Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
Austrumu partnerības progresam vajag papildu līdzekļus  
Pārskatot ES stratēģiju attiecībā uz austrumu kaimiņvalstīm, būtu vairāk jāpievēršas vietējā un reģionālā līmeņa sociālo, ekonomisko un pārvaldības reformu stimulēšanai.

Nākamajos desmit gados Eiropas Savienības partnerībai ar sešām valstīm pie austrumu robežas, tai skaitā ar Ukrainu, būtu jāsaņem ievērojami vairāk līdzekļu: Eiropas Reģionu komiteja 5. decembrī nāca klajā ar virkni ieteikumu, kuros tā arī aicināja Eiropas Savienību strādāt intensīvāk, lai sadarbības priekšrocības izjustu ne tikai valstu galvaspilsētas. Starp daudziem citiem konkrētiem priekšlikumiem RK aicina izveidot akadēmiju, kurā apmācīt pašvaldību civildienesta ierēdņus, un sniegt lielāku atbalstu vietējiem pārrobežu projektiem.

Atzinums pieņemts brīdī, kad ES lemj par 2021.–2027. gada budžetu un pārskata sadarbību ar sešām Austrumu partnerības valstīm: Ukrainu, Baltkrieviju, Moldovu, Armēniju, Azerbaidžānu un Gruziju. Atzinumā RK kopumā aizstāv desmit gadus ilgušos ES centienus atbalstīt reālas pārmaiņas ar mērķi uzlabot pārvaldību, stimulēt ekonomiku, atbalstīt pilsonisko sabiedrību un stiprināt saiknes. Komiteja atbalsta arī ES pieeju, kas paredz vairāk laika, naudas un pūļu ieguldīt tajās valstīs, kuras vairāk sliecas uz reformām, taču uzskata, ka Eiropas Savienībai būtu jāpalielina atbalsts reformām vietējā un reģionālajā līmenī.

“Aizvadīto desmit gadu laikā esam konstatējuši, ka daļa pilnvaru ir nodotas vietējām un reģionālajām pašvaldībām, it īpaši Ukrainā, turklāt ļoti pozitīvi vērtējams tas, ka reģioni un pilsētas ir patiesi ieinteresētas veikt reformas un piedalīties ES veidotās augšupējās iniciatīvās. Viens no piemēriem ir Pasaules mēru pakts , kas koncentrējas uz klimata aizsardzības pasākumiem, un ir uzsākta jauna iniciatīva, proti, “Pilsētu mēri ekonomikas izaugsmei" , kas paredzēta tieši Austrumu partnerības valstīm. Mēs redzam, kā ar ES atbalstu šajā reģionā sadarbojas vietējās un reģionālās pašvaldības, un esam sekmīgi īstenojuši izmēģinājuma projektus, kuros sadarbojās ES un Austrumu partnerības pilsētas un reģioni,” norāda ziņotājs, Viļņas pilsētas domes deputāts Tadeušs Andžejevskis ( Tadeuš Andžejevski ) (LT/ECR). “Šīm vietējā līmenī notiekošajām pārmaiņām mums ir jāsniedz gan politisks, gan finansiāls, gan tehnisks atbalsts. Sniedzot šādu atbalstu, būtu jādomā par attiecību līdzsvara maiņu, proti, attiecīgajā teritorijā pilsētām un reģioniem jāpiešķir lielāka loma lēmumu pieņemšanā un projektu pārvaldībā.”

“Mēs tāpat kā Eiropas Komisija uzskatām, ka budžeta palielinājums par 25 % ir pamatots,” piebilst T. Andžejevskis. “Ir skaidrs, ka ES var darīt ļoti daudz, lai uzlabotu pārvaldību, stimulētu ekonomiku, atbalstītu pilsonisko sabiedrību un stiprinātu saiknes. Tālejošus un ilgstošus uzlabojumus vietējā un reģionālajā līmenī varētu panākt ar pārmaiņām trijās konkrētās jomās. Viena no tām ir lielāki ieguldījumi labā pārvaldībā, piemēram, izmantojot akadēmiju civildienesta ierēdņu apmācībai. Mēs varam stimulēt ekonomikas izaugsmi, palīdzot uzlabot statistiku, atvieglojot piekļuvi ES programmām un palīdzot mazajiem uzņēmumiem. Un no ES pieredzes mēs zinām, ka bagātīgas sociālās, kultūras un ekonomiskās dividendes mēs iegūstam, sekmējot cilvēku savstarpējos kontaktus un izvēršot pārrobežu programmas; mums jāpalielina ieguldījums, lai attiecībās ar mūsu austrumu kaimiņiem paplašinātu šādus modeļus.”

“Šie vērienīgie, tomēr pieticīgie priekšlikumi nāks par labu iedzīvotājiem, uzņēmumiem, publiskajai pārvaldei, demokrātijai un tiesiskumam minētajās sešās valstīs. Tie būs izdevīgi arī ES iedzīvotājiem, uzņēmējdarbībai, ārpolitikai un jaunajai Eiropas Komisijai, kas vēlas vairāk pievērsties ģeopolitikai.”

RK atzinums “Turpmākās Austrumu partnerības veidošana vietējās un reģionālajās pašvaldībās” tiks izmantots starpvaldību debatēs pirms 2020. gada vidū plānotā samita. RK jau ir devusi savu ieguldījumu, iesniedzot priekšlikumus ES rīkotā apspriedē ar ieinteresētajām personām, kas tagad jau ir noslēgusies. Pašreizējā stratēģija ir koncentrēta uz “20 mērķuzdevumiem 2020. gadam” ar četriem mērķiem: stabilāka ekonomika, labāka pārvaldība, lielāka savienojamība un spēcīgāka sabiedrība.

RK ieteikumos iekļautas daudzas sīkāk izklāstītas idejas, ko ar RK 2011. gadā izveidotās ES un Austrumu partnerības valstu Reģionālo un vietējo pašvaldību konferences ( CORLEAP ) starpniecību popularizē vai atbalsta Austrumu partnerības valstu vietējie un reģionālie politiķi. Starp šīm idejām var minēt ziņojumus par vietējo demokrātiju , ekonomikas attīstību , energoefektivitāti , pārrobežu sadarbību , vietējo un reģionālo pašvaldību spēju un reģionu un pilsētu partnerībām .

RK iesaka stiprināt CORLEAP , lai vairāk atbalstītu decentralizāciju Austrumu partnerības valstīs un padziļinātu sadarbību starp ES un Austrumu partnerības valstu vietējo un reģionālo pašvaldību apvienībām.

Kontaktpersona:

Andrew Gardner

Tālr. +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Kopīgot :
 
Līdzīgas ziņas

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/CP94---ENVE-MALAGA-COP28-STATEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/PROGRESS-OF-EASTERN-PARTNERSHIP-WARRANTS-EXTRA-MONEY.ASPX

Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/WAR-IN-UKRAINE-ADDS-TO-NEED-TO-BUILD-LOCAL-RESILIENCE-IN-THE-EASTERN-PARTNERSHIP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/PROGRESS-OF-EASTERN-PARTNERSHIP-WARRANTS-EXTRA-MONEY.ASPX

War in Ukraine adds to need to build local resilience in the Eastern Partnership
War in Ukraine adds to need to build local resilience in the Eastern Partnership
07.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/FLEXIBILITY-AND-BETTER-COORDINATION-AROUND-GREEN-DEAL-INITIATIVES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/PROGRESS-OF-EASTERN-PARTNERSHIP-WARRANTS-EXTRA-MONEY.ASPX

Cities and regions need flexibility and better coordination around Green Deal initiatives
Cities and regions need flexibility and better coordination around Green Deal initiatives
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-MEETS-COMMISSION-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN-AHEAD-OF-PLENARY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/PROGRESS-OF-EASTERN-PARTNERSHIP-WARRANTS-EXTRA-MONEY.ASPX

President Cordeiro meets Commission President von der Leyen ahead of plenary debates on EU budget, green transition, and entrepreneurship
President Cordeiro meets Commission President von der Leyen ahead of plenary debates on EU budget, green transition, and entrepreneurship
03.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/PATRICK-MOLINOZ-ELECTED-CHAIR-OF-CIVEX.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/PROGRESS-OF-EASTERN-PARTNERSHIP-WARRANTS-EXTRA-MONEY.ASPX

Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
21.06.2023