Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
Romas līguma 60. gadadienas atzīmēšana — pārdomu un uzklausīšanas laiks un iespēja Eiropu ievirzīt jaunās sliedēs  

Pirms Romas līguma 60. gadadienas un ņemot vērā aizvien lielāku neapmierinātību ar Eiropas projektu, ES pilsētas un reģioni ir apņēmušies uzņemties savu daļu atbildības, lai panāktu, ka iedzīvotāji vairāk iesaistās jauna Savienības attīstības virziena veidošanā. Pēc debatēm par Eiropas nākotni, kurās piedalījās no visas Eiropas deleģēti 200 jaunieši, Eiropas Reģionu komitejas (RK) locekļi šodien pieņēma rezolūciju , tādējādi visā Eiropas Savienībā sākot aptaujāt iedzīvotāju viedokli saistībā ar “Pārdomām par Eiropu”. Šīs plaša mēroga iniciatīvas rezultāti tiks izmantoti, lai sniegtu RK ieguldījumu gaidāmajās politiskajās debatēs par Savienības nākotni.

Plenārsesijas debašu atklāšanā RK priekšsēdētājs Marku Markula ( Markku Markkula ) uzsvēra: “Pašreizējos grūtajos laikos tādas jubilejas kā Romas līguma 60. gadadiena un Māstrihtas līguma 25. gadadiena būtu jāizmanto, lai atklāti apspriestos par Eiropu. Taču vairs nav laika tikai runāt un klausīties: mums jārīkojas. Mēs vēlamies rīkoties, un tam jānotiek tagad. Tas ir tieši tas, ko cilvēki, tostarp jaunākās paaudzes, sagaida no Eiropas un ko mēs vēlējāmies šodien vēstīt ar “jauniešu grozījumu”. Mums ir vajadzīga tāda Eiropas Savienība, kas iedzīvotājiem dod sajūtu, ka viņu viedoklim ir patiešām liela nozīme, un ikvienam ļauj droši īstenot savus sapņus. Mēs vēlamies iedzīvotāju interesēs atjaunot Eiropas Savienību un to darīt kopā ar viņiem.”

Pateicoties ciešai sadarbībai ar Eiropas Jaunatnes forumu un apvienību “Model European Parliament”, šodienas debates par Eiropas nākotni lielā mērā bagātināja plenārsēdes darbā aktīvi iesaistījušos 200 Eiropas jauniešu idejas un viedokļi. Viņu dalība ir secīgs turpinājums jauno pilsoņu dialogam par tematu “Kādā veidā reģioni un pilsētas var palīdzēt atjaunot uzticību Eiropas Savienībai”. Minētais dialogs kopā ar RK pārstāvjiem no visām politiskajām partijām notika Jaunatnes viedokļu festivāla “YO! Fest” laikā 7. februārī Māstrihtā.

Kā daļu no sava ieguldījuma plašākās politiskās pārdomās par ES nākotni RK locekļi pieņēma rezolūciju, kurā apstiprināta ideja sākt plašu apspriešanos “Pārdomas par Eiropu”, kas galvenokārt izpaustos kā dialogi ar iedzīvotājiem un publiskas debates vietējā līmenī. Tas ļautu apkopot iedzīvotāju problēmas un darīt viņu viedokli zināmu ES līmenī. Šī “augšupējā” iniciatīva ir ieguvusi vēl lielāku nozīmi pēc tam, kad Eiropadomes priekšsēdētājs Donalds Tusks (Donald Tusk) nosūtīja oficiālu pieprasījumu Eiropas Reģionu komitejai, lai pilsētu un reģionu vārdā tā paustu nostāju saistībā ar “Pārdomām par Eiropu”. RK nostāja, kuras pieņemšana ir plānota 2018. gadā, tiks izstrādāta, pamatojoties uz apspriešanās rezultātiem, un to sagatavos RK priekšsēdētājs M. Markula un priekšsēdētāja pirmais vietnieks Karls Haincs Lambercs (Karl-Heinz Lambertz).

K. H. Lambercs nekavējās uzsvērt, ka “īpašas cerības saistās ar īpašiem notikumiem, piemēram, šajā gadā svinamajām Romas līguma un Māstrihtas līguma gadadienām. Eiropa piedzīvo īpaši grūtus laikus un saskaras ar daudzām krīzēm. Pašreizējā skeptiskā nostāja mums jāpārvar, viešot cerību, un tas ir uzdevums, kura izpildē mēs, iedzīvotājiem tuvi vietējo un reģionālo pašvaldību pārstāvji, varam sniegt vērtīgu ieguldījumu. Šī rezolūcija nedrīkst būt kārtējais dokuments, kas nozūd digitālajos krājumos. Tai jārosina pārdomāt Eiropas nākotni un nonākt pie konkrētiem rezultātiem.”

Savā rezolūcijā ES vietējā un reģionālā līmeņa politiķi aicina arī gādāt, ka

Eiropa spēj atgūt iedzīvotāju uzticēšanos Eiropas projektam;

Savienībai ir efektīvi un tūlītēji risinājumi lielām kopējām problēmām, ko pilsētas, reģioni un dalībvalstis vienatnē nevar atrisināt, piemēram, tādās jomās kā ES konkurētspējas uzlabošana, kohēzijas stiprināšana, tādas telpas radīšana, kurā visiem ir garantēta drošība, kā arī migrantu un bēgļu krīzes pārvarēšana, klimata pārmaiņu ierobežošana, bezdarba mazināšana un cīņa pret terorismu;

Eiropa atzīst to, cik svarīgi ir nodrošināt jauniešu īpašo vajadzību apmierināšanu un atklātu dialogu starp visu paaudžu cilvēkiem.

Piezīme redaktoriem

RK iniciatīva, kas paredz vietējā līmenī apspriesties ar Eiropas iedzīvotājiem par Eiropu, jau tiek īstenota: RK, tās locekļi, kā arī vietējie un reģionālie partneri 2016. gadā 13 ES dalībvalstīs rīkoja 27 vietējos pasākumus “Parunāsim par Eiropu!”, kuros kopumā piedalījās vairāk nekā 3200 iedzīvotāju.

Šī iniciatīva tiks intensīvāk īstenota 2017. gadā, jo ir paredzēts organizēt vēl aptuveni 70 vietējos pasākumus visās dalībvalstīs.

Lai arī turpmāk šajā pārdomu laikā iedzīvotāju viedoklis tiktu uzklausīts, Komiteja mudina arī reģionālās un vietējās pašvaldības rīkot debates, tostarp to institucionālo struktūru ietvaros.

Plašāka informācija par RK iniciatīvu “Pārdomas par Eiropu”.

Plenārsesijas fotogrāfijas var bez maksas lejupielādēt no mūsu Flickr galerijas

“Jaunais jaunatnes līgums: Eiropa 25 gadu griežos” — parakstīšanas ceremonijas fotogrāfijas

Kontaktpersona:
Nathalie Vandelle
Tālr.: +32 (0)2 282 24 99

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Kopīgot :