Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
Piedalieties RK un ESAO rīkotajā aptaujā par ilgtspējīgas attīstības mērķiem (IAM)!  

Eiropas Reģionu komiteja (RK) sadarbībā ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizāciju (ESAO) ir uzsākušas aptauju par vietējo un reģionālo pašvaldību svarīgo ieguldījumu ilgtspējīgas attīstības mērķu (IAM) sasniegšanā. Dalieties savā pieredzē līdz 22. februārim un palīdziet izstrādāt topošo ES stratēģiju attiecībā uz IAM.

Kopš 2015. gada, kad Apvienoto Nāciju Organizācija pieņēma Ilgtspējīgas attīstības programmu 2030. gadam un 17 ilgtspējīgas attīstības mērķus (IAM), 193 parakstītājvalstu uzdevums ir regulāri ziņot, kā tiek īstenota šī vispārējā programma, kas aptver visas politikas jomas un kurā jāiesaistās visām ieinteresētajām personām. Vietējās un reģionālās pašvaldības ir svarīgi partneri īstenošanas procesā ne tikai tāpēc, ka lielākā daļa IAM (65 % saskaņā ar ESAO) tieši ietekmē tās vai prasa to iesaistīšanos, bet arī tāpēc, ka daudzas no tām jau sekmīgi piedalās IAM īstenošanā uz vietas .

Pamatojoties uz vietējo un reģionālo pašvaldību atsauksmēm par to darbu ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošanā, Eiropas Reģionu komiteja vēlas uzskatāmi parādīt, kā pilsētas un reģioni īstenoja vai šobrīd īsteno ilgtspējīgas attīstības mērķus. Šī informācija tiks izmantota, lai, labāk aizstāvot teritoriālo pieeju Eiropas un valstu politikas veidošanas procesā un veicinot īstenošanas pasākumus, ietekmētu turpmāko ES stratēģiju attiecībā uz ilgtspējīgas attīstības mērķiem. Jūsu uzskati par to, kā Eiropas Savienībai būtu jārisina ilgtspējīgas attīstības mērķu jautājums, un par prioritātēm, kādas Eiropas Savienībai būtu jāizvirza, tiks izmantoti RK atzinumā par ilgtspējīgu Eiropu līdz 2030. gadam. Atzinumu paredzēts izstrādāt 2019. gadā.

Aptauja būs ieguldījums arī plašākā ESAO programmā A Territorial Approach to SDGs: A role for cities and regions to leave no one behind (Teritoriāla pieeja ilgtspējīgas attīstības mērķiem: pilsētu un reģionu loma, lai neviens netiktu aizmirsts), ar kuru pilsētas un reģionus teritoriālas pieejas IAM veicināšanā iecerēts atbalstīt,

mērot to progresu salīdzinājumā ar vidējo rādītāju valstī un ar citām pilsētām un reģioniem;

uzsākot daudzlīmeņu dialogu ar to augstākajiem un zemākajiem pārvaldības līmeņiem, lai panāktu konsensu par to, kurā līmenī kurus pasākumus var veikt;

apmainoties ar paraugpraksi un atziņām, kas gūtas no starptautiskas pieredzes.

Sākt aptauju!

Aptauja ir pieejama visās ES valodās; lai izvēlētos vēlamo valodu, noklikšķiniet nolaižamajā izvēlnē ekrāna labajā pusē

Uz aptaujas jautājumiem iespējams atbildēt līdz piektdienas, 22. februāra, pusnaktij  

Būs nodrošināta visu atbilžu konfidencialitāte

Sīkāku informāciju varat iegūt, rakstot uz econ-survey-cor@cor.europa.eu

RK vēlas pateikties par ieguldījumu, ko ir sniedzis reģionālo pašvaldību tīkls ilgtspējīgas attīstības jomā ( nrg4sd ).

Kopīgot :