Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
Stāvoklis Eiropas Savienībā: lejupēja pieeja apturēs Eiropu savu solījumu izpildē, nevis to tuvinās cilvēkiem  

Apostols Dzidzikosts, Eiropas Reģionu komitejas priekšsēdētājs

Komentējot Eiropas Komisijas priekšsēdētājas Urzulas fon der Leienas ( Ursula von der Leyen ) šodienas runu par stāvokli Eiropas Savienībā , Eiropas Reģionu komitejas priekšsēdētājs Apostols Dzidzikosts ( Apostolos Tzitzikostas ) sacīja:

“Runa par stāvokli Savienībā pareizi atspoguļoja centienus stiprināt Eiropas Savienības solidaritāti un spēju reaģēt uz pandēmiju. Visā Eiropā mums būtu jāatzīst apbrīnojamie valdību, nozaru un publisko dienestu kopīgie centieni apgādāt ar vakcīnām ikvienu reģionu un pilsētu. Turklāt mūsu Komiteja pilnībā atbalsta šodien noteiktās prioritātes: mums kā Savienībai ar ES budžetu un vēl nepieredzētu atveseļošanas plānu tagad ir jāveic kopīgi ieguldījumi, lai nodrošinātu, ka mēs atveseļojamies kopīgi, vienlaikus paātrinot klimata un digitālo pārkārtošanos.

Tomēr, izmantojot lejupēju pieeju, mēs nesasniegsim šos kopīgos mērķus. Eiropas Savienībai ir jāreaģē uz cilvēku reālajām vajadzībām vietās, kur viņi dzīvo un strādā. Tikai piemērojot augšupēju pieeju, Eiropa var gūt panākumus un atjaunot iedzīvotāju atbalstu viņu sirdīs un prātos. Pandēmija, kā arī nesenie plūdi un ugunsgrēki ir ietekmējuši mūsu kopienu dzīvi, un tieši miljons Eiropas vietējo un reģionālo vadītāju bija pirmie, kuri kopā ar publiskajiem un neatliekamās palīdzības dienestiem strādāja priekšējās pozīcijās, lai glābtu dzīvības un mūsu ekonomiku. Eiropas atveseļošana ir apdraudēta, ja nacionālo atveseļošanas un noturības plānu izstrādē un īstenošanā netiek pietiekami iesaistīti vietējie dalībnieki, kuri īsteno 70 % no visiem ES tiesību aktiem. Zaļais kurss kļūs par realitāti tikai tad, ja tas tiks īstenots ar vietējā un reģionālajā līmenī ievēlētu politiķu līdzdalību. Ja ne, tas cietīs neveiksmi. Konference par Eiropas nākotni riskē kļūt par skaistumkonkursu starp Briseles iestādēm, ja tajā neiesaistīsies visas vietējās kopienas no visas Eiropas.

Šodienas runa bija neizmantota iespēja atzīt vietējā līmeņa dalībnieku būtisko lomu un piedāvāt jaunu redzējumu par pārvaldību, kas Eiropas Savienību padarīs efektīvāku un tuvāku iedzīvotājiem. Eiropa vairs nevar būt lejupējs abstrakts projekts, un tai ir jāveido patiesa partnerība ar mūsu Eiropas demokrātijas nama pamatu veidotājiem – reģionālajiem un vietējiem vēlētiem pašvaldību priekšsēdētājiem, pārvaldniekiem, mēriem un deputātiem. Tā ir patiesība, ko nevar ignorēt, ja vēlamies kopā veidot pārticīgāku, taisnīgāku un noturīgāku nākotni mūsu iedzīvotājiem. Šoruden konferencē par Eiropas nākotni mēs divkāršosim savus centienus atjaunot līdzsvaru, paužot vietējo un reģionālo pašvaldību viedokli.”

12. oktobris: Eiropas Reģionu komiteja publicēs savu pārskatu par stāvokli ES reģionos un pilsētās

Eiropas Reģionu komiteja 2021. gada 12. oktobrī iepazīstinās ar Gadskārtējo ES reģionālo un vietējo barometru , kurā sniegts pārskats par pandēmijas daudzējādajām sekām ES reģionos un pilsētās un parādītas ievērojamās atšķirības, kas pastāv mūsu Savienībā un katrā dalībvalstī. Tajā būs parādīts gan pandēmijas “šķēru efekts” attiecībā uz vietējām un reģionālajām finansēm, gan tas, kā mūsu reģioni un pilsētas progresē – vai cīnās –, cenšoties īstenot zaļo un digitālo pārkārtošanos, un kā ir sarežģījies uzdevums samazināt reģionu ekonomiskās un sociālās atšķirības, un kā reģioni un pilsētas modernizē vietējo demokrātiju. Un, pamatojoties uz visplašāko aptauju, kas jebkad veikta 1,15 miljona vietējo un reģionālo politiķu vidū Eiropas Savienībā, tas atspoguļos to politiķu viedokļus, kuri ik dienu savās vietējās kopienās veido mūsu Savienību.

Kontaktpersona:

Michele Cercone

Tālr. +32 498 982 349

michele.cercone@cor.europa.eu

Kopīgot :
 
Līdzīgas ziņas

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/ENVE-SEMINAR-IN-TALLINN-ON-CIRCULAR-ECONOMY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/SOTEU-2021.ASPX

Local and regional representatives gather in Tallinn to accelerate the transition towards circular economy
Local and regional representatives gather in Tallinn to accelerate the transition towards circular economy
07.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/SOTEU-2021.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/SOTEU-2021.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/YOUNG-ELECTED-POLITICIAN-PROGRAMME-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/SOTEU-2021.ASPX

Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/SOTEU-2021.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023