Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
Pavela Adamoviča balva tiks piešķirta tiem, kas cīnās par brīvību un solidaritāti un apkaro neiecietību, apspiešanu un ksenofobiju.  

Eiropas Reģionu komiteja kopā ar Starptautisko patvēruma pilsētu tīklu un Gdaņskas pilsētu paziņo, ka turpmāk, godinot 2019. gadā nogalinātā Gdaņskas mēra un RK locekļa piemiņu, tiks piešķirta balva.

Eiropas Reģionu komiteja kopā ar Starptautisko patvēruma pilsētu tīklu ( ICORN ) un Gdaņskas pilsētu Eiropas iekšlietu komisāres Ilvas Jūhansones ( Ylva Johansson ) klātbūtnē šodien paziņoja par mēra Pavela Adamoviča ( Paweł Adamowicz ) balvas izveidi. Balva būs nosaukta 2019. gadā nogalinātā Gdaņskas mēra un RK locekļa Pavela Adamoviča vārdā un tiks piešķirta tiem, kas cīnās par brīvību un solidaritāti un apkaro neiecietību, apspiešanu un ksenofobiju.

Pavela Adamoviča balvas mērķis ir turpināt viņa iesākto darbu atbilstoši Starptautisko patvēruma pilsētu tīkla pamatmisijai: palielināt vārda brīvību, aizsargāt demokrātijas vērtības un veicināt starptautisko solidaritāti. Šī balva ir izveidota, paužot cieņu un atzinību ikvienam, kurš drosmīgi un godīgi iestājas pret neiecietību, radikalizāciju, naida runu, apspiešanu un ksenofobiju un kurš cīnās par iespēju vienlīdzību, sociālo integrāciju un pamattiesībām.

Eiropas Reģionu komitejas priekšsēdētājs un Vidusmaķedonijas reģiona gubernators Apostols Dzidzikosts ( Apostolos Tzitzikostas ) ir devis solījumu: "Mēs nekad neaizmirsīsim Pavela Adamoviča degsmi un pašaizliedzību, strādājot savas pašvaldības labā un rūpējoties par to cilvēku aizsardzību, kuriem tā bija vajadzīga. Ar šo balvu mēs vēlamies pamudināt vietējos un reģionālos dalībniekus turpināt radikalizācijas, naida runas un diskriminācijas apkarošanu savās kopienās.”

Eiropas iekšlietu komisāre Ilva Jūhansone Pavelu Adamoviču raksturoja kā “vietējo vadītāju un Eiropas līderi, kurš aizstāvēja brīvību un savas vērtības, jaunības gados bija cīnītājs pret komunismu un vēlāk atbalstīja bēgļu un LGBTQ cilvēku tiesības, bieži vien saskaroties ar spēcīgu opozīciju, pat naidu” . Viņa atzinīgi novērtēja iniciatīvu izveidot piemiņas balvu, norādot, ka “ir jāatzīst to vietējo vadītāju darbs, kuri savās kopienās uzņem bēgļus, kuri strādā iecietības, brīvības, pamattiesību un sociālās iekļaušanas labā, kuri pelna būt uzmanības centrā un kuriem jābūt uzmanības centrā” . Viņa pauda stingru atbalstu vietējiem un reģionālajiem vadītājiem, atzīmējot, ka “tieši jums ir vislabākās iespējas panākt pārmaiņas Eiropas ciematos, pilsētās un reģionos, ielās, skolās un apkaimēs. Tieši tur pukst mūsu kopienu sirds, mūsu kontinenta sirdis un mūsu Eiropas Savienības sirds. Rīcība vietējā līmenī nenozīmē rīcību vienatnē.”

Eiropas Parlamenta deputāte un Pavela Adamoviča atraitne Magdalena Adamoviča ( Magdalena Adamowicz ) uzsvēra : “ Šodien cīņa par visu cilvēku līdztiesību pārtop cīņā par Eiropas Savienību. Līdztiesība ir mūsu sabiedrības pamats – bez tās Eiropas Savienība nevarēs pastāvēt. Mums ir jābūt drosmīgiem un jāaizstāv līdztiesība un brīvība, jo demokrātijas pretinieki to ir izvēlējušies par savu uzbrukumu mērķi. Ja viņiem izdosies panākt mūsu novēršanos no Eiropas vērtībām, viņi zina, ka tās iznīks kā koks, kam nocirstas saknes. Mans dzīvesbiedrs to zināja un tāpēc viņš bezbailīgi aizstāvēja mūsu saknes – humanitārisma un demokrātijas vērtības. Pavela Adamoviča balva mums, eiropiešiem, kalpos par atgādinājumu, ka viens no miera un labklājības priekšnoteikumiem ir sadarbība, un sadarbība nav iespējama bez savstarpējas uzticēšanās un cieņas, savukārt cieņa var pastāvēt tikai tad, ja līdztiesība un cieņa valda attieksmē pret pilnīgi visiem.

Gdaņskas mēres Aleksandras Dulkevičas ( Aleksandra Dulkiewicz ) teiktais ir šāds: ““Gdaņska dalās labajā”. Tie bija pēdējie Pavela Adamoviča teiktie vārdi. Viņš, spītēdams vienaldzībai, neiecietībai, naidam un vardarbībai, cēla labāku pasauli. Un mēs darām to pašu – dalāmies labajā. Ne tikai ar saviem tuvākajiem cilvēkiem, ne tikai ar Gdaņskas iedzīvotājiem. Solidaritāte un brīvība ir vērtības, kas ir veidojušas Gdaņsku. Šodien ir nepieciešama reāla rīcība un atbalsts tiem, kuru tiesības ir pārkāptas. Un nav svarīgi, no kurienes viņi nāk, ko viņi mīl un ko viņi pielūdz. Savus ciemiņus mēs varam uzlūkot arī citādi nekā vien trūkuma dzītus imigrantus. Mums ir iespēja viņus iepazīt kā māksliniekus, līdztiesīgus partnerus, vērtīgas personības un vienkārši kā kaimiņus, kuri ir pelnījuši iejūtību un ar kuriem kopā iespējams veidot nākotni.”

Starptautisko patvēruma pilsētu tīkla ( ICORN ) izpilddirektora Helges Lunda ( Helge Lunde ) komentārs ir sekojošs: ”ICORN darbība ir balstīta uz pārliecību, ka pilsētas var spēcīgi ietekmēt cilvēktiesības un vārda brīvību. Pēdējo gadu laikā esam izveidojuši droša patvēruma tīklu, kas piedāvā patvērumu vajātiem rakstniekiem un māksliniekiem no visas pasaules, un pilsētas gaisotnē vēl vairāk nostiprinās viesmīlības, radošuma un solidaritātes vērtības. Gdaņskas mērs Pavels Adamovičs savā dzīvē un darbā cīnījās par brīvību un solidaritāti. Viņš iesaistīja Gdaņsku ICORN tīklā, tāpēc to vērtību popularizēšana, par kurām viņš iestājās, ir svarīga mūsu tīklam. Mēs paužam atzinību Eiropas Reģionu komitejai par viņa vārdā nosauktas balvas izsludināšanu 19. martā, un kopā ar Gdaņskas pilsētu mēs ar lielām cerībām raugāmies uz balvas pirmo piešķiršanu.”

Pavela Adamoviča vārdā nosaukto balvu saņems pilsētu vadītāji, pilsoniski aktīvi vadošie darbinieki, organizācijas, kas strādā partnerībā ar pašvaldībām, kas, sekojot mēra Adamoviča piemēram, ar skaidru novatorisku apziņu un atbildību par turpmākajām paaudzēm būvē tiltus un nojauc mūrus, bruģē ceļu vājākajiem labvēlīgām pārmaiņām sabiedrībā, neizvairās ne no vienas neatliekamas vietējās, valsts vai starptautiskās cīņas par cilvēku tiesībām un pilsoniskajām brīvībām.

Pavels Adamovičs tika sadurts 2019. gada 13. janvārī, kad viņš teica uzrunu labdarības pasākumā. Nākamajā dienā viņš no ievainojumiem mira. Viņš bija 53 gadus vecs. Pirms slepkavības pret viņu tika vērsta naida runa. Pēc viņa nāves tika uzsāktas diskusijas par publiskā diskursa ietekmi uz vardarbību, ekstrēmismu, propagandu un neiecietību.

P. Adamovičs neatslābstoši iestājās par Eiropas Savienības pamatvērtību aizstāvību un bija aktīvs Eiropas Reģionu komitejas loceklis. 2016. gadā, būdams Gdaņskas mērs, viņš pēc tikšanās ar pāvestu Francisku ieviesa pilsētas “Imigrantu integrācijas modeli”. Tas ir kļuvis par iedvesmojošu paraugu citām Polijas pilsētām.

Uzziņai

  • Eiropas Savienības vietējo un reģionālo pārstāvju asambleja Eiropas Reģionu komiteja
  • rezolūciju , kurā tika nosodīta naida runa un jebkāda veida draudu izteikšana politiskajiem līderiem.

  • Starptautisko patvēruma pilsētu tīkls ( ICORN ) ir starptautiska organizācija, kas vieno 75 pilsētas un reģionus Eiropā un ārpus tās. Tā piedāvā patvērumu rakstniekiem un māksliniekiem, kuri aizstāv vārda brīvību, demokrātiskās vērtības un atbalsta starptautisko solidaritāti. Vairāk nekā 250 rakstnieku un mākslinieku ir uzturējušies kādā no ICORN pilsētu rezidencēm. Drošā vidē viņi turpina pildīt vitāli svarīgu lomu gan vērsdami uzmanību uz cilvēktiesību pārkāpumiem savās izcelsmes valstīs, gan atbalstīdami kolēģus viņu valstīs. Gdaņskas mērs Pavels Adamovičs savu pilsētu ICORN sarakstā iekļāva 2017. gada 30. augustā.
  • ICORN , pilsētas kļūst par dinamiska globāla solidaritātes un radošuma tīkla dalībniecēm. Gan vietējā, gan starptautiskā līmenī ICORN veido sakarus un sadarbojas ar tādām publiskām iestādēm un pilsoniskās sabiedrības organizācijām, kuras aktīvi darbojas cilvēktiesību, kultūras, mākslas un migrācijas jomā, kā arī ar valsts un starpvaldību organizācijām.

Straumēšana tiešsaistē: Eiropas Reģionu komitejas tīmekļa vietnē .

Kontaktinformācija:

Eiropas Reģionu komiteja    

Wioletta Wojewodzka    

Tālr. +32 (0)2 282 2289      

Mob. tālr.: +32 (0)473 843 986      

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Gdaņskas pilsēta

Maciej Buczkowski

Tālr.: + 48 58 323 62 84

Starptautisko patvēruma pilsētu tīkls

Helge Lunde

Tālr.: +47 51 50 71 25

helge@icorn.org

Kopīgot :
 
Līdzīgas ziņas

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/ADAMOWICZ-AWARD-HONOUR-COMBAT-INTOLERANCE-OPPRESSION-AND-XENOPHOBIA.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/FAST-TRACK-MINIMUM-INCOME-RECOMMENDATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/ADAMOWICZ-AWARD-HONOUR-COMBAT-INTOLERANCE-OPPRESSION-AND-XENOPHOBIA.ASPX

Regions and cities urge Member States to fast-track the Minimum Income Recommendation against rising poverty
Regions and cities urge Member States to fast-track the Minimum Income Recommendation against rising poverty
09.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/MICHAłOWO-HONOURED-WITH-MAYOR-PAWEł-ADAMOWICZ-AWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/ADAMOWICZ-AWARD-HONOUR-COMBAT-INTOLERANCE-OPPRESSION-AND-XENOPHOBIA.ASPX

Mihalovo pašvaldība un tās iedzīvotāji tiek godināti ar mēra Pavela Adamoviča balvu par palīdzību bēgļiem uz robežas ar Baltkrieviju
Mihalovo pašvaldība un tās iedzīvotāji tiek godināti ar mēra Pavela Adamoviča balvu par palīdzību bēgļiem uz robežas ar Baltkrieviju
08.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/STATEMENT-EARTHQUAKES-TURKIYE-SYRIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/ADAMOWICZ-AWARD-HONOUR-COMBAT-INTOLERANCE-OPPRESSION-AND-XENOPHOBIA.ASPX

Statement by the President of the European Committee of the Regions on the earthquakes in Türkiye and Syria
Statement by the President of the European Committee of the Regions on the earthquakes in Türkiye and Syria
07.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS-ENGAGED-FOR-BETTER-EU-LAWS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/ADAMOWICZ-AWARD-HONOUR-COMBAT-INTOLERANCE-OPPRESSION-AND-XENOPHOBIA.ASPX

Local and regional leaders engaged for better EU laws: Anne Karjalainen and Michiel Rijsberman appointed rapporteurs on public procurement and Digital Europe programme
Local and regional leaders engaged for better EU laws: Anne Karjalainen and Michiel Rijsberman appointed rapporteurs on public procurement and Digital Europe programme
31.01.2023