Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
Vietējā un reģionālā līmeņa vadītāji atzinīgi vērtē ES lēmumu uzsākt pievienošanās sarunas ar Ziemeļmaķedoniju un Albāniju  

Eiropas Savienības lēmums uzsākt pievienošanās sarunas ar Ziemeļmaķedoniju un Albāniju ir “pareizais lēmums Eiropas Savienībai un lieliska iespēja Rietumbalkāniem”, norādīja Eiropas Reģionu komitejas vadītāji 25. martā — pēc tam, kad ES dalībvalstis oficiāli uzaicināja abas valstis pie sarunu galda.

RK Ārējo attiecību komisijas priekšsēdētājs Marks Špaihs ( Mark Speich ), Ziemeļreinas-Vestfālenes valsts sekretārs federālajos, Eiropas un starptautiskajos jautājumos, atkārtoti uzsvēra Eiropas Reģionu komitejas (RK) ilgstoši pausto vēstījumu par to, cik svarīgi ir sagatavot Albānijas un Ziemeļmaķedonijas reģionus un pilsētas dalībai Eiropas Savienībā: “Esmu ļoti gandarīts par to, ka ir uzsāktas sarunas ar Ziemeļmaķedoniju un Albāniju par pievienošanos ES. Eiropas Reģionu komiteja jau gadiem ilgi ir aicinājusi pieņemt šo svarīgo lēmumu, un abas valstis ir veikušas būtiskas reformas. Pievienošanās sarunu sākums atspoguļo apņemšanos īstenot uz padziļinātām attiecībām vērstu kopīgu programmu, kuras pamatā ir Eiropas sadarbība un vērtības. Tas ir pareizais lēmums Eiropas Savienībai un lieliska iespēja Rietumbalkānu valstīm kā vienotam veselumam atsākt savas reformas. Šajos grūtajos laikos, kad globālā pandēmija rada ekonomisku nenoteiktību visā Eiropā, ir divkārt svarīgi dot cerību Rietumbalkāniem.”

RK pēdējo desmit gadu laikā ir sadarbojusies ar abu valstu reģionālajām un vietējām pašvaldībām, risinot politiskas problēmas un kopīgi ar tām pievēršoties īpaši svarīgiem administratīviem jautājumiem, piemēram, atkritumu apsaimniekošanai.

Trbovļes mēre un ES un Ziemeļmaķedonijas apvienotās konsultatīvās komitejas līdzpriekšsēdētāja Jasna Gabriča ( Jasna Gabrič , SI/Renew Europe) sacīja: “Šis ir pozitīvs un sengaidīts lēmums grūtos laikos, kurš liecina par to, ka, neraugoties uz šo bezprecedenta situāciju, ES saglabā savu paplašināšanās politiku. Patiešām, šajā krīzes brīdī mēs vēl ciešāk solidarizējamies ar Rietumbalkānu reģionu.”

Nikola Dobroslavičs ( Nikola Dobroslavić , HR/PPE), Dubrovnikas un Neretvas županijas prefekts un Darba grupas sadarbībai ar Rietumbalkānu valstīm priekšsēdētājs, norādīja: “Ziemeļmaķedonijas un Albānijas iedzīvotāji jau tagad zina, ka pievienoties ES nav viegli. Taču, pats būdams no Horvātijas — valsts, kas tikai nesen ir pievienojusies Eiropas Savienībai, — es zinu, cik vērtīgi ir būt klubā un veidot labas sadarbības attiecības ar citiem visā Eiropā. Es teiktu: turpiniet darbu tikpat labi, un jūs tiksiet atalgoti. Reformu procesam būtu jāstiprina jūsu demokrātija, jūsu ekonomika un jūsu izturētspēja. Strādāsim kopā un ieguldīsim vietējā demokrātijā!”

Eiropas Reģionu komitejai ir arī politiski kontakti un darba attiecības ar citām ES kandidātvalstīm un potenciālajām kandidātvalstīm. Ik gadu RK organizētajā Paplašināšanās dienas konferencē ES vietējo un reģionālo pašvaldību politiķi tiekas ar saviem kolēģiem no visām Rietumbalkānu valstīm un Turcijas.

Kontaktpersona:

Andrew Gardner

Tālr. +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Kopīgot :