Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
Eiropas problēmu risināšanā reģioni un pilsētas ir “solidaritātes, progresa un cerību ceļazvaigznes”  

Eiropas Reģionu komitejas priekšsēdētājs Vašku Alvešs Kurdeiru (Vasco Alves Cordeiro) uzsver, ka tādus jautājumus kā sociālā nevienlīdzība, enerģētiskā nabadzība un klimata krīze var atrisināt tikai tad, ja iesaista reģionālos un vietējos dalībniekus

Tā kā Eiropa saskaras ar daudzveidīgām problēmām – no Ukrainā notiekošā kara sekām līdz klimata un enerģētikas krīzei – Eiropas Reģionu komitejas priekšsēdētājs Vašķu Alvešs Kurdeiru uzsvēra, ka reģionālajā un vietējā līmenī tiek darīts ļoti daudz, lai ar solidaritātes un demokrātijas palīdzību saglabātu Eiropas saliedētību.

Priekšsēdētājs V. A. Kurdeiru uzstājās ar gadskārtējo runu par stāvokli Eiropas Savienības reģionos un pilsētās. Vienlaikus klajā nāca Eiropas Reģionu komitejas publikācija “ES 2022. gada ziņojums par stāvokli reģionos un pilsētās”. Ziņojumā ietverts gadskārtējais reģionālais un vietējais barometrs, proti, Eiropas mēroga aptauja, kas paredzēta 27 ES dalībvalstu pašvaldību pārstāvjiem, lai uzzinātu, ko viņi domā par Eiropas nākotni un kā viņi risina pašreizējās krīzes. 

Karš pret Ukrainu, Covid-19 pandēmijas ilgtermiņa sekas un klimata krīzes izraisīti eksistenciāli draudi rada vēl nepieredzētu spiedienu uz Eiropas Savienību. “ES 2022. gada ziņojumā par stāvokli reģionos un pilsētās” ir uzsvērts, ka reģioni un pilsētas joprojām ir avangardā, reaģējot uz šīm globālajām problēmām.

Priekšsēdētājs V. A. Kurdeiru teica: “Reģionos un pilsētās valdošais stāvoklis atspoguļo iedzīvotāju dzīves apstākļus visā Eiropā: tāpat arī stāvokli Eiropas Savienībā nevar pilnvērtīgi un visaptveroši novērtēt, ja mēs aizmirstam par stāvokli tās reģionos un pilsētās. Stāsti no visas Eiropas ir spēcīgs apliecinājums tam, ka reģioni un pilsētas ir solidaritātes, progresa un cerību ceļazvaigznes — reģioni un pilsētas kā Eiropas vērtību un principu ceļazvaigznes.”

Ziņojumā ir arī sniegta virkne politikas ieteikumu ES likumdevējiem attiecībā uz svarīgākajiem jautājumiem, tādiem kā, piemēram, Ukrainas atjaunošana, kā arī mājsaimniecību, uzņēmumu un publiskās pārvaldes atbalsta pasākumi enerģētikas krīzes laikā un pasākumi, ar kuriem sagatavot debates par kohēzijas politikas nākotni.

Runājot par Ukrainas atjaunošanu, priekšsēdētājs V. A. Kurdeiru piebilda: “Ir jāparedz īpaša budžeta pozīcija reģionālajai un vietējai sadarbībai, kas vērsta uz atjaunošanas pasākumiem.Šis ir mans konkrētais priekšlikums, ņemot vērā Berlīnes konferenci par atjaunošanu.”

Attiecībā uz enerģētikas krīzi viņš uzsvēra, ka “pašvaldības ir jāatbalsta to centienos taupīt enerģiju, un mēs dosim savu artavu”.

Saistībā ar kohēzijas politikas nākotni priekšsēdētājs V. A. Kurdeiru paziņoja: “Reģionu komiteja centīsies nodrošināt, ka visās ES politikas jomās integrē principu “nekaitēt kohēzijai”, ko šā gada sākumā ieviesa komisāre Elīza Ferreira (Elisa Ferreira).”

“ES 2022. gada ziņojums par stāvokli reģionos un pilsētās” veido pamatu politiskai rezolūcijai, par kuru 12. oktobrī balsos Eiropas Reģionu komitejas locekļi un ar kuru iepazīstinās ES iestāžu priekšsēdētājus.

PAMATINFORMĀCIJA

Saites:

RK priekšsēdētāja Vašku Alveša Kurdeiru runa

Debašu videoieraksts

Debašu fotoattēli

Konstatējumi, kas izriet no “ES 2022. gada ziņojuma par pašreizējo stāvokli reģionos un pilsētās”:

Faktu lapa par ziņojumu “ES 2022. gada ziņojums par stāvokli reģionos un pilsētās” – galvenie konstatējumi

“ES 2022. gada ziņojums par stāvokli reģionos un pilsētās” – pilns ziņojuma teksts

Reģionālais un vietējais barometrs – sabiedriskās domas aptauja (pieejami arī rezultāti par konkrētām valstīm)

Reģionālais un vietējais barometrs

Eiropas Reģionu komitejas uzdevumā IPSOS izstrādāja reģionālo un vietējo barometru, proti, veica aptauju, kurā piedalījās 27 ES dalībvalstu vietējie un reģionālie politiķi un kurš papildina “ES 2022. gada ziņojumu par stāvokli reģionos un pilsētās”. Aptaujā noskaidrots politiķu viedoklis par atbalstu Ukrainai, pašvaldību ietekmi uz nacionālajiem atveseļošanas plāniem, kara ietekmi uz ES politikas mērķiem un vietējā un reģionālā līmeņa lomu ES nākotnes veidošanā.

Kontaktinfrmācija:

Monica Tiberi – priekšsēdētāja preses sekretāre

Tālr. +32 (0)479 51 74 43

monica.tiberi@cor.europa.eu

Marie-Pierre Jouglain – preses sekretāre

Tālr. +32 473 52 41 15

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Kopīgot :
 
Līdzīgas ziņas

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/CURRENT-CRISES-SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GOALS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/BEACONS-SOLIDARITY-PROGRESS-HOPE.ASPX

Current crises must lead to a change of pace in achieving Sustainable Development Goals
Current crises must lead to a change of pace in achieving Sustainable Development Goals
08.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/STATEMENT-EARTHQUAKES-TURKIYE-SYRIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/BEACONS-SOLIDARITY-PROGRESS-HOPE.ASPX

Statement by the President of the European Committee of the Regions on the earthquakes in Türkiye and Syria
Statement by the President of the European Committee of the Regions on the earthquakes in Türkiye and Syria
07.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS-ENGAGED-FOR-BETTER-EU-LAWS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/BEACONS-SOLIDARITY-PROGRESS-HOPE.ASPX

Local and regional leaders engaged for better EU laws: Anne Karjalainen and Michiel Rijsberman appointed rapporteurs on public procurement and Digital Europe programme
Local and regional leaders engaged for better EU laws: Anne Karjalainen and Michiel Rijsberman appointed rapporteurs on public procurement and Digital Europe programme
31.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/DIGITAL-RESILIENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/BEACONS-SOLIDARITY-PROGRESS-HOPE.ASPX

CoR survey on Digital resilience
CoR survey on Digital resilience
23.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/MPAA-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/BEACONS-SOLIDARITY-PROGRESS-HOPE.ASPX

Mihalovo pašvaldība saņem mēra Pavela Adamoviča balvu par palīdzību bēgļiem uz robežas ar Baltkrieviju
Mihalovo pašvaldība saņem mēra Pavela Adamoviča balvu par palīdzību bēgļiem uz robežas ar Baltkrieviju
13.01.2023