Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
Vietējā līmeņa vadītāji uzsāk iniciatīvu, kas sniegs pārskatu par migrantu integrāciju ES reģionos un pilsētās  
ES komisārs Dimitris Avramopuls (Dimitris Avramopoulos) atbalsta Eiropas Reģionu komitejas un četru galveno Eiropas pilsētu un reģionu apvienību vadīto iniciatīvu “Pilsētas un reģioni — integrācijai”

Eiropas Reģionu komiteja kopā ar Eiropas Reģionu asambleju, Eiropas Pašvaldību un reģionu padomi, Eiropas Perifēro piejūras reģionu konferenci un Eurocities pauda dedzīgu atbalstu tām reģionālajām un vietējām pašvaldībām, kas savās kopienās uzņem un integrē jaunpienācējus. Šo iniciatīvu atbalsta Eiropas migrācijas, iekšlietu un pilsonības komisārs D. Avramopuls.

Iniciatīva Pilsētas un reģioni — integrācijai (#Regions4Integration) papildina vairākus Eiropā jau pastāvošus vietējo un reģionālo pašvaldību apvienību tīklus un projektus. Eiropas Reģionu komiteja, būdama politiska pašvaldību asambleja, vēlas veidot koalīciju ar četrām galvenajām Eiropas pilsētu un reģionu apvienībām — Eiropas Reģionu asambleju, Eiropas Perifēro piejūras reģionu konferenci, Eiropas Pašvaldību un reģionu padomi un Eurocities , un ar savu ieguldījumu piedalīties ES migrācijas darba kārtības veidošanā, lai turpmāk vairāk tiktu ņemts vērā vietējais un reģionālais skatījums.

Reģionu komitejas priekšsēdētājs Karls Haincs Lambercs ( Karl-Heinz Lambertz ) norādīja: “Daudzi reģioni un pilsētas jau ilgu laiku veiksmīgi savā vidū uzņem un integrē jaunpienācējus. Šīs kopienas zina, kādu pievienoto vērtību var dot migranti un cik maksā integrācijas neesamība. Šī iniciatīva palīdzēs popularizēt darbu, kas visā Eiropā vietējā līmenī ieguldīts migrantu un bēgļu integrācijā. Mums ir nepieciešama vienota Eiropas pieeja, kas nozīmē ieguldīt vienojošu, nevis šķeļošu, kopienu veidošanā. Ir pienācis laiks pārtraukt panikas celšanu, kas beidzamajos gados ir pārņēmusi politisko diskursu.”

Komisārs D. Avramopuls pieminēja, ka šī iniciatīva papildinās to darbu, ko divus gadus ir veikusi Eiropas Komisija ar mērķi veidot “stabilu dialogu ar pilsētām un vietējām pašvaldībām par integrāciju”. Viņš arī piebilda: “Ja kāds man jautātu, kādas manā skatījumā ir Eiropas prioritātes nākamajiem gadu desmitiem, viena no tām būtu migrantu veiksmīga integrācija.” Laikā no 2015. gada līdz 2017. gadam Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds ir līdzfinansējis 4800 pasākumus, kuru mērķis ir veicināt trešo valstu valstspiederīgo integrāciju visā ES. Mēs zinām, ka piekļuve ES finansējumam var būt problemātiska vietējām un reģionālajām pašvaldībām, īpaši mazākajām no tām. Tāpēc mēs esam uzlabojuši integrācijai paredzētā finansējuma pieejamību vietējām pašvaldībām laikposmā no 2021. līdz 2027. gadam un to kopumā palielinājām.

Lēmums šo iniciatīvu uzsākt tieši tagad, kad gaidāmas Eiropas Parlamenta vēlēšanas, jaunu Eiropas komisāru un jauna Eiropadomes priekšsēdētāja atlase, liecina par to, ka Komitejas skatījumā ES lēmumu pieņēmējiem būtu jāpalielina politiskais, tehniskais un finansiālais atbalsts integrācijas darbam, kas tiek veikts vietējās kopienās. Šīs iniciatīvas mērķi ir šādi:

1. pilsētām un reģioniem nodrošināt politisku platformu , kas dotu iespēju izstrādāt un izvirzīt priekšlikumus par ES politiku un migrantu integrācijas finansējumu;

2. dalīties ar labāko migrantu integrācijas praksi tādās jomās kā piekļuve darba tirgum, arodizglītība, vispārējā izglītība, atbalsts nepavadītiem nepilngadīgajiem, darbs partnerībā ar pilsonisko sabiedrību u. c;

3. veicināt mācīšanos no līdzbiedriem , īpaši veidojot integrācijas ziņā vairāk pieredzējušu reģionu saikni ar pilsētām, kas migrantus sākušas uzņemt nesen. Iniciatīvā īpaša uzmanība tiks pievērsta mazām un vidēji lielām pilsētām un lauku administratīvajām iestādēm, kuras vēlas migrantus integrēt, bet kurām trūkst pieredzes un instrumentu;

4. apmainīties ar informāciju par Eiropas finansējumu integrācijas atbalstam ( AMIF un nākotnes AMF , ESF+ un citiem reģionālās attīstības fondiem, tostarp migrantu integrācijas mērķiem);

5. veidot pozitīvu vēstījumu un šajā nolūkā dalīties ar pozitīviem integrācijas politikas piemēriem un risinājumiem, kas ir dezinformācijas novēršanas līdzeklis.

Iniciatīvas atklāšanas debatēs uzstājās to Eiropas apvienību pārstāvji, kas aktīvi piedalīsies iniciatīvas īstenošanā: Eiropas Reģionu asamblejas priekšsēdētājs un Vesterjētlandes reģionālās padomes priekšsēdētāja vietnieks Magnuss Berntsons ( Magnus Berntsson ); Azoru salu reģionālās valdības Ārējo attiecību reģionālais sekretārs un Eiropas Perifēro piejūras reģionu konferences pārstāvis Ruī Betankūrs ( Rui Bettencourt ); Capaci mērs un Eiropas Pašvaldību un reģionu padomes pārstāvis Pjetro Pučo ( Pietro Puccio ) ; Ģentes mērs un Eurocities pārstāvis Matiass Deklerks ( Mathias De Clercq ).

Kopš 2015. gada Eiropas Reģionu komiteja ir sagatavojusi ieteikumus par vairākiem tiesību aktu priekšlikumiem, ko Eiropas Komisija ir iesniegusi saistībā ar Eiropas programmu migrācijas jomā . Komiteja ir uzsvērusi, ka integrācija ir tāda politikas joma, kurā reģionālajām un vietējām pašvaldībām ir ārkārtīgi liela nozīme un ka labi koordinēta politika var nodrošināt integrācijas sekmes, kas pozitīvi ietekmē gan migrantus, gan vietējo kopienu, gan arī vietējo ekonomiku.

Iniciatīva ir atvērta visiem vietējā un reģionālā līmeņa politiķiem, un viņi var dalīties ar savu pieredzi, izmantojot tēmturi #Regions4Integration.

Plašāku informāciju iespējams atrast RK tīmekļa vietnē vai saņemt pa e-pastu .

Kontaktpersona:

Andrew Gardner

Tālr. +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Kopīgot :
 
Līdzīgas ziņas

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/8TH-MEETING-EUROPEAN-MIGRATION-FORUM.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-LAUNCH-INITIATIVE-MIGRANT-INTEGRATION-EU-REGIONS-CITIES.ASPX

Call for expression of interest: 8th meeting of the European Migration Forum
Call for expression of interest: 8th meeting of the European Migration Forum
20.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/PATRICK-MOLINOZ-ELECTED-CHAIR-OF-CIVEX.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-LAUNCH-INITIATIVE-MIGRANT-INTEGRATION-EU-REGIONS-CITIES.ASPX

Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
21.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/ZELENSKYY-PLENARY-MAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-LAUNCH-INITIATIVE-MIGRANT-INTEGRATION-EU-REGIONS-CITIES.ASPX

President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/COR-UNICEF-JOIN-FORCES-SUPPORT-INCLUSION-CHILDREN-UKRAINE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-LAUNCH-INITIATIVE-MIGRANT-INTEGRATION-EU-REGIONS-CITIES.ASPX

European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-LAUNCH-INITIATIVE-MIGRANT-INTEGRATION-EU-REGIONS-CITIES.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023