Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
Vietējo pašvaldību pārstāvji un ES komisārs Etingers: ES budžets jāpieņem pirms Eiropas Parlamenta vēlēšanām, lai nodrošinātu ieguldījumu nepārtrauktību  

Briselē notikušajās Eiropas Reģionu komitejas debatēs vietējie un reģionālie politiķi un ES budžeta komisārs Ginters Etingers ( Günther Oettinger ) aicināja vēl pirms 2019. gadā paredzētajām Eiropas Parlamenta vēlēšanām vienoties par jauno daudzgadu finanšu shēmu (DFS), kas nosaka gada izdevumu maksimālo apmēru visiem ES politikas pasākumiem laikposmā no 2021. līdz 2027. gadam, un tādā veidā nodrošināt iedzīvotājiem un uzņēmumiem piešķirtā ES atbalsta nepārtrauktību.

ES vietējo un reģionālo pašvaldību pārstāvji atbalsta Eiropas Komisijas centienus palielināt ieguldījumus tādās jomās kā izglītība, pētniecība, jaunatne un migrācija un ierosinātos pasākumus, kuru mērķis ir mazināt ES budžeta atkarību no dalībvalstu iemaksām. Reģionu un pilsētu pārstāvji vienlaikus uzsver, ka ierosinātais kohēzijas politikas finansējuma samazinājums par 10 % ierobežos viņu iespējas mazināt atšķirības un ieviest jauninājumus ES vietējās pašvaldībās.

ES vietējo un reģionālo pašvaldību pārstāvji norādīja, ka ne tikai jānodrošina pietiekama finansējuma pieejamība, bet arī precīzi jānosaka, kāda būs reģionu un pilsētu loma jauno ES politikas pasākumu īstenošanā, lai varētu palielināt sinerģiju un šo pasākumu ietekmi. Šajā saistībā nozīmīgs solis būs Eiropas Komisijas priekšlikumi, kuri attieksies uz jaunajām ES fondu regulām un kurus paredzēts publicēt maija beigās un jūnija sākumā.

Eiropas Reģionu komitejas priekšsēdētājs Karls-Haincs Lambercs ( Karl-Heinz Lambertz ) atzīmēja: “ES budžeta projektā noteiktas atbilstošas prioritātes, taču mums patiešām ir vajadzīgs lielāks ES budžets, kas Eiropas Savienībai paver iespēju turpmāk sasniegt tālejošākus mērķus, un tāpēc Komiteja aicina palielināt izdevumu apmēru līdz vismaz 1,3 % no ES 27 nacionālā kopienākuma. Nav noliedzams, ka Eiropai ir jārisina jaunas problēmas tādās jomās kā migrācija un aizsardzība, bet to nedrīkst darīt uz ES kohēzijas politikas rēķina. Tagad svarīgs jautājums būs, kā līdzekļi tiks pārvaldīti, un būs jānodrošina, ka laikus tiek panākta vienošanās, lai vietējās un reģionālās pašvaldības varētu plānot turpmāko rīcību.”

Komisārs Etingers uzklausīja reģionu paustās bažas un aicināja vietējo pašvaldību pārstāvjus vērsties pie valstu valdībām ar lūgumu nodrošināt atbalstu atbilstošam ES budžetam. Viņš arī mudināja RK locekļus iepazīties ar Komisijas priekšlikumiem, pienācīgu uzmanību veltot jaunajām programmām: “Kohēzijas fondi ir svarīgi, bet tie nav vienīgie. Jāmin, piemēram, pētniecība, ko veic reģionos, kā arī robežu aizsardzība un migrācija. Ja mēs divkāršosim “Erasmus +” atvēlēto līdzekļu apmēru, tie tiks piešķirti jūsu bērniem, nevis Komisijas bērniem! Tāpēc, kad jūs veicat aprēķinus, jāņem vērā ne tikai struktūrfondi, bet arī citas programmas, kas tiek īstenotas jūsu interesēs un kas ir nozīmīgas jūsu ikdienas darbībā.”

Piezīme redaktoriem

Kohēzijas alianse

Lai nodrošinātu spēcīgu kohēzijas politiku pēc 2020. gada, RK kopā ar vadošām ES teritoriālajām apvienībām ir nodibinājusi #CohesionAlliance — iedzīvotāju interesēs izveidotu kustību, kas atvērta visiem, kuri uzskata, ka ES kohēzijas politikai arī turpmāk jābūt vienam no ES nākotnes pīlāriem. Kopš tās izveidošanas pagājušā gada oktobrī Aliansei katru dienu pievienojas jauni parakstītāji, tostarp reģionālās un vietējās pašvaldības, uzņēmēju apvienības, akadēmisko aprindu pārstāvji, arodbiedrības un ideju laboratorijas.

Plašāka informācija par #CohesionAlliance iniciatīvām, paziņojumiem un nostājas dokumentiem ir pieejama tīmekļa vietnē http://cohesionalliance.eu.

RK maija plenārās sesijas darba kārtība

Kontaktinformācija:

Pierluigi Boda

Tālr. +32 2 282 2461

Mob. tālr. +32 473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Kopīgot :