Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
Sākas reģionu sacensība par labāko uzņēmējdarbības stratēģiju  
Atklāta pieteikumu iesniegšanas procedūra konkursam “Eiropas reģions, kas veicina uzņēmējdarbību 2020”

Eiropas MVU asamblejā, kas notika Grācā (Austrija), Eiropas Reģionu komiteja (RK) 19. novembrī atklāja pieteikšanos konkursam “ Eiropas reģions, kas veicina uzņēmējdarbību ( EER ) 2020”. EER balvai var pieteikties visi ES reģioni un pilsētas, kas ir gatavi īstenot vērienīgu stratēģiju savu MVU un uzņēmēju atbalstam. Pieteikumus EER 2020 izcilības zīmei var iesniegt līdz 2019. gada 27. martam.

Katru gadu EER izcilības zīmi piešķir trim ES teritorijām, kas izstrādājušas izcilu, uz nākotni orientētu stratēģiju, lai attiecīgajā teritorijā veicinātu uzņēmējdarbību un atbalstītu mazos un vidējos uzņēmumus. Visi ES reģioni, pilsētas vai citas vietējās vai reģionālās iestādes, kuru politiskajā kompetencē ir īstenot uzņēmējdarbības redzējumu, ir aicināti iesniegt pieteikumus neatkarīgi no to lieluma vai labklājības līmeņa.

Mēs visi zinām, ka Eiropā vajag vairāk uzņēmēju un izaugsmei labvēlīgāku uzņēmējdarbības vidi. Izšķiroša nozīme šajā ziņā ir pilsētām un reģioniem: vietējā līmenī mēs varam stiprināt ekonomikas ekosistēmas, kurās var zelt uzņēmējdarbība. Eiropas reģioni, kas veicina uzņēmējdarbību, ir tikpat daudzveidīgi kā pati Eiropa, un vēlos īpaši uzsvērt, ka šis nav tikai izredzētajiem rezervēts klubs. Izcilības zīmi var iegūt arī mazāk pārtikušas teritorijas, kuras izstrādājušas vērienīgu stratēģiju, kas tām paver iespēju panākt progresu salīdzinājumā ar to konkrēto sākumpunktu ,” norādīja Gelderlandes provinces (Nīderlande) ekonomikas, izglītības un Eiropas lietu reģionālais ministrs un RK loceklis Mihiels Shefers ( Michiel Scheffer ), kurš pārstāvēja vienu no trim 2019. gada konkursa uzvarētājiem.

EER žūrija visu 2020. gadu uzraudzīs apbalvoto reģionālo un vietējo stratēģiju īstenošanu. Gada beigās žūrija, kuras sastāvā ir RK locekļi un ES iestāžu un sociālo partneru pārstāvji, apmeklēs apbalvotās teritorijās, lai pārliecinātos par gūtajiem panākumiem, sniegtu objektīvu, ārēju vērtējumu par to īstenotajiem pasākumiem un gūtu jaunas atziņas un iedvesmu EER iniciatīvas tālākai attīstībai.

EER  2020 balvas ieguvēju nozīmīgākos rezultātus un sasniegumus vietējās un reģionālās pašvaldības izplatīs un apspriedīs, izmantojot EER tīklu. Pēdējos astoņos gados tīkls izaudzis līdz 27 apbalvotajām teritorijām 15 ES valstīs (visas uzvarējušās stratēģijas var skatīt šeit ), iegūstot kritisko masu, kas vajadzīga auglīgai labas prakses apmaiņai, mācībām no līdzbiedriem un veiksmīgai sadarbībai starp iepriekšējiem un pašreizējiem EER balvas ieguvējiem.

Pieteikumi jāiesniedz līdz 2019. gada 27. martam . Pieteikuma veidlapa un sīkāka informācija par novērtēšanas kritērijiem pieejama EER tīmekļa vietnē .

https://cor.europa.eu/en/engage/Pages/european-entrepreneurial-region.aspx

Informācija redaktoriem

MVU asambleja ir nozīmīgākais Eiropas mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) pasākums. Konference notiek vienu reizi gadā Eiropas MVU nedēļas laikā. Kopā ar MVU sūtņu tīklu asambleja veido Mazās uzņēmējdarbības akta pārvaldības struktūru. Šā gada 19.–21. novembrī asambleja notika Grācā (Austrija).

Kontaktinformācija:

Carmen Schmidle

Tālr. +32 (0)2 282 2366

Mob. tālr. +32 (0)494 735 787

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Kopīgot :