Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
Steidzami jāpievēršas aizvien akūtākai ilgtermiņa problēmai — bērniem migrantiem. Eiropas Savienībai jārod labāki risinājumi  

Aizvien vairāk bērnu un pusaudžu Eiropā ierodas nelegāli, tāpēc Eiropas Reģionu komiteja norāda, ka ir vajadzīga saskaņota sistēma, kas viņiem nodrošinātu normālus apstākļus un stabilitāti — vai nu tā būtu šādu bērnu un pusaudžu integrācija vai pārmitināšana Eiropā, vai atgriešana uz izcelsmes valsti. Ieteikumi, ko 11. oktobrī pieņēma ES vietējo un reģionālo politiķu asambleja, attiecas uz aizbildnību, piekļuvi juridiskiem instrumentiem, izmitināšanu un migrantu integrāciju, un tajos izteikts aicinājums vietējā, valsts un ES līmeņa amatpersonām savā darbā vairāk pievērsties bērniem migrantiem.

Šie priekšlikumi — kas iekļauti atzinumā, ko sagatavojusi Ovanokeres komūnas padomes locekle un Eiropas Padomes Vietējo un reģionālo pašvaldību kongresa ziņotāja par migrantu uzņemšanu Jūmi Renstrēma ( Yoomi Renström ) (SE/PSE) — ir atbilde uz Eiropas Komisijas centieniem risināt vienu no smagākajiem un sensitīvākajiem bēgļu un migrācijas problēmas aspektiem, jo aizvien vairāk bēgļu un neatbilstīgo migrantu, kas jaunāki par 18 gadiem, nomirst pa ceļam vai ierodas Eiropā un pazūd.

“Eiropas Savienībai ir vajadzīga saskaņota sistēma, un vietējā, valsts un ES līmeņa politiķiem un ierēdņiem jātiecas uz kopīgiem mērķiem, kad saskaramies ar šo neatliekami risināmo aizvien lielāko ilgtermiņa problēmu,” teica J. Renstrēma. “Mēs zinām, kas jādara — mums pilnībā jāievēro starptautiskās tiesības un to principi —, un mums ir juridiskie instrumenti, taču jātiecas uz plašāku mērķi, proti, šādiem bērniem nodrošināt normalitātes un stabilitātes sajūtu īstermiņā un ilgtermiņā. Nav vienkārši aizsargāt, integrēt un izglītot neaizsargātus migrējošos bērnus laikā, kad būtiski palielinās viņu skaits, taču ir vietējās pašvaldības un valstu valdības, kas izstrādājušas labu praksi, un tas liecina, ka nelielām mērķtiecīgām iniciatīvām var būt milzīga ietekme. Daudz ko var un vajag uzlabot. Nav pieļaujama situācija, ka daži bērni dzīvo cietumam līdzīgos apstākļos.”

J. Renstrēma turpina: “Piemēram, ir būtiski nodrošināt pienācīgu aizbildnības sistēmu. Aizbildņi nodrošina aizsardzību, samazina bērnu pazušanas iespējas un uzlabo integrācijas iespējas. Aizbildņiem vajadzētu būtu labi apmācītiem speciālistiem, kas rūpētos tikai par ierobežotu skaitu bērnu. Visā Eiropā tas tā nav. Manā valstī Zviedrijā ir izveidota aizbildnības sistēma, un — pat ja mums tā ir jāuzlabo un jānostiprina — mēs labi zinām, kādus ieguvumus bērniem sniedz aizbildnis.”

Eiropas Reģionu komitejas ieteikumos norādīts, ka uzņemšanas centros vajadzētu būt bērnu aizsardzības ombudam un nošķirtām bērnu izmitināšanas vietām, izslēdzot aizturēšanas iespējas. Bērnu jautājumi būtu jārisina prioritārā kārtā, veicot individuālu novērtējumu, kas ļautu noteikt konkrētas viņu aizsardzības vajadzības. Ieteikumos uzsvērti ilgtermiņa atstumtības, diskriminācijas un neaizsargātības pret ekspluatāciju riski, ar ko saskaras gados jaunie migranti, un norādīts, ka integrācija ir būtisks faktors un ka “savlaicīga un efektīva piekļuve iekļaujošai formālajai izglītībai” ir “ļoti svarīga”.

Atzinumā vērsta uzmanība uz vairākiem trūkumiem pieejā, ko piemēro kopējās Eiropas patvēruma sistēmas reformēšanā, tostarp uz to, ka Eiropas Komisijas dokumentā par bērniem migrantiem “nav ņemti vērā apstākļi un nosacījumi, ar ko saskaras vietējās un reģionālās pašvaldības”, un nav paredzēts pietiekams finansējums un atbalsts pilsētām un reģioniem. Atzinumā uzsvērts, ka trūkst kritēriju, kas ļautu noteikt un novērtēt bērna intereses, atzinīgi vērtēti ES plāni šo nepilnību novēršanai un aicināts izveidot “tiesiski atbilstošu sistēmu vecuma noteikšanai”, lai novērstu pastāvošās atšķirības visā ES. Tajā arī uzsvērts, ka ir svarīgi ir uzlabot datus tā, lai šie dati būtu salīdzināmi un sniegtu pamatinformāciju, piemēram, par bērna migranta dzimumu.

Kontaktpersona:
Andrew Gardner:
Tālr. +32 2 473 843 981
andrew.gardner@cor.europa.eu

Kopīgot :
 
Līdzīgas ziņas

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/8TH-MEETING-EUROPEAN-MIGRATION-FORUM.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/URGENT-GROWING-AND-LONG-TERM-CHALLENGE-OF-CHILDREN-IN-MIGRATION-NEEDS-BETTER-EU-RESPONSE.ASPX

Call for expression of interest: 8th meeting of the European Migration Forum
Call for expression of interest: 8th meeting of the European Migration Forum
20.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/PATRICK-MOLINOZ-ELECTED-CHAIR-OF-CIVEX.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/URGENT-GROWING-AND-LONG-TERM-CHALLENGE-OF-CHILDREN-IN-MIGRATION-NEEDS-BETTER-EU-RESPONSE.ASPX

Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
21.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/ZELENSKYY-PLENARY-MAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/URGENT-GROWING-AND-LONG-TERM-CHALLENGE-OF-CHILDREN-IN-MIGRATION-NEEDS-BETTER-EU-RESPONSE.ASPX

President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/COR-UNICEF-JOIN-FORCES-SUPPORT-INCLUSION-CHILDREN-UKRAINE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/URGENT-GROWING-AND-LONG-TERM-CHALLENGE-OF-CHILDREN-IN-MIGRATION-NEEDS-BETTER-EU-RESPONSE.ASPX

European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/URGENT-GROWING-AND-LONG-TERM-CHALLENGE-OF-CHILDREN-IN-MIGRATION-NEEDS-BETTER-EU-RESPONSE.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023