Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
Klimata pakts: kopīgiem spēkiem ceļā uz klimatneitralitāti  

Eiropas Reģionu komitejas locekļus aicina iesaistīties jaunajā ES klimatrīcības tīklā, kļūstot par Reģionu komiteju pārstāvošiem Klimata pakta sūtņiem

Eiropas Komisija ir oficiāli nākusi klajā ar Klimata paktu — ES mēroga iniciatīvu, kas cilvēkus, kopienas un organizācijas aicina iesaistīties klimata politikas pasākumos un Eiropu darīt zaļāku. Būdama ES pilsētu un reģionu asambleja, Eiropas Reģionu komiteja (RK) ir apņēmusies aktīvi piedalīties Klimata pakta īstenošanā, sākot ar tā mērķu popularizēšanu un dalībnieku piesaistīšanu, jo īpaši no ES pašvaldībām. Klimata pakts ir līdzdalības platforma, kas atbalsta Eiropas zaļo kursu — jauno ES izaugsmes stratēģiju, kuras mērķis ir līdz 2050. gadam panākt klimatneitralitāti.

Eiropas Komisijas priekšsēdētājas izpildvietnieks Eiropas zaļā kursa jautājumos Franss Timmermanss ( Frans Timmermans ) šodien nāca klajā ar Klimata paktu. Atklājot sēdi, F. Timmermans teica: “ Laimīgā kārtā tuvākajā laikā būs pieejama vakcīna, kas mums palīdzēs pārvarēt Covid-19 pandēmiju. Taču pret klimata krīzi un bioloģiskās daudzveidības krīzi vakcīnas nav. Eiropas Klimata pakts savedīs kopā visus, kas vēlas kaut ko darīt mūsu planētas labā. Ar paktu mēs gribam ikvienam Eiropā palīdzēt mainīt ikdienas paradumus, kā arī dot iespēju iesaistīties zaļajā pārkārtošanā un citam citu iedvesmot. Cīņā pret klimata pārmaiņām iesaistīties un savu artavu dot var ikviens.

Klimata pakts cilvēkiem ar dažnedažādu dzīves pieredzi piedāvās telpu, kur citam citu atrast un kopā izstrādāt un likt lietā kā liela, tā maza mēroga klimata problēmu risinājumus. Tā divi galvenie mērķi ir veicināt un veidot izpratni un atbalstīt klimatrīcību visā ES.

Varšavas mērs Rafals Tšaskovskis ( Rafał Trzaskowski , PL/PPE) – ziņotājs RK atzinumam “Eiropas Klimata pakts”  – uzstājās oficiālajā atklāšanas pasākumā un norādīja: “ Lai panāktu klimatneitralitāti, galvenā nozīme klimata politikas pasākumos jāpiešķir pilsētām. Ne tikai tāpēc, ka pilsētas patērē lielu daudzumu enerģijas un rada 70–80 % no pasaules emisijām, bet arī tāpēc, ka tieši pilsētu līmenī iedzīvotāji iesaistās klimata politikas pasākumos. Uzskatām, ka esam atbildīgi par šīm emisijām, un vēlamies uzņemties vadību klimatrīcības jomā. Klimata pakts ir iespēja uzsākt Eiropas mēroga kustību, kas atbalsta, veicina un atzīst individuālus sasniegumus klimata aizsardzības jomā. Līdztekus Eiropas mēroga projektiem, kas ļauj vietējā līmenī paātrināt rīcību klimata aizsardzības jomā, mums ir nepieciešama iedzīvotāju iesaistīšanās ceļā uz klimatneitralitāti. Zaļo kursu nevaram sekmīgi īstenot bez iedzīvotājiem un vietējā līmeņa.

Daži konkrēti priekšlikumi, kā piedalīties Klimata paktā.

Lai atbalstītu Klimata pakta sūtņu tīklu, RK ir aicinājusi savus locekļus kļūt par Reģionu komiteju pārstāvošiem Klimata pakta sūtņiem . Šādi sūtņi, izmantojot politiskus pasākumus un paraugpraksi, savos reģionos un pašvaldībās aktīvi popularizēs dažādos zaļā kursa aspektus un regulāri sniegs atsauksmes par ES politikas efektivitāti uz vietas. Reģionu komiteju pārstāvoši Klimata pakta sūtņi būs daļa no plašāka tīkla, ko izveidojusi Eiropas Komisija. Īstenojot projektu, ar ko RK ir paredzējusi sekmēt Klimata pakta īstenošanu ( CoR 4 Climate Pact ), tā palīdzēs Reģionu komiteju pārstāvošiem Klimata pakta sūtņiem rīkot vietējos pasākumus, kuru mērķis ir veicināt izpratni un paātrināt rīcību klimata aizsardzības jomā vietējā līmenī.

Varšavas mērs Rafals Tšaskovskis (PL/PPE) ir viens no pirmajiem Reģionu komiteju pārstāvošiem Klimata pakta sūtņiem .

Sākumposmā Klimata pakta prioritāte būs rīcība tādās jomās kā zaļās zonas , zaļā mobilitāte , energoefektīvas ēkas un zaļās prasmes . Laika gaitā Klimata paktu attiecinās arī uz citām jomām, piemēram, ilgtspējīgu patēriņu un ražošanu, augsnes kvalitāti, veselīgu pārtiku un ilgtspējīgu uzturu, okeāniem, kā arī lauku un piekrastes teritorijām. Klimata paktam paveras plašs darbības lauks, un tā attīstība būs atkarīga no tajā iesaistīto cilvēku un organizāciju idejām un devuma.

Eiropas Komisija 2020. gada 9. decembrī nāca klajā ar paziņojumu par Klimata paktu .

Vispārīga informācija

  • RK locekļi un aizstājēji, kas vēlas kļūt par Reģionu komiteju pārstāvošiem Klimata pakta sūtņiem, aicināti pieteikties šeit (termiņš — 2021. gada 31. janvāris).

  • Klimata pakta tīmekļa vietne ir pieejama šeit .

Kontaktinformācija

David Crous

david.crous@cor.europa.eu

+32 (0) 470 88 10 37

Kopīgot :