Verners Hoijers un Eiropas Investīciju bankas viceprezidente Liliāna Pavlova .
 • 14. oktobrī plkst. 11.30 : ES jautājumi, kas skar pašvaldības.
 • 14. oktobrī plkst. 14.30: debates par noturību un atveseļošanu, piedalās ekonomikas komisārs Paolo Džentiloni .
 • 14. oktobrī plkst. 15.30: debates par sociālajiem jautājumiem, piedalās darba un sociālo tiesību jautājumu komisārs Nikolā Šmits .

ATZINUMI PIEŅEMŠANAI

 • REACT-EU tiesību aktu kopums. Ziņotājs: Mieczyslaw Struk (PL/PPE), Pomožes priekšsēdētājs.
 • Eiropas atveseļošanas plāns: Atveseļošanas un noturības mehānisms un tehniskā atbalsta instruments. Ziņotājs: Christophe Rouillon (FR/PSE), Kulēnas mērs.
 • Pārrobežu veselības aprūpe. Ziņotājs: Karsten Uno Petersen (DK/PSE), Dienviddānijas reģionālās padomes pārstāvis.
 • ES Veselības jomas ārkārtas mehānisms. Ziņotāja: Birgitta Sacrédeus (SE/PPE), Dālarnas landstinga locekle.
 • ES programma veselības jomā ( EU4Health ). Ziņotāja: Nathalie  Sarrabezolles (FR/PSE), Finistēras departamenta padomes priekšsēdētāja.
 • ES kohēzijas politikas loma — veicināt inteliģentas un inovatīvas ekonomikas pārmaiņas reģionos koronavīrusa krīzes apstākļos. Ziņotājs: Michiel Rijsberman (NL/Renew Europe), Flevolandes provinces padomes loceklis.
 • Nostiprināts Savienības civilās aizsardzības mehānisms. Ziņotājs: Alberto Cirio (IT/PPE), Pjemontas reģiona priekšsēdētājs.
 • Spēcīga sociālā Eiropa taisnīgai pārejai. Ziņotāj a : Anne Karjalainen (FI/PSE), Keravas pilsētas domes locekle.
 • Līdzvērtīgi dzīves apstākļi — visu Eiropas pārvaldības līmeņu kopīgs uzdevums. Ziņotājs: Bernd Lange (DE/PPE), Gerlicas apriņķa landrāts.
 • Pastāvīgais vietējo un reģionālo pašvaldību dialogs ar iedzīvotājiem. Ziņotājs: Declan McDonnell (IE/EA), Golvejas pilsētas domes loceklis.
 • Jauna Eiropas industriālā stratēģija. Ziņotāja: Jeannette Baljeu (NL/ Renew Europe), Dienvidholandes provinces izpildpadomes locekle.
 • Stratēģija attiecībā uz MVU. Ziņotājs: Eddy van Hijum (NL/PPE), Overeiselas provinces izpildpadomes loceklis.
 • Ziņojums par šķēršļiem vienotajā tirgū un vienotā tirgus īstenošanas rīcības plāns. Ziņotājs: Tadeusz Truskolaski (PL/EA), Bjalistokas mērs.
 • Reģionālās inovācijas rezultātu pārskats un tā ietekme uz konkrētai vietai paredzēto reģionālo politiku. Ziņotājs: Mikel Irujo Amezaga (ES/EA), Navarras apgabala valdības ģenerāldirektors ārējās darbības jautājumos.
 • Savienība, kurā valda līdztiesība: dzimumu līdztiesības stratēģija 2020.–2025. gadam. Ziņotāja: Concepción Andreu Rodríguez (ES/PSE), Larjohas autonomā apgabala priekšsēdētāja.
 • Vietējās demokrātijas problēmas Rietumbalkānos. Ziņotājs: Nikola Dobroslavić (HR/PPE), Dubrovnikas un Neretvas županijas prefekts.
 • Eiropas klimata pakts. Ziņotājs: Rafał Trzaskowski (PL/PPE), Varšavas mērs.
 • Leipcigas hartas par ilgtspējīgām Eiropas pilsētām atjaunošana. Ziņotājs: Juan Espadas Ceja (ES/PSE), Seviljas mērs.
 • Bioloģiskā daudzveidība pilsētās un reģionos laikposmā pēc 2020. gada. ANO Konvencijas par bioloģisko daudzveidību Pušu konferences 15. sesija un ES Biodaudzveidības stratēģija 2030. gadam . Ziņotājs: Roby Biwer (LU/PSE), Betemburgas pašvaldības padomes loceklis.
 • Virzība uz dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu Vidusjūras salās. Ziņotāja: Francina Armengol i Socias (ES/PSE), Baleāru salu valdības priekšsēdētāja.
 • Jauns aprites ekonomikas rīcības plāns . Ziņotājs: Tjisse Stelpstra (NL/ECR), Drentes provinces padomes loceklis.
 • Stratēģija Eiropas digitālajai nākotnei un stratēģija datu jomā. Ziņotājs: Mark Weinmeister (DE/PPE), Hesenes federālās zemes valsts sekretārs Eiropas lietās.
 • Mākslīgais intelekts. Eiropeiska pieeja – izcilība un uzticēšanās. Ziņotājs: Guido Rink (NL/PSE), Emmenas pašvaldības pārstāvis.
 • Eiropas Dzelzceļa gads. Ziņotājs: Jaroslaw Piotr Stawiarski (PL/ECR), Ļubļinas vojevodistes maršals.
 • Demogrāfiskās pārmaiņas: priekšlikumi, kā novērtēt un novērst to negatīvo ietekmi ES reģionos. Ziņotājs: János Ádám Karácsony (HU/PPE), Tahitótfalu domes loceklis.

Praktiska informācija

 • Norises vieta : Eiropas Komisija – Charlemagne ēka.
 • Datums: no pirmdienas, 2020. gada 12. oktobra, līdz trešdienai, 2020. gada 14. oktobrim.
 • Informatīvi materiāli: plenārsesijas darba kārtība un atzinumi un grozījumi .
 • Straumēšana tiešsaistē: Reģionu komitejas tīmekļa vietnē .

Kontaktinformācija:

PresseCdr@cor.europa.eu

Kopīgot :
 
Līdzīgas ziņas

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/CHANCELLOR-MERKEL-AND-COMMISSION-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN-TO-DISCUSS-CORONAVIRUS-RECOVERY-AGENDA-WITH-REGIONS-AND-CITIES.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/CHANCELLOR-MERKEL-AND-COMMISSION-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN-TO-DISCUSS-CORONAVIRUS-RECOVERY-AGENDA-WITH-REGIONS-AND-CITIES.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/JOIN-THE-EUCOUNCILLORS-NETWORK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/CHANCELLOR-MERKEL-AND-COMMISSION-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN-TO-DISCUSS-CORONAVIRUS-RECOVERY-AGENDA-WITH-REGIONS-AND-CITIES.ASPX

Pievienojieties tīklam #EUCouncillors​
Pievienojieties tīklam #EUCouncillors​
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/A-SUBNATIONAL-AGENDA-FOR-THE-U.S.-EU-PARTNERSHIP-TAKES-SHAPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/CHANCELLOR-MERKEL-AND-COMMISSION-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN-TO-DISCUSS-CORONAVIRUS-RECOVERY-AGENDA-WITH-REGIONS-AND-CITIES.ASPX

A subnational agenda for the U.S.-EU partnership takes shape
A subnational agenda for the U.S.-EU partnership takes shape
14.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/CP83-PRESIDENT-VASCO-ALVES-CORDEIRO-MEETS-UN-SECRETARY-GENERAL-ANTONIO-GUTERRES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/CHANCELLOR-MERKEL-AND-COMMISSION-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN-TO-DISCUSS-CORONAVIRUS-RECOVERY-AGENDA-WITH-REGIONS-AND-CITIES.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
18.07.2023