Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
Eiropas zaļā kursa īstenošana vietējā līmenī  

Eiropas Reģionu komiteja ir izveidojusi jaunu darba grupu, lai nodrošinātu, ka pilsētas un reģioni var sākt Eiropas zaļā kursa īstenošanu ar konkrētiem projektiem un tiešu finansējumu pašvaldībām

Eiropas Reģionu komitejā šodien tika izveidota darba grupa “Zaļais kurss vietējā līmenī”. Tajā darbosies 13 locekļi, kas ir vietējā un reģionālajā līmenī ievēlētas amatpersonas. Grupas mērķis ir nodrošināt, ka ES pilsētas un reģionus nepastarpināti iesaista dažādo iniciatīvu izstrādāšanā, īstenošanā un novērtēšanā saskaņā ar Eiropas zaļo kursu, kas ir ES ilgtspējīgas izaugsmes stratēģija klimatneitralitātes panākšanai līdz 2050. gadam.

Tagad ir pienācis laiks veikt kopīgus ieguldījumus un paātrināt pāreju uz tīru, ilgtspējīgu un oglekļa ziņā neitrālu ekonomiku. Izmantojot ES atveseļošanas pasākumus un Eiropas zaļo kursu, mums ir jānodrošina iespējas un finansējums pilsētu un reģionu izturētspējas veidošanai un Covid-19 krīzes pārvarēšanai. Tas ir galvenais vēstījums, kas izskanēja darba grupas “Zaļais kurss vietējā līmenī” pirmajā sanāksmē, ņemot vērā, ka Eiropas Komisija ir ne tikai palielinājusi ilgtermiņa budžetu (2021–2027) par 1100 miljardiem EUR, bet arī ierosinājusi jaunu ekonomikas atveseļošanas instrumentu 750 miljardu EUR apmērā. Par to tagad būs jālemj ES dalībvalstīm un Eiropas Parlamentam.

Seviljas mērs un darba grupas priekšsēdētājs Huans Espadass ( Juan Espadas ) (ES/PSE) teica:

Eiropas Parlamenta deputāte un Eiropas Parlamenta sadarbības grupas “Zaļais jaunais kurss” līdzpriekšsēdētāja Aurora Lalika ( Aurore Lalucq ) sacīja:

Komisāra Fransa Timmermansa ( Franz Timmermans ) biroja vadītājs Dīderiks Samsoms ( Diederik Samsom ) teica:

Darba grupas “Zaļais kurss vietējā līmenī” svarīgākais mērķis ir nodrošināt, ka Eiropas zaļais kurss un ES ekonomikas atveseļošanas stratēģija patiešām materializējas konkrētos projektos un pašvaldībām paredzētā tiešā finansējumā. Darba grupai ir trīs konkrēti mērķi :

 • ņemot vērā pilsētu un reģionu perspektīvu, Eiropas zaļā kursa ietvaros apkopot daudzās politiskās iniciatīvas;
 • sekmēt ES iestāžu sadarbību, lai oglekļneitralitāti veicinošas politikas centrā izvirzītu pilsētas un reģionus;
 • vērst uzmanību uz problēmām, ar kurām pašvaldības saskaras, vietējā līmenī īstenojot zaļo pārkārtošanu, un uzsvērt pašvaldību sasniegumus un paraugprakses piemērus, lai veicinātu to pārņemšanu visā Eiropas Savienībā.

Darba grupa pašlaik ir izvirzījusi šādas prioritātes: Eiropas Klimata akts un klimata pakts , Taisnīgas pārkārtošanās fonds , jaunā Eiropas industriālā stratēģija , tīrs gaiss un ūdens , ūdeņradis , jauns aprites ekonomikas rīcības plāns , bioloģiskā daudzveidība un meži .

Darba grupā ir locekļi no visām sešām RK komisijām un visām sešām politiskajām grupām, tādēļ šādas darba grupas izveide ir patiesi horizontāla un iekļaujoša iniciatīva. Darba grupā “Zaļais kurss vietējā līmenī” ir šādi 13 locekļi:

 • Huans Espadass ( Juan Espadas ) (ES/PSE), Seviljas mērs (priekšsēdētājs)
 • Robijs Bivers ( Roby Biwer ) (LU/PSE), Betemburgas komūnas padomes loceklis
 • Manuela Bora ( Manuela Bora ) (IT/PSE), Markes reģionālās padomes un valdes locekle
 • Izabella Budino ( Isabelle Boudineau ) (FR/PSE), Jaunās Akvitānijas reģionālās padomes priekšsēdētāja vietniece, kas atbild par ES un starptautiskajiem jautājumiem
 • Vensāns Šovē ( Vincent Chauvet ) (FR/Renew Europe), Otēnas mērs (Sonas un Luāras departaments)
 • Jožefs Kobors ( József Kóbor ) (HU/EA), Pēčas pašvaldības loceklis
 • Marku Markula ( Markku Markkula ) (FI/PPE), Espo pilsētas domes loceklis
 • Maikls Mērfijs ( Michael Murphy ) (IE/PPE), Tiperēri grāfistes padomes loceklis
 • Rikārdu Riu ( Ricardo Rio ) (PT/PPE), Bragas municipālās izpildpadomes priekšsēdētājs
 • Stelpstra Tise ( Stelpstra Tjisse ) (NL/ECR), Drentes provinces padomes loceklis
 • Mirja Vehkapera ( Mirja Vehkaperä ) (FI/Renew Europe), Oulu pilsētas domes locekle
 • Bernds Foss ( Bernd Voß ) (DE/Zaļie), Šlēsvigas-Holšteinas landtāga loceklis
 • Hanna Zdanovska ( Hanna Zdanowska ) (PL/PPE), Lodzas mēre

Darba grupa regulāri rīkos sanāksmes un sniegs ieguldījumu Eiropas Reģionu komitejas plenārsesijas darbā, sākot ar nākamajā 1.–2. jūlija plenārsesijā paredzētajām debatēm “Reģioni un pilsētas – zaļajai atveseļošanai” , kurās piedalīsies EP deputāts un Eiropas Parlamenta ENVI komitejas priekšsēdētājs Paskāls Kanfēns ( Pascal Canfin ). Turklāt norisināsies vēl divas debates. Debatēs par nākamo DFS saistībā ar ekonomikas atveseļošanu pēc Covid-19 krīzes piedalīsies komisārs Johanness Hāns ( Johannes Hahn ) un debatēs par ekonomiskajiem atveseļošanas aspektiem Covid-19 pandēmijas kontekstā piedalīsies komisārs Tjerī Bretons ( Thierry Breton ).

Uzziņai:

Lai piekļūtu jaunajai tīmekļa vietnei “Zaļais kurss vietējā līmenī”, uzklikšķiniet šeit.

2019. gada decembrī Eiropas Reģionu komitejas pieņemto rezolūciju par zaļo kursu var lasīt šeit.

Uzmanības centrā ziņotāji, kas nodarbojas ar zaļā kursa tematu: mūsu jaunās interviju rubrikas varat lasīt šeit.

Eiropas zaļais kurss ir ceļvedis virzībā uz ilgtspējīgu ES ekonomiku. Tas aptver jaunu ilgtspējīgas izaugsmes stratēģiju, kā arī tiesību aktu kopumu, politikas pasākumus un finansēšanas mehānismus. Tam ir trejāds mērķis: līdz 2050. gadam pilnīgi likvidēt siltumnīcefekta gāzu emisiju, ekonomikas izaugsmi atsaistīt no resursu izmantošanas, nevienu cilvēku un nevienu reģionu neatstāt novārtā ( Eiropas K omisija ). Eiropas zaļais kurss skar šādas jomas:

 • ilgtspējīga enerģija,
 • aprites ekonomika,
 • tīrs transports,
 • daba un bioloģiskā daudzveidība,
 • pārtika un lauksaimniecība,
 • zaļais finansējums.

Kontaktpersona:

David Crous

david.crous@cor.europa.eu

+32 (0) 470 88 10 37

Kopīgot :