Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
Par ES Reģionu komitejas priekšsēdētāju ievēlēts Vidusmaķedonijas gubernators  
Apostols Dzidzikosts ( Apostolos Tzitzikostas ): “Mana prioritāte ir Eiropu tuvināt iedzīvotājiem”

Šodien par Eiropas Reģionu komitejas priekšsēdētāju tika ievēlēts Apostols Dzidzikosts (PPE) no Grieķijas. Vidusmaķedonijas reģiona (Grieķija) gubernators vadīs ES vietējo un reģionālo vēlēto politiķu asambleju turpmākos divarpus gadus. Komitejas jaunā piecu gadu pilnvaru termiņa pirmajā sēdē tās locekļi par Komitejas priekšsēdētāja pirmo vietnieku ievēlēja Portugāles Azoru salu autonomā reģiona valdības vadītāju Vašku Ilidiu Alvesu Kordeiru ( Vasco Ilídio Alves Cordeiro ).

Uzrunādams Komitejas 329 locekļus no visām 27 ES dalībvalstīm, priekšsēdētājs savam pilnvaru termiņam noteica trīs galvenās prioritātes :

“Pirmkārt, Eiropas Savienībai ir jābūt savu iedzīvotāju un viņu dzīvesvietu — ciematu, pilsētu un reģionu — rīcībā. Mums jāatbalsta teritoriālā kohēzija, inovācija, uzņēmējdarbība, kā arī jārod pārliecinoši un solidāri migrācijas pārvaldības risinājumi. Otra reģionu un pilsētu prioritāte ir izprast dziļās pārmaiņas, ko rada pašreizējā zaļā, digitālā un demogrāfiskā revolūcija, un reaģēt uz tām. Visbeidzot, mums jāstiprina Eiropas demokrātija, tās centrā izvirzot reģionus un pilsētas, lai Eiropu tuvinātu cilvēkiem.”

Atsaucoties uz Brexit kā "brīdinājuma zvanu", viņš arī aicināja Eiropas Savienību efektīvāk reaģēt uz iedzīvotāju vajadzībām: "Mūsu kā vēlētu vietējā un reģionālā līmeņa politiķu pienākums ir panākt, ka Eiropas Savienība spēj iekarot to cilvēku sirdis, kuri jūtas atstāti novārtā vai aizmirsti. Eiropai ir jāpieņem lēmumi pēc iespējas tuvāk iedzīvotājiem, lai uzlabotu viņu dzīvi. Mums ir jāpanāk, ka Eiropa apmierina iedzīvotāju prasības un atgūst uzticēšanos. Eiropai ir jāpierāda, ka tā spēj ieklausīties un mainīties.”

Jaunievēlētais priekšsēdētāja pirmais vietnieks Vašku Ilidiu Alvess Kordeiru pateicības runā teica: “Mana ievēlēšana ir apstiprinājums, ka šajā iestādē svarīgi ir visi reģioni un pilsētas, un tiem būtu jāspēj aktīvi piedalīties Eiropas projektā, neraugoties uz attālumu, lielumu vai labklājību. Eiropas Savienībai ir jābūt dzinējspēkam ceļā uz daudzsološu nākotni, un mēs gatavojamies atrotīt piedurknes, lai visi reģioni un pilsētas varētu dot savu ieguldījumu. Tiem ir izšķiroša nozīme, lai palīdzētu Eiropas Savienībai sasniegt savu mērķi – nevienu neatstāt novārtā. Lai pārvarētu gaidāmos izaicinājumus, ir vajadzīga drosme un apņēmība. Būdams jaunā priekšsēdētāja pirmais vietnieks, es strādāšu, lai nodrošinātu, ka tiek uzklausīts vietējo un reģionālo pašvaldību viedoklis.”

Sīkāka informācija:

Apostols Dzidzikosts (PPE/EL) - Biogrāfija un runa pēc ievēlēšanas par priekšsēdētāju

V ašku Ilidiu Alvess Kordeiru (PSE/PT) - un

Augstas izšķirtspējas fotogrāfijas

Kontaktinformācija:

Carmen Schmidle

Tālr. +32 (0)2 282 2366

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Share: