Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
(Re)New EUrope : 2019. gada 14.–15. martā Bukarestē notiks ‎ Eiropas pilsētu un reģionu samits  
Vairāk nekā 500 ES, dalībvalstu un vietējo politiķu centīsies formulēt priekšlikumus par to, kā Eiropas Savienībā stiprināt demokrātiju, pietuvinātību un solidaritāti.

Vairāk nekā 500 Eiropas, valstu, reģionālā un vietējā līmeņa vadītāju no visām dalībvalstīm 14.–15. martā pulcēsies Bukarestē, lai debatētu par Eiropas nākotni un reģionu un pilsētu lomu atjauninātā Eiropas Savienībā. Samitā (Re)New EUrope ” piedalīsies arī augsta līmeņa ES pārstāvji, viņu vidū Rumānijas prezidents Klauss Johannis ( Klaus Iohannis ), Rumānijas ministru prezidente Viorika Dančila ( Viorica Dăncilă ), Eiropas Reģionu komitejas priekšsēdētājs Karls Haincs Lambercs ( Karl-Heinz Lambertz ), Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas priekšsēdētājs Luka Žajē ( Luca Jahier ) un ES galvenais Brexit sarunu vedējs Mišels Barnjē ( Michel Barnier ).

Samita priekšvēsture un tēmas

Samits notiks Eiropas Savienībai kritiski svarīgā laikā, kad Eiropas nākotni izšķirs nopietni lēmumi, tostarp 29. martā paredzētā Apvienotās Karalistes izstāšanās no Eiropas Savienības, maijā gaidāmās Eiropas Parlamenta vēlēšanas un sarunas par ES ilgtermiņa budžetu laikposmam pēc 2020. gada.

Eiropas Reģionu komiteja , kas ir vēlētu ES vietējā un reģionālā līmeņa politiķu asambleja, samitu organizē sadarbībā ar ES Padomes prezidentvalsti Rumāniju un lielākajām Rumānijas vietējo un reģionālo pašvaldību apvienībām, lai pirms ES valstu vadītāju sanāksmes, kura 9. maijā notiks Sibiu, ES reģioni un pilsētas paustu savu viedokli par Eiropas nākotni.

Pasākumā paredzētas programmatiskas uzrunas un sešas tematiskas debates par šādām tēmām: 1) Sociālā kohēzija un integrācija reģionos un pilsētās; 2) Ilgtspējīgas nākotnes veidošana ES reģionos un pilsētās; 3) Teritoriālā kohēzija — ES iedzīvotāju vienotāja; 4) Aktīva subsidiaritāte; 5) Eiropas demokrātijas stiprināšana; 6) Ko gados jauni vietējie un reģionālie līderi sagaida no ES.

Brexit : debates ar Mišelu Barnjē

Īsi pirms paredzētā Brexit datuma (29. marta) ES galvenais Brexit sarunu vedējs Mišels Barnjē piedalīsies samitā, lai ar vietējiem un reģionālajiem vadītājiem spriestu par Brexit ietekmi uz ES reģioniem un pilsētām, par to, kā ES atbalstīs tos reģionus un pilsētas, kur Brexit ietekme būs vislielākā, un par gūtajām atziņām, kas ir nozīmīgas Eiropas nākotnei. Tā kā samits tiks rīkots šādā brīdī un Brexit ietekmēs pilsētas un reģionus, sevišķi gadījumā, ja netiks noslēgts izstāšanās līgums, debatēs tiks norādīts uz diviem pētījumiem:

2018. gadā RK un EUROCHAMBRES vadībā izstrādāto pētījumu par Brexit ietekmi uz 27 valstu Eiropas Savienības reģionu un pilsētu tirdzniecību un ekonomiku (sk. paziņojumu presei );

pirms divām nedēļām publicēto un Reģionu komitejā prezentēto pētījumu, kurš izstrādāts Birmingemas Universitātes vadībā un kurš liecina, ka “bezlīguma Brexit ” nodarīs milzīgu kaitējumu vietējai ekonomikai gan Eiropas Savienībā, gan Apvienotajā Karalistē (sk.  paziņojumu presei ).

Dalībnieku vidū —100 jauni vēlēti politiķi

Ielūgumu uz Bukaresti saņēmuši arī 100 jauni vietējie un reģionālie politiķi, kuri piedalīsies debatēs par Eiropas nākotni. Gados jaunie vadītāji dalīsies domās par Eiropas nākotnes jautājumiem un par to, kā ES varētu iedibināt pastāvīgu saikni ar jauniem vietējiem un reģionālajiem vadītājiem un kā ES reģioni, pilsētas, parlamenti un politiskās partijas varētu aktīvāk iesaistīties Eiropas politikas veidošanā.

Labāks ES regulējums: Reģionālo centru ( Hubs ) tīkla atklāšana

Tā kā pilsētu un reģionu pārziņā ir divu trešdaļu ES tiesību aktu īstenošana, Komiteja dibina Reģionālo centru ( Hubs ) tīklu ( #RegHub ) , kas tiem pavērs iespēju vairāk piedalīties ES tiesību aktu uzraudzībā, novērtēšanā un pilnveidošanā. Samitā, klātesot to 20 reģionu pārstāvjiem, kuri piedalīsies projekta izmēģinājuma posmā (2019–2020), tiks oficiāli uzsākta iniciatīvas īstenošana.

Virzība uz Sibiu: samita deklarācija, kurā pausts reģionu un pilsētu viedoklis par Eiropas nākotni

Samita noslēgumā vietējie un reģionālie vadītāji pieņems deklarāciju par tematu “ES veidošana no pašiem pamatiem kopā ar reģioniem un pilsētām” . Deklarāciju oficiāli nodos Rumānijas prezidentam Klausam Johannim . Tā būs vēstījums par reģionu un pilsētu nostāju, un to saņems ES iestāžu, valstu un valdību vadītāji, kuri 9. maijā pulcēsies Sibiu (Rumānija) , lai apspriestu ES-27 nākotni.

Informācija presei un materiāli plašsaziņas līdzekļiem

Plašsaziņas līdzekļu programma, kontaktinformācija presei un visi attiecīgie plašsaziņas līdzekļu materiāli ir pieejami samita tīmekļa vietnē .

Galvenās samita sēdes tiks straumētas tiešsaistē, samita tīmekļa vietnes sākumlapā .

Lai sociālajos plašsaziņas līdzekļos dalītos ziņās ar citiem, sekojiet #EUlocal .

“Stāvoklis Eiropas Savienībā: reģionu un pilsētu skatījums” - RK brošūra

Uzziņai:

Eiropas pilsētu un reģionu samitu rīkošanas mērķis ir nodrošināt, ka vietējās un reģionālās pārvaldes iestādes var visaptveroši piedalīties Eiropas Savienības debatēs par vissvarīgākajiem jautājumiem. Samita izveide ir uzskatāma par papildinājumu ikdienas darbam, ko Eiropas Reģionu komiteja veic, būdama struktūra, kas konsultē ES iestādes — lēmumu pieņēmējas. Samits notiek reizi divos gados. Tas parasti tiek rīkots dalībvalstī, kas tobrīd ir Eiropas Savienības Padomes prezidentvalsts. Līdz šim samiti notikuši Bratislavā (2016), Atēnās (2014), Kopenhāgenā (2012), Prāgā (2009) un Romā (2007). Šogad tradīcija tiek turpināta.

Kopīgot :
 
Līdzīgas ziņas

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/RE-NEW-EUROPE-EUROPEAN-SUMMIT-OF-CITIES-AND-REGIONS-TO-TAKE-PLACE-IN-BUCHAREST-ON-14-15-MARCH-2019.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/RE-NEW-EUROPE-EUROPEAN-SUMMIT-OF-CITIES-AND-REGIONS-TO-TAKE-PLACE-IN-BUCHAREST-ON-14-15-MARCH-2019.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/RE-NEW-EUROPE-EUROPEAN-SUMMIT-OF-CITIES-AND-REGIONS-TO-TAKE-PLACE-IN-BUCHAREST-ON-14-15-MARCH-2019.ASPX

President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-AND-EUROPEAN-LAWMAKERS-FORM-A-UNITED-FRONT-IN-COMBATING-DISINFORMATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/RE-NEW-EUROPE-EUROPEAN-SUMMIT-OF-CITIES-AND-REGIONS-TO-TAKE-PLACE-IN-BUCHAREST-ON-14-15-MARCH-2019.ASPX

Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/PATRICK-MOLINOZ-ELECTED-CHAIR-OF-CIVEX.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/RE-NEW-EUROPE-EUROPEAN-SUMMIT-OF-CITIES-AND-REGIONS-TO-TAKE-PLACE-IN-BUCHAREST-ON-14-15-MARCH-2019.ASPX

Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
21.06.2023