Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
Covid-19 pandēmija: RK paraksta rīcības plānu ar PVO un aicina nepieļaut teritoriālās atšķirības vakcīnu pieejamības ziņā  

ES pašvaldību vadītāji pauž bažas par to, kā norisinās vakcīnu izplatīšana Eiropas Savienībā, un aicina uzlabot koordināciju un visiem eiropiešiem nodrošināt vienlīdzīgu piekļuvi

Eiropas Reģionu komiteja un Pasaules Veselības organizācija (PVO) šodien parakstīja rīcības plānu, lai, kopīgi attīstot pētniecību un veidojot politiku, uzlabotu reģionālo un vietējo veselības aprūpes sistēmu noturību. Rīcības plāns, kura pamatā ir 2016. gada novembrī uzsāktā ilgstošā sadarbība, ir atbilde arī uz nepieciešamību risināt dažus būtiskus pandēmijas radītus izaicinājumus, uzlabojot koordināciju starp dažādiem veselības politikas pārvaldības līmeņiem. Tas ļaus kopīgi novērtēt veselības politikas iedarbību vietējā līmenī un ierosināt iespējamos risinājumus, kā reģionālās un vietējās sistēmas varētu labāk reaģēt uz pandēmijas radītajām problēmām.

Rezolūcijā , kas tika apspriesta 4. februārī notikušajā RK plenārsesijā ( #CoRPlenary ), ES pašvaldību vadītāji pauda bažas par to, kā norisinās ES koordinētā vakcīnu izplatīšana, un aicināja izstrādāt Eiropas infopaneli, kas dotu iespēju uzraudzīt vakcīnu sadali un vakcinācijas rādītājus katrā reģionā. It īpaši viņi nosodīja “vakcīnu nacionālismu”, kas ir pretrunā solidaritātes, vienotības un efektivitātes principam un neatbilst principam par visiem ES iedzīvotājiem nodrošinātu vienlīdzīgu piekļuvi vakcīnām.

Eiropas Reģionu komitejas priekšsēdētājs un Grieķijas Vidusmaķedonijas reģiona gubernators Apostols Dzidzikosts ( Apostolos Tzitzikostas ) teica: “ Šodien kopā ar PVO uzsāktais rīcības plāns uzlabos mūsu reģionu, pilsētu un ciematu noturību veselības aprūpes jomā. Ja jāizvēlas viena atziņa, ko esam guvuši, pandēmijas laikā risinot problēmas, tad tā ir šāda: pašvaldībām ir izšķiroši svarīga loma, lai krīzei sagatavotos, uz to reaģētu, to pārvarētu un pēc tās atveseļotos.

Attiecībā uz ES vakcinācijas kampaņas norisi viņš piebilda: “ Vakcinācijai ir svarīga nozīme mūsu reģionālās un vietējās ekonomiskās darbības atjaunošanā. Starp dalībvalstīm un pašās dalībvalstīs nedrīkst pieļaut konkurenci par vakcīnām. Nav pieņemami, ka vakcīnu pieejamības ziņā rastos plaisa, kas tikai palielinātu nevienlīdzību starp reģioniem, pilsētām un ciematiem. Tāpēc mūsu Komiteja aicina izveidot Eiropas infopaneli, kas dotu iespēju uzraudzīt vakcīnu pieejamību un sadali katrā reģionā.

Uzstājoties debatēs, Pasaules Veselības organizācijas Eiropas reģionālais direktors Dr. Hanss Henrijs P. Klūge ( Hans Henri P. Kluge ) norādīja: “ Pašvaldības Eiropā ir bijušas un vēl aizvien ir tās, kas pret pandēmiju cīnās pirmajās rindās. Šajā ārkārtas situācijā pilsētas ir ne tikai vīrusa vietējas un valsts mēroga izplatības epicentri, bet arī veselības aprūpes, ceļošanas un tirdzniecības mezgli. Pilsētas ir iedzīvotājiem tuvākais pārvaldības līmenis. Tās veic arī svarīgu darbu, daloties pieredzē un cīnoties pret maldinošu informāciju, sniedzot pakalpojumus un pildot ilgtspējīgas nākotnes virzītājspēka lomu.

Projekts rezolūcijai par vakcinācijas kampaņu cīņā pret Covid‑19 pandēmiju

Vispārīga informācija

Kontaktinformācija:

Michele Cercone

priekšsēdētāja runaspersona

Tālr. +32 (0)498 98 23 49

Michele.Cercone@cor.europa.eu

David French

Tālr. +32 473 85 47 59

David.French@cor.europa.eu

Kopīgot :
 
Līdzīgas ziņas

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/ACTION-PLAN-WHO.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-URGE-EUROPEAN-COMMISSION-TO-CREATE-VULNERABILITY-SCOREBOARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/ACTION-PLAN-WHO.ASPX

Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/ACTION-PLAN-WHO.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/CARE-DORNER.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/ACTION-PLAN-WHO.ASPX

Care sector needs European strategy, CoR members argue
Care sector needs European strategy, CoR members argue
15.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EUROPEAN-HEALTH-DATA-SPACE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/ACTION-PLAN-WHO.ASPX

An efficient European Health Data Space can save lives and must improve care quality for all citizens
An efficient European Health Data Space can save lives and must improve care quality for all citizens
09.02.2023