Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
ANO 2030. gada ilgtspējīgas attīstības mērķiem būtu jāvirza Eiropas atveseļošana  

Skaidru atsauču trūkums uz ilgtspējīgas attīstības mērķiem un pilsētu un reģionu neiesaistīšana nacionālajos atveseļošanas plānos var apdraudēt spēju pārvarēt pandēmijas krīzi

Eiropas vietējā un reģionālā līmeņa vadītāji aicina atjaunot Apvienoto Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas attīstības mērķu (IAM) prioritāro vietu Eiropas Savienības darba kārtībā, aicinot ES iestādes un dalībvalstis nodrošināt to īstenošanu līdz 2030. gadam. Atzinumā , kas pieņemts šodienas plenārsesijā, Eiropas Reģionu komiteja (RK) uzsver, ka Covid-19 pandēmija ir parādījusi, cik svarīga ir ilgtspējīga attīstība, un ka IAM var palīdzēt virzīties uz saskaņotu un holistisku redzējumu Next Generation EU ietvaros. Tomēr nesen veiktā RK pētījumā norādīts, ka daudzos nacionālajos atveseļošanas un noturības plānos trūkst skaidras un pārredzamas atsauces uz ANO ilgtspējīgas attīstības mērķiem.

Pašreizējā pandēmija un tās paredzamās ekonomiskās, sociālās un vidiskās sekas skaidri liecina, ka ir steidzami jāatbalsta IAM “lokalizācija”, lai atjaunošanas norise būtu taisnīgāka un lai izvairītos no turpmākām veselības krīzēm. IAM būtu jāpalīdz dalībvalstu ekonomikai atveseļoties un īstenot digitālo un zaļo pārkārtošanos vietējā līmenī. Tomēr RK uzdevumā nesen veikts pētījums ir rosinājis trauksmi par to, ka reģioni un pilsētas netiek iesaistīti nacionālajos atveseļošanas plānos, turklāt daudzos gadījumos trūkst skaidras atsauces uz IAM, tādējādi mazinās iespēja panākt kopīgu izpratni par plāniem.

Ziņotājs Rikārdu Riu ( Ricardo Rio , PT/PPE), Bragas mērs, norādīja: “ IAM ir gandrīz pazuduši no ES naratīva: nav visaptverošas stratēģijas un efektīvas IAM integrācijas vai koordinācijas Eiropas Komisijas iekšējā pārvaldībā. Vēl jo pārsteidzošāk tas ir tāpēc, ka vienlaikus pieaug pašvaldību apņēmība ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā. Mūsu ESAO un RK kopīgi veiktās aptaujas provizoriskie rezultāti skaidri liecina, ka pašvaldības ir cieši iesaistītas ilgtspējīgā atveseļošanā, kuras pamatā ir ilgtspējīgas attīstības mērķi. 40 % respondentu tos ir izmantojuši vēl pirms pandēmijas un tagad sākuši izmantot, lai īstenotu atveseļošanu, savukārt 44 % plāno to darīt, lai panāktu atlabšanu no Covid-19. Tā ir lieliska iespēja visiem politikas veidotājiem sekmēt atlabšanu, kļūstot spēcīgākiem pēc šīs krīzes, un kopīgi ar ESAO es to aktīvi atbalstīšu ES līmenī.

Saskaņā ar ESAO aplēsēm 65 % no 169 mērķrādītājiem, kas izklāstīti 17 ilgtspējīgas attīstības mērķos, nav sasniedzami, ja neiesaista pašvaldības un ar tām nesaskaņo darbības. Turklāt ESAO un RK jaunās kopīgi veiktās aptaujas rezultāti liecina: 60 % pašvaldību uzskata, ka Covid-19 pandēmija ir radījusi lielāku pārliecību, ka IAM var palīdzēt īstenot holistiskāku pieeju atveseļošanai. Tāpēc RK pauž nožēlu par to, ka IAM, ieņemot zemāku vietu ES politiskajā kārtībā, pakāpeniski ir zaudējuši savu nozīmi ES vēstījumā, tādēļ ir apdraudēta iespēja šos mērķus īstenot līdz 2030. gadam.

RK locekļi aicina Eiropas valstu vadītājus iekšējās un ārējās politikas programmā izvirzīt vērienīgākus mērķus un skaidri deklarēt, ka Eiropas Savienībai ir jākļūst par piemēra cienīgu galveno uzvarētāju IAM sasniegšanas jomā visos pārvaldības līmeņos. Atzinumā norādīts, ka ilgtspējīgas attīstības mērķiem būtu jānodrošina saskaņots satvars visām ES politikas jomām un jāpalīdz saskaņot visu finansēšanas programmu prioritātes. Tomēr dažkārt saikne starp ANO mērķiem un galvenajām Eiropas iniciatīvām, piemēram, jauno industriālo stratēģiju, šķiet vāja. Turklāt RK aicina Eiropas Komisiju izmantot nākamo ilgtspējīgas izaugsmes stratēģiju 2022. gadam, lai ilgtspējīgas attīstības mērķus oficiāli reintegrētu Eiropas pusgadā, labāk sasaistītu IAM ar Atveseļošanas un noturības mehānismu ( Next Generation EU stūrakmens) un skaidri apstiprinātu IAM kā veidu, kādā Eiropas Savienībai veidot ilgtspējīgu atveseļošanu.

Tādēļ vietējie un reģionālie vadītāji aicina Eiropas Komisiju atjaunot IAM daudzu ieinteresēto personu platformu vai izveidot citu dialoga platformu ar stingriem un strukturētiem turpmākajiem pasākumiem, lai paplašinātu visu dažādo valsts un privāto iestāžu ieinteresēto personu speciālās zināšanas par 2030. gada programmu un tiešā veidā konsultētu Komisiju.

Ziņotājs Rikārdu Riu jau otrdien, uzstājoties Briseles 2021. gada Ekonomikas forumā , kas ir Eiropas Komisijas nozīmīgākais gadskārtējais ekonomikas pasākums, kopā ar Eiropas Komisijas priekšsēdētāju Urzulu fon der Leienu ( Ursula von der Leyen ) un Vācijas kancleri Angelu Merkeli ( Angela Merkel ) nāca klajā ar aicinājumu ievērojamiem ES politikas veidotājiem.

Uzziņai

RK un ESAO no 2021. gada maija līdz jūnija vidum kopīgi veica aptauju par IAM kā satvaru atveseļošanai no Covid-19 pilsētās un reģionos. Aptaujā bija iekļautas 86 atbildes no 24 ES valstu pašvaldībām, reģioniem un starpniecības struktūrām, kā arī no dažām citām ESAO valstīm un tādām valstīm, kas nav ESAO dalībvalstis. Iepazīstināšana ar sākotnējiem konstatējumiem notika otrdien, apaļā galda apspriedes “Pilsētas un reģioni ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošanai” ceturtajā pasākumā, kurš divas dienas norisinājās tiešsaistē un kurā galvenā uzmanība bija pievērsta ilgtspējīgas attīstības mērķiem kā satvaram, kas pilsētām un reģioniem palīdzētu īstenot ilgtermiņa atveseļošanas stratēģijas pēc Covid-19. Dokuments ir pieejams šeit .

RK pieņēma pirmo atzinumu par tematu “ Ilgtspējīgas attīstības mērķi (IAM): pamats ilgtermiņa ES stratēģijai ilgtspējīgas Eiropas veidošanai līdz 2030. gadam ”, ko izstrādājis ziņotājs Arnolds Abramavičs ( Arnoldas Abramavičius , LT/PPE), Zarasu rajona pašvaldības padomes deputāts.

Eiropas Komisija 2020. gada novembrī publicēja dienestu darba dokumentu “ ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšana – visaptveroša pieeja ”.

Kontaktpersona:

Matteo Miglietta

Tālr. +32 (0)470 895 382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Kopīgot :