Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
Reģionu komiteja: vienošanās par ES budžetu var pārvērst krīzi par iespēju – laiks piešķirt jaunus resursus mūsu iedzīvotājiem un uzņēmumiem reģionos, pilsētās un ciematos  

Eiropas Reģionu komitejas priekšsēdētāja un Vidusmaķedonijas reģiona gubernatora Apostola Dzidzikosta ( Apostolos Tzitzikostas , Grieķija) paziņojums

“Apsveicu ES prezidentvalsti Vāciju un ES iestādes ar vēsturisko vienošanos. Tā uzsāk jaunu laikmetu un var palīdzēt pārvērst krīzi jaunās iespējās. Reģioni un pilsētas, būdami galvenie ES līdzekļu saņēmēji, ir apņēmušies šos resursus steidzami izmantot mūsu iedzīvotāju un uzņēmumu labā. Eiropas Savienība apliecina solidaritāti un atbildību, kuras pamatā ir tiesiskuma ievērošana, kā to ir aicinājusi Eiropas Reģionu komiteja. Visi pārvaldības līmeņi – ES, valstu, reģionālais un vietējais – tiek aicināti apvienot spēkus, lai ieguldījumi 1,8 triljonu eiro apmērā sniegtu reālus ieguvumus. Atlabšanai jābūt taisnīgai un balstītai uz sociālo, ekonomisko un teritoriālo kohēziju, veicinot “zaļās” un digitālās pārmaiņas un sekmējot inovāciju. Tieši to mūsu iedzīvotāji sagaida, un tas mums visiem ir jāsasniedz, lai šos izaicinājumus pārvērstu iespējās.”

RK Teritoriālās kohēzijas politikas un ES budžeta komisijas ( COTER ) priekšsēdētājas un Jaunās Akvitānijas reģiona (Francija) priekšsēdētāja vietnieces Izabellas Budino ( Isabelle Boudineau ) paziņojums

“Tiesiskuma ievērošana nav apspriežama. Esmu gandarīta, ka ar Eiropadomes panākto kompromisu tiesiskuma noteikumi nemainās. Pilsētas un reģioni gūs labumu no jaunās DFS, lai atlabtu no pandēmijas un turpinātu veidot sociāli taisnīgu un videi draudzīgu pāreju.”

Uzziņai

Šā gada 10. decembrī ES 27 valstu un valdību vadītāji panāca vienošanos par 2021. - 2027. gada daudzgadu finanšu shēmu (DFS) un ES budžeta aizsardzību tiesiskuma nepilnību gadījumā. Vienošanās vēl jāapstiprina Eiropas Parlamentam. Tā paredz Eiropas Savienības septiņu gadu budžetu 1 074,3 miljardu eiro apmērā un ļaus izmantot pagaidu instrumentu Next Generation EU – atveseļošanas instrumentu 750 miljardu eiro apmērā: kopā 1,8 triljonus eiro. Tā ir vislielākais apjoms, kas jebkad ir finansēts no ES budžeta. 

Priekšsēdētāja runaspersona:

Michele Cercone

Tālr. +32 (0)498 98 23 49

Michele.Cercone@cor.europa.eu

Preses sekretārs:

Matteo Miglietta

Tālr. +32 470 895 382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Kopīgot :
 
Līdzīgas ziņas

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-DEMAND-NEW-RESOURCES-EU-BUDGET.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/AGREEMENT-ON-MFF.ASPX

Cities and regions demand new revenue sources for the EU budget
Cities and regions demand new revenue sources for the EU budget
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/SOCIAL-COHESION-RISKS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/AGREEMENT-ON-MFF.ASPX

Ja tālākie reģioni ES politikā tiks ignorēti, ir apdraudēta sociālā un ekonomiskā kohēzija
Ja tālākie reģioni ES politikā tiks ignorēti, ir apdraudēta sociālā un ekonomiskā kohēzija
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-REACTION-TO-GAC-CONCLUSIONS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/AGREEMENT-ON-MFF.ASPX

ES reģioni un pilsētas atzinīgi vērtē dalībvalstu apņemšanos kohēzijas politiku saglabāt kā vienu no Savienības pīlāriem
ES reģioni un pilsētas atzinīgi vērtē dalībvalstu apņemšanos kohēzijas politiku saglabāt kā vienu no Savienības pīlāriem
22.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EU-COHESION-ALLIANCE-MOBILISES-STRENGTHEN-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/AGREEMENT-ON-MFF.ASPX

Lai mazinātu arvien lielāko nevienlīdzību, Eiropai nepieciešama spēcīgāka, mūsdienīga un vienkāršota kohēzijas politika
Lai mazinātu arvien lielāko nevienlīdzību, Eiropai nepieciešama spēcīgāka, mūsdienīga un vienkāršota kohēzijas politika
12.10.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EUROPE-FIGHT-GROWING-INEQUALITIES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/AGREEMENT-ON-MFF.ASPX

Lai mazinātu arvien lielāko nevienlīdzību, Eiropai nepieciešama spēcīgāka, mūsdienīga un vienkāršota kohēzijas politika
Lai mazinātu arvien lielāko nevienlīdzību, Eiropai nepieciešama spēcīgāka, mūsdienīga un vienkāršota kohēzijas politika
12.10.2022