Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
Platjoslas platforma: pilsētas un reģioni apvieno spēkus ar Komisiju, lai mazinātu digitālo plaisu  

Eiropas Komisija un Eiropas Reģionu komiteja (RK) šodien atklāja kopēju platformu, lai veicinātu ātrdarbīga platjoslas tīkla pieejamību visos Eiropas reģionos, tostarp lauku rajonos un mazapdzīvotās teritorijās, kurās nav pietiekamas tirgus virzītas attīstības šajā jomā. Pirmā sanāksme par platjoslas platformu notika Briselē, un tajā piedalījās ES digitālās ekonomikas un sabiedrības komisāre Marija Gabriela ( Mariya Gabriel ) un RK priekšsēdētājs Karls Haincs Lambercs ( Karl-Heinz Lambertz ), kā arī vietējie un reģionālie politiķi no ES dalībvalstīm.

Jaunās platformas mērķis ir sekmēt ātrāka, labāka un ilgtspējīgāka ātrdarbīga platjoslas tīkla izveidi visos Eiropas reģionos, tādējādi cenšoties likvidēt digitālo plaisu, kas izveidojusies ģeogrāfiskās atrašanās vietas vai tirgus nepilnību dēļ. Sanāksmē tika apspriesti tādi jautājumi kā pārvaldība, politikas un tehnoloģiju izvēle, tiesiskais regulējums un finanšu iespējas. Oficiālajā atklāšanas sanāksmē īpaša uzmanība tika veltīta iniciatīvai WiFi4EU, kuras mērķis ir nodrošināt bezmaksas bezvadu savienojumus sabiedriskās vietās visur Eiropā.

RK priekšsēdētājs Karls Heincs Lamberts norādīja: “Ātrgaitas platjoslas savienojamība ir ES digitālā vienotā tirgus stūrakmens un priekšnoteikums konkurētspējai pasaules līmenī, piemēram, e-komercijas jomā. Šai platformai būtu jāuzlabo sadarbība starp Eiropas Komisiju, vietējām un reģionālajām pašvaldībām, ekspertiem un citām ieinteresētajām personām, jo tā dos iespēju apzināt šķēršļus ieguldījumiem platjoslas pakalpojumu izvēršanā un rast finansējuma iespējas ar ES programmu un inovatīvu publiskā un privātā sektora partnerību palīdzību.”

ES digitālās ekonomikas un sabiedrības komisāre Marija Gabriela minēja: “Platjoslas pārklājumu būs iespējams ieviest tikai ar vietējo iedzīvotāju aktīvu līdzdalību. Mums ir jāiesaista reģioni, jo tikai tā būs iespējams saprast, tieši kādas investīcijas tiem vajadzīgas. Mums ir jāsaprot, ar kādiem šķēršļiem tie saskaras un kā mēs — Komisija, varam palīdzēt šo problēmu risināšanā. Kopīgi ar Eiropas Reģionu komiteju izveidotajai platjoslas platformai būs izšķiroša loma, lai sniegtu politikas veidotājiem vērtīgu un faktos pamatotu ieguldījumu par reālo situāciju uz vietas; tas ir augšupējs politisks process, kas veicinās Eiropas reģionu aktīvu līdzdalību savienojamības attīstībā.”

Platjoslas platforma nodrošina regulāru politisku dialogu starp Eiropas Komisiju un Eiropas Reģionu komiteju. Platformas dalībnieki, kas ietver 12 RK locekļus, tiksies divreiz gadā, lai apspriestu dažādus ar platjoslas tīkla izvēršanu saistītus jautājumus: politika un pārvaldība, tehnoloģiju izvēle, finanšu resursi, tiesiskais regulējums.

Korkas pilsētas domes loceklis Kierans Makartijs (Kieran McCarthy) (IE/EA), kurš piedalījās pirmajā sanāksmē, uzsvēra: “Vietējās un reģionālās pašvaldības veicina inovācijas un konkurētspēju datu ekonomikā ar pielāgotiem risinājumiem pieprasījuma un piedāvājuma jomā, tostarp tādiem kā platjoslas tīkla izvēršana, digitālā ekonomika, e-iekļaušana un e-pārvalde. Tomēr mazāk attīstītajiem reģioniem bieži vien nav nedz pamata infrastruktūras, nedz speciālo zināšanu, lai veidotu uz digitāliem datiem balstītu ekonomiku. Ar šīs platformas palīdzību mēs dalāmies ar paraugpraksi un rodam risinājumus, lai palīdzētu ikvienam iegūt pieeju Eiropas digitālajam vienotajam tirgum.”

K. Makartijs arī izstrādāja trešdien pieņemto atzinumu “Veidojot Eiropas datu ekonomiku”, kurā izteikts aicinājums Komisijai atbalstīt vietējās un reģionālās pašvaldības, par prioritāti nosakot ES struktūrfondu un investīcijas fondu izmantošanu digitālajai infrastruktūrai visos Eiropas reģionos. K. Makartija izstrādātajā atzinumā arī uzsvērts, ka datu apstrāde vietējām un reģionālajām pašvaldībām un uzņēmumiem paver ļoti plašas iespējas dažādās jomās, sākot ar veselību, vidi, pārtikas nodrošinājumu, klimatu un resursu izmantošanas efektivitāti un beidzot ar enerģētiku, viedām transporta sistēmām un viedām pilsētām un reģioniem.

Kontaktpersona:
Lauri Ouvinen
Tālr. +32 22822063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Kopīgot :
 
Līdzīgas ziņas

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION-IN-DALARNA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/BROADBAND-PLATFORM.ASPX

Local and regional leaders gathered in Dalarna to share and discuss the achieved results of the Partnerships for Regional Innovation (PRI)
Local and regional leaders gathered in Dalarna to share and discuss the achieved results of the Partnerships for Regional Innovation (PRI)
01.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/BROADBAND-PLATFORM.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/BROADBAND-PLATFORM.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/CLEARER-RULES-ADEQUATE-FUNDING-NEEDED.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/BROADBAND-PLATFORM.ASPX

Clearer rules and adequate funding are needed to ensure interoperability and digitalise public services
Clearer rules and adequate funding are needed to ensure interoperability and digitalise public services
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/BROADBAND-PLATFORM.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023