Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
Eiropas Reģionu komiteja, Eiropas Komisija un Eiropas Parlaments apvieno spēkus, lai ar ES lietu padomniekiem domātu projektu palīdzību tuvinātu Eiropu iedzīvotājiem  

Eiropas Komisijas priekšsēdētājas vietnieces un demokrātijas un demogrāfijas komisāres Dubravkas Šuicas (Dubravka Šuica), Eiropas Reģionu komitejas priekšsēdētāja Apostola Dzidzikosta (Apostolos Tzitzikostas) un EP deputāta un BELC izmēģinājuma projekta iniciatora Domēneka Ruīsa Devesas (Domènec Ruiz Devesa) kopīgais paziņojums

Mēs atzinīgi vērtējam konferences par Eiropas nākotni rezultātus un it īpaši aicinājumu izveidot vietēju ES lietu padomnieku sistēmu, lai tuvinātu Eiropu tās reģionu, pilsētu un ciematu iedzīvotājiem un uzlabotu Eiropas demokrātiju.

Eiropas Komisija, Eiropas Reģionu komiteja un Eiropas Parlaments ciešā sadarbībā īsteno kopīgu mērķi – iesaistīt vietējā līmenī ievēlētos pārstāvjus komunikācijā par ES jautājumiem viņu attiecīgajā apgabalā. Šajā saistībā Eiropas Parlaments ir ierosinājis projektu “Veidojam Eiropu kopā ar vietējām pašvaldībām (Building Europe with Local Councillors (BELC))”, ko īstenos Eiropas Komisija. Tas papildina 2021. gadā izveidoto Reģionu komitejas Eiropas pašvaldību ES lietu padomnieku tīklu, kas aktīvi palīdz RK darbā, rīkojot ar ES saistītus pasākumus vietējās un reģionālajās padomēs un organizējot vietējas debates ar iedzīvotājiem.

Šodien – izsludinotuzaicinājumu iesniegt pieteikumus BELC iniciatīvai – esam vienojušies par sadarbību, lai nodrošinātu, ka abas iniciatīvas ir pēc iespējas saskanīgas un tiek īstenotas kā ES līmenī koordinēta darbība. Komiteja gādās, ka tās ES lietu padomnieku tīkls ir informēts par uzaicinājumu pieteikties BELC iniciatīvai. Turklāt izmēģinājuma projekta labumguvējus Komiteja iekļaus īpašā tematisku brīfingu un tiešsaistes pasākumu programmā. Komisija, atbildot labumguvējiem, ņems vērā materiālus, kas sagatavoti reģionālo un vietējo pašvaldību vārdā. Vietējā līmenī ievēlētie pārstāvji, kas ir BELC tīkla un/vai RK izveidotā tīkla dalībnieki, savas valsts valodā saņems atbalstu komunikācijas pasākumiem ar iedzīvotājiem un vietējiem medijiem. Tie palīdzēs veidot izpratni par ES.

Kontaktinformācija:

Pressecdr@cor.europa.eu

Kopīgot :
 
Līdzīgas ziņas

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/YOUNG-ELECTED-POLITICIAN-PROGRAMME-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/TZITZIKOSTAS-SUICA-DEVESA-BUILDING-EUROPE-WITH-LOCAL-COUNCILLORS.ASPX

Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/TZITZIKOSTAS-SUICA-DEVESA-BUILDING-EUROPE-WITH-LOCAL-COUNCILLORS.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/TZITZIKOSTAS-SUICA-DEVESA-BUILDING-EUROPE-WITH-LOCAL-COUNCILLORS.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/LARGER-AND-MORE-RESILIENT-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/TZITZIKOSTAS-SUICA-DEVESA-BUILDING-EUROPE-WITH-LOCAL-COUNCILLORS.ASPX

A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
19.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EUROPCOM2023-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/TZITZIKOSTAS-SUICA-DEVESA-BUILDING-EUROPE-WITH-LOCAL-COUNCILLORS.ASPX

Join us for EuroPCom 2023!
Join us for EuroPCom 2023!
19.04.2023