Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
Priekšsēdētāja Karla-Hainca Lamberca ( Karl-Heinz Lambertz ) paziņojums par Komisijas 2017. gada ziņojumu “Stāvoklis Eiropas Savienībā”  

Mērķis veidot “vienotāku, spēcīgāku un demokrātiskāku Savienību”, kas jāsasniedz partnerībā ar Eiropas reģioniem, nosaka pareizo virzienu. Ir skaidrs, ka Eiropas Savienība un tās iestādes to varēs sasniegt tikai tad, ja strādās kopā ar visiem pārvaldības līmeņiem, tostarp vietējām un reģionālajām pašvaldībām, un to nedrīkst “diktēt no augšas”. Process “Pārdomas par Eiropu”, ko aizsāka mūsu Komiteja, papildina Eiropas Komisijas un citu ES iestāžu centienus sadarboties ar iedzīvotājiem un uzklausīt viņu viedokli par Eiropas nākotni.

Komisijas priekšsēdētājs Žans Klods Junkers ( Jean-Claude Juncker ) arī pareizi norādīja, ka Eiropas Savienības nākotnē par vadošajiem jākļūst subsidiaritātes un proporcionalitātes principiem. Lai veiksmīgi virzītos uz priekšu, Eiropas Savienībai ciešāk jāsadarbojas ar reģioniem un pilsētām to kompetences jomās, jo īpaši, ja tā vēlas sasniegt vides politikas mērķus, lai virzītos uz ilgtspējīgu ekonomiku ar zemu emisiju līmeni; uzlabot transporta sistēmu visās kopienās; integrēt bēgļus kopienās; radīt pienācīgas darba vietas; veicināt sociālo taisnīgumu un būtiski sekmēt sociālo un teritoriālo kohēziju, vienlaikus atbalstot vietējo ekonomiku. Tāpēc aicinām nodrošināt Eiropas Reģionu komitejas pārstāvību Subsidiaritātes un proporcionalitātes jautājumu darba grupā.

Komisijas priekšsēdētāja Junkera izvirzītos mērķus nevar sasniegt bez pietiekamiem līdzekļiem. Tāpēc ir vajadzīgs spēcīgāks ES budžets, kas atbilst Eiropas tālejošajiem mērķiem. Lai arī ir nepieciešams pastiprināt Eiropas Stratēģisko investīciju fondu, uzskatām, ka ar finanšu instrumentiem ir jāpapildina, nevis jāaizstāj kohēzijas politika visos reģionos un vienlaikus jāievieš lielāka elastība Stabilitātes un izaugsmes pakta īstenošanā. Kohēzijas politika ir visaugstākā Eiropas solidaritātes izpausme — 80 % pilsoņu uzskata, ka Eiropā tās trūkst.

Tādēļ aicinām ikvienu, kas ir pārliecināts par kohēzijas politikas pievienoto vērtību, pievienoties kampaņai #CohesionAlliance (Kohēzijas alianse), ko uzsāks 9. oktobrī Briselē.

Eiropas Savienība vairs nedrīkst tīksmināties par sevi. Mums ir jāparāda, ka ES ir gatava būt aktīvāka un efektīvāka. Ka tā ir sociāli progresīva un uzlabo visu iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Vietējās un reģionālās pašvaldības ir Eiropas avangardā, izprot problēmas un zina, kas ir vajadzīgs, lai tās pārvarētu, tās ir “vējš Eiropas burās”. “Vienotai Eiropai” jāieklausās, jādarbojas un jāiegulda vietējā līmenī.

Briselē spēcīgāk jāpauž vietējā līmeņa viedoklis. Tāpēc 10. oktobrī Briselē es uzstāšos ar pirmo ikgadējo runu “Stāvoklis Eiropas Savienībā: reģionu un pilsētu skatījums”. Šo runu un debates ar ES vietējā līmeņa vadītājiem pārraidīs tiešraidē, izmantojot EbS vietni un straumēšanu internetā RK tīmekļa vietnē: www.cor.europa.eu.

Plašāka informācija:

Sekojiet mums: #SOTREG #EULocal #CohesionAlliance

Stāvoklis Eiropas Savienībā: reģionu un pilsētu skatījums

Komisijas priekšsēdētāja Ž. K. Junkera runa par stāvokli Eiropas Savienībā 2017. gadā

Kontaktpersona:
Nathalie Vandelle

Tālr.: + +32 0 2 282 24 99

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Kopīgot :
 
Līdzīgas ziņas

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-CALLS-FOR-A-EUROPEAN-PARTNERSHIP-PACT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/PRESIDENT-LAMBERTZ-STATEMENT-ON-THE-COMMISSIONS-2017-STATE-OF-THE-EU.ASPX

President Cordeiro calls for a European Partnership Pact to make Cohesion Policy simpler and more flexible in the future
President Cordeiro calls for a European Partnership Pact to make Cohesion Policy simpler and more flexible in the future
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/COTER-MEETING-26-SEPT-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/PRESIDENT-LAMBERTZ-STATEMENT-ON-THE-COMMISSIONS-2017-STATE-OF-THE-EU.ASPX

Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/PRESIDENT-LAMBERTZ-STATEMENT-ON-THE-COMMISSIONS-2017-STATE-OF-THE-EU.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/PRESIDENT-LAMBERTZ-STATEMENT-ON-THE-COMMISSIONS-2017-STATE-OF-THE-EU.ASPX

President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-MEETS-COMMISSION-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN-AHEAD-OF-PLENARY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/PRESIDENT-LAMBERTZ-STATEMENT-ON-THE-COMMISSIONS-2017-STATE-OF-THE-EU.ASPX

President Cordeiro meets Commission President von der Leyen ahead of plenary debates on EU budget, green transition, and entrepreneurship
President Cordeiro meets Commission President von der Leyen ahead of plenary debates on EU budget, green transition, and entrepreneurship
03.07.2023