Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
RK un ESAO aptauja: Reģionu un pilsētu nozīmīgais ieguldījums ilgtspējīgā attīstībā  

Eiropas Reģionu komiteja (RK) sadarbībā ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizāciju (ESAO) veica tiešsaistes aptauju par vietējo un reģionālo pašvaldību un ieinteresēto personu ieguldījumu ilgtspējīgas attīstības mērķu (IAM) sasniegšanā. Rezultāti šodien tika prezentēti konferencē “ Reģioni un pilsētas — ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenotāji ”.

Aptaujas galvenie secinājumi ir šādi:

59% respondentu zina, kas ir IAM, un pašlaik strādā pie to īstenošanas. To respondentu vidū, kuri pārstāv reģionus vai lielas vai vidējas pilsētas (vairāk nekā 50 000 iedzīvotāju), šis īpatsvars palielinās līdz aptuveni 80 % vai vairāk, bet mazo pašvaldību pārstāvju vidū tie ir 37 %.

58 % respondentu, kuri pašlaik strādā pie IAM īstenošanas, ir arī noteikuši rādītājus, ar ko mērīt progresu mērķu sasniegšanā, un daudz biežāk izmanto vietējos, nevis ES vai ANO rādītājus.

Puse respondentu uzsvēra, ka IAM īstenošanā viņi visbiežāk saskaras ar tādam problēmām kā “izpratnes, atbalsta, spēju vai apmācīta personāla trūkums” un “grūtības IAM noteikt par prioritāti salīdzinājumā ar citām darba kārtībām”.

Vairāk nekā 90 % respondentu uzskata, ka Eiropas Savienībai būtu vajadzīga visaptveroša ilgtermiņa stratēģija, ar ko IAM iekļauj visās rīcībpolitikās un nodrošina efektīvu koordināciju starp dažādām politikas jomām.

Aptaujas galvenie rezultāti ir apkopoti ziņojumā par rezultātiem , savukārt visi skaitļi ir pieejami pielikumā .

Aptauja “Reģionu un pilsētu nozīmīgais ieguldījums ilgtspējīgā attīstībā” notika no 2018. gada 13. decembra līdz 2019. gada 1. martam, un tajā ir apkopotas 400 respondentu atbildes. Aptaujas rezultātus paredzēts izmantot RK un ESAO pašreizējā ar ilgtspējīgas attīstības mērķiem saistītajā darbā, tostarp RK atzinumā “Ilgtspējīgas attīstības mērķi (IAM): pamats ilgtermiņa ES stratēģijai ilgtspējīgas Eiropas veidošanai līdz 2030. gadam” , kā arī ESAO programmas “ Teritoriāla pieeja ilgtspējīgas attīstības mērķiem: pilsētu un reģionu loma, lai neviens netiktu aizmirsts” , noslēguma ziņojumā.

Kopīgot :
 
Saistītā informācija
Līdzīgas ziņas

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/A-SUBNATIONAL-AGENDA-FOR-THE-U.S.-EU-PARTNERSHIP-TAKES-SHAPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/SDGS_SURVEY.ASPX

A subnational agenda for the U.S.-EU partnership takes shape
A subnational agenda for the U.S.-EU partnership takes shape
14.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/CP83-PRESIDENT-VASCO-ALVES-CORDEIRO-MEETS-UN-SECRETARY-GENERAL-ANTONIO-GUTERRES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/SDGS_SURVEY.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
18.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GUIDING-PRINCIPLE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/SDGS_SURVEY.ASPX

CoR and European Commission call on local and regional authorities to redouble efforts to meet the UN Sustainable Development Goals
CoR and European Commission call on local and regional authorities to redouble efforts to meet the UN Sustainable Development Goals
14.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/SDGS_SURVEY.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/SDGS_SURVEY.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023