Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
Eiropas Komisija un Eiropas Reģionu komiteja atklāj Nulles piesārņojumā ieinteresēto personu platformu  

Šodien Eiropas Komisija un Eiropas Reģionu komiteja ir izveidojušas ieinteresēto personu platformu, lai palīdzētu īstenot ES Gaisa, ūdens un augsnes nulles piesārņojuma rīcības plānu . Rīcības plāns – svarīgs Eiropas zaļā kursa rezultāts un šāgada ES zaļās nedēļas galvenais temats – tika pieņemts 2021. gada 12. maijā. Tajā izklāstīts integrēts redzējums 2050. gadam, kā samazināt piesārņojumu līdz līmenim, kas vairs nav kaitīgs cilvēka veselībai un dabiskajām ekosistēmām, kā arī starpposma mērķi 2030. gadam un minēto mērķu sasniegšanai veicamās darbības.

Pilsētām un reģioniem ir būtiska nozīme šā redzējuma īstenošanā uz vietas. Lai varētu samazināt piesārņojumu, reģionu un pilsētu mobilitātes un enerģētikas jomā ir vajadzīga tīra izvēle, ieguldījumi ēkās un infrastruktūrā, kā arī vispārēja telpiskā plānošana. Visi šie lēmumi ietekmē iedzīvotāju veselību un labklājību.

Vides, okeānu un zivsaimniecības komisārs Virgīnijs Sinkēvičs ( Virginijus Sinkevičius ) norādīja: “Pilsētas un reģioni ir piesārņojuma novēršanas politikas īstenošanas priekšplānā un ir zaļās pārkārtošanās galvenie virzītājspēki. Daudzi jau atrod inovatīvus risinājumus gaisa, ūdens un augsnes attīrīšanai un veicina ilgtspējīgākus ražošanas un patēriņa modeļus. Esmu gandarīts par to, ka partnerībā ar Eiropas Reģionu komiteju izveidota šī jaunā platforma, lai varētu apmainīties ar šīm labajām idejām un uz vietas atbalstīt nulles piesārņojuma mērķus.”

Eiropas Reģionu komitejas priekšsēdētājs un Grieķijas Vidusmaķedonijas reģiona gubernators Apostols Dzidzikosts ( Apostolos Tzitzikostas ), atzinīgi vērtējot platformas izveidi, teica: “Mums visiem ir pienākums rīkoties, lai aizsargātu mūsu vidi, atstājot drošu un veselīgu nākotni, ko mūsu bērni un planēta ir pelnījuši.  Valdībām, uzņēmumiem un ieinteresētajām personām ir jāsadarbojas, lai apturētu mūsu ūdens, gaisa un zemes piesārņošanu.  Šajos centienos vietējam līmenim ir jāuzņemas vadība, un tāpēc Eiropas Reģionu komiteja ir gandarīta, ka sadarbībā ar Eiropas Komisiju izveidota Nulles piesārņojumā ieinteresēto personu platforma.”

Vašku Alvešs Kurdeiru ( Vasco Alves Cordeiro ), Eiropas Reģionu komitejas priekšsēdētāja pirmais vietnieks un Azoru salu reģionālā parlamenta deputāts, piedalījās Nulles piesārņojumā ieinteresēto personu platformas atklāšanas pasākumā, kurā teica: “Vietējās un reģionālās pašvaldības ir atbildīgas par 70 % ES rīcībpolitiku īstenošanu, 70 % klimata pārmaiņu mazināšanas pasākumu un līdz 90 % no pasākumiem, kas saistīti ar pielāgošanos klimata pārmaiņām. Nulles piesārņojuma rīcības plāns ir būtisks, lai glābtu dzīvības un radītu ilgtspējīgāku nākotni. Tā platforma palīdzēs Eiropas mērķus pārvērst vietējā un reģionālā realitātē, jo reģioniem un pilsētām ir labākas iespējas novērtēt pasākumu efektivitāti un mērķu sasniegšanu. Lai gūtu panākumus, tam vajadzēs būt atvērtam un iekļaujošam procesam, mobilizējot iedzīvotājus, MVU, uzņēmumus, sociālās kustības un pētniecības iestādes. Būtiski ir apzināt sinerģijas iespējas un nodrošināt teritoriālo kohēziju.”

Nulles piesārņojuma ieinteresēto personu platforma palīdzēs īstenot pamatiniciatīvas un darbības, kas izklāstītas Nulles piesārņojuma rīcības plānā,

pulcējot dalībniekus no dažādām kopienām un speciālo zināšanu jomām, lai risinātu savstarpēji saistītas problēmas, piemēram, stiprinot kopīgu vides un veselības programmu;

definējot kopīgu redzējumu par to, kā sasniegt nulles piesārņojuma mērķus;

attīstot un kopīgojot paraugpraksi tādos transversālos jautājumos kā finansējums nulles piesārņojuma inovācijai un darbavietām, ilgtspējīgas ražošanas un patēriņa veicināšana un tematisko centru, piemēram, Tīra gaisa tehnoloģiju centra, izveide.

Paziņojums par platformas darbības uzsākšanu tika sniegts šā gada ES Zaļās nedēļas noslēguma sesijā, kas ir lielākais ikgadējais ES vides politikai veltīts pasākums, kurš pulcē vairāk nekā 3000 dalībnieku no visas ES, lai Briselē notiekošajā galvenajā konferencē tiešsaistē un vairāk nekā 600 partneru pasākumos visā Eiropā apspriestu nulles piesārņojumu no daudziem skatupunktiem. ES Zaļā nedēļa sākās pirmdien, 2021. gada 31. maijā, Lahti – 2021. gada Eiropas zaļajā galvaspilsētā.

Uzziņai

Piesārņojums ir vislielākais ar vidi saistītais cēlonis garīgām un fiziskām slimībām un priekšlaicīgai nāvei, it īpaši, mazāk aizsargātās grupās, piemēram, bērniem, cilvēkiem ar noteiktiem veselības traucējumiem un vecākām paaudzēm. Cilvēkiem, kuri dzīvo trūcīgos apgabalos, dzīvesvieta bieži vien atrodas piesārņojuma objektu tuvumā vai teritorijās ar paaugstinātu satiksmes plūsmu. Piesārņojums ir arī viens no galvenajiem biodaudzveidības zuduma iemesliem, kas mazina ekosistēmu spēju sniegt tādus pakalpojumus kā oglekļa dioksīda piesaiste un gaisa un ūdens dekontaminācija.

Piesārņojums it īpaši skar pilsētas. Vairāk nekā 100 pilsētu Eiropas Savienībā joprojām neatbilst ES gaisa kvalitātes standartiem. Neraugoties uz uzlabojumiem virzībā uz atbilstību komunālo notekūdeņu attīrīšanas prasībām, joprojām netiek pienācīgi attīrīti aptuveni 37 miljonu cilvēku radītie notekūdeņi, un 7 ES dalībvalstu galvaspilsētas neizpilda minimālās prasības. Lai nodrošinātu notekūdeņu pienācīgu attīrīšanu, turpmākajos gados būs vajadzīgi ieguldījumi vairāk nekā 200 miljardu EUR apmērā.

ES Zaļā nedēļa bija pirmais lielākais nulles piesārņojumā ieinteresēto personu pasākums pēc Nulles piesārņojuma rīcības plāna pieņemšanas. Nulles piesārņojumā ieinteresēto personu platforma sekos līdzi šai viedokļu apmaiņai. Komisija un Eiropas Reģionu komiteja līdz gada beigām uzsāks ievadpasākumus, nākot klajā ar uzaicinājumu izteikt ieinteresētību, lai nodrošinātu plašu līdzdalību un koncentrētos uz galvenajiem kopīgas rīcības tematiem. Nulles piesārņojuma ieinteresēto personu platforma arī veidos sinerģiju ar citām attiecīgām iniciatīvām, piemēram, Eiropas Klimata paktu un Aprites ekonomikas ieinteresēto personu platformu .

Plašāka informācija

Paziņojums par ES Gaisa, ūdens un augsnes nulles piesārņojuma rīcības plānu

Nulles piesārņojuma rīcības plāna tīmekļa vietne

ES 2021. gada Zaļā nedēļa, kas veltīta nulles piesārņojumam

Eiropas Reģionu komitejas zaļais kurss vietējā līmenī

Jautājumiem par Nulles piesārņojumā ieinteresēto personu platformu:

ENV-ZERO-POLLUTION@ec.europa.eu

Kontaktinformācija presei

Eiropas Komisija: Daniela Stoycheva / Daniela.Stoycheva@ec.europa.eu

Eiropas Reģionu komiteja: David Crous / David.Crous@cor.europa.eu

Kopīgot :
 
Līdzīgas ziņas

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/CP94---ENVE-MALAGA-COP28-STATEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/ZERO-POLLUTION-STAKEHOLDER-PLATFORM.ASPX

Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/HL47---INTERVIEW-KLISOVIC.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/ZERO-POLLUTION-STAKEHOLDER-PLATFORM.ASPX

Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/ENVE-COMMISSION-IN-MALAGA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/ZERO-POLLUTION-STAKEHOLDER-PLATFORM.ASPX

ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
28.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/ZERO-POLLUTION-STAKEHOLDER-PLATFORM.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-JULY-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/ZERO-POLLUTION-STAKEHOLDER-PLATFORM.ASPX

Green Deal Funding Alert – July 2023
Green Deal Funding Alert – July 2023
31.07.2023