Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
Lieciet sevi uzklausīt Briselē: piesakieties tagad dalībai tīklā RegHub 2.0  

​​​​​​Lieciet sevi uzklausīt Briselē:

piesakieties tagad dalībai tīklā RegHub 2.0!​​

​Kas ir #RegHub?

Eiropas Reģionu komitejas (RK) Reģionālo centru tīkls (RegHub) ir Eiropas reģionu un pilsētu tīkls, kas novērtē ES politikas īstenošanu. Tā darbība tika uzsākta 2018. gadā, un pašlaik tajā ir 36 locekļi.

Tīklu veido reģionālā un vietējā līmeņa amatpersonas (“kontaktpunkti”), kuras apkopo ieinteresēto personu tehniskās atsauksmes par pieredzi, kas gūta, “uz vietas” īstenojot esošo ES politiku.

RegHub apkopo šo informāciju no saviem kontaktpunktiem, izmantojot mērķorientētas konsultācijas, kas tiek tulkotas visās ES valodās. Tas nozīmē, ka ieinteresētās personas savas atsauksmes var iesniegt savā dzimtajā valodā. Pēc tam kontaktpunkts savākto informāciju apkopo “īstenošanas ziņojumos”, kurus RK izmanto dažādos ES politikas novērtējumos. Tādējādi tīkls papildina ES politikas veidošanu ar vietējo un reģionālo perspektīvu un paplašina tās pierādījumu bāzi.

Kurš var kļūt par RegHub 2.0 locekli un kas ir paredzēts?

Gandrīz pirms diviem gadiem RK uzsāka RegHub izmēģinājuma posmu. Pēc RegHub darbības pozitīva novērtējuma RK tagad sāk tīkla integrēšanas posmu (RegHub 2.0) un ir publicējusi aicinājumu tajā pieteikties jauniem dalībniekiem.

Dalībai RegHub tīklā var pieteikties visas Eiropas Savienības vietējās un reģionālās pašvaldības. Netiek prasīts, ka pieteikuma iesniedzēja vietējai vai reģionālajai pašvaldībai jābūt pārstāvētai Eiropas Reģionu komitejā.

Paredzēts, ka reģionāls centrs ieceļ īpašu “kontaktpunktu” RegHub tīklam. Šim kontaktpunktam vajadzētu būt piemērotam un pieredzējušam reģionālā centra teritorijā esošās vietējās vai reģionālās pārvaldes iestādes darbiniekam. Šim kontaktpunktam vajadzētu būt ar labu angļu valodas rakstisko un mutisko zināšanu līmeni un savas administrācijas pilnvarotam:

  • piedalīties RegHub sanāksmēs (fiziskās vai virtuālās);
  • piedalīties visās RegHub apspriedēs;
  • apkopot ieinteresēto personu viedokļus katrā RegHub rīkotā apspriedē;
  • darboties kā kontaktpunktam attiecīgajām iestādēm un organizācijām to teritorijā, kas iesaistītas ES politikas īstenošanā.

Iesaistītie reģioni un pilsētas finansēs visas izmaksas, kas saistītas ar to reģionālajiem centriem, izņemot centra kontaktpunkta dalību tīkla rīkotās fiziskās sanāksmēs. Ceļa izdevumus, kas saistīti ar sanāksmēm klātienē, atlīdzinās saskaņā ar piemērojamajiem finanšu noteikumiem.

Atlases kritēriji

RegHub 2.0 locekļu atlase būs balstīta uz šādiem kritērijiem:

  • sniegums izmēģinājuma posmā (tas attiecas tikai uz pašreizējiem RegHub dalībniekiem);
  • kandidāta motivācija un spēja sniegt ieguldījumu;
  • locekļu daudzveidība institucionālās lomas un leģislatīvo pilnvaru, kā arī iedzīvotāju skaita, teritorijas lieluma, sociālā un ekonomiskā raksturojuma ziņā;
  • atbilstošs dalībnieku ģeogrāfiskais līdzsvars visā Eiropas Savienībā.

Kāpēc manam reģionam vai pilsētai būtu jāpiesakās?

Reģionālie centri un to ieinteresētās personas ir priviliģētā stāvoklī kā tiešas lietotāju pieredzes avoti ES politikas novērtēšanā. Minētie centri būs arī sastāvdaļa Eiropas Komisijas RegHub apakšgrupas jaunajā platformā “Gatavi nākotnei” (F4F), un tādējādi tiem būs vēl lielāka un tiešāka ietekme uz tiesību aktu izstrādes uzlabošanu.

​​​​​

Kā mans reģions vai pilsēta var pieteikties?​

Aizpildot un iesniedzot šo pieteikuma veidlapu angļu valodā vēlākais līdz 2020. gada 30. novembrim.

Sīkāku informāciju var iegūt, sazinoties ar RegHub@cor.europa.eu.


Kopīgot :
 
Līdzīgas ziņas

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/SUCCESSFUL-REGHUB-WORKSHOP-BRUSSELS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/APPLY-FOR-REGHUB-2_0-MEMBERSHIP.ASPX

Successful RegHub Workshop in Brussels
Successful RegHub Workshop in Brussels
07.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/F4F-PLATFORM.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/APPLY-FOR-REGHUB-2_0-MEMBERSHIP.ASPX

Feedback from local and regional authorities is crucial for better EU laws
Feedback from local and regional authorities is crucial for better EU laws
06.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/SUBSIDIARITY-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/APPLY-FOR-REGHUB-2_0-MEMBERSHIP.ASPX

The key for successful policies lies in Europe's regions and cities
The key for successful policies lies in Europe's regions and cities
11.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/REGHUB-SUBSIDIARITY-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/APPLY-FOR-REGHUB-2_0-MEMBERSHIP.ASPX

RegHub at the CoR Subsidiarity Conference
RegHub at the CoR Subsidiarity Conference
10.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EUROPEAN-COMMISSION-ANNUAL-BURDEN-SURVEY-2021.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/APPLY-FOR-REGHUB-2_0-MEMBERSHIP.ASPX

European Commission publishes Annual Burden Survey for 2021!
European Commission publishes Annual Burden Survey for 2021!
04.08.2022