Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Ž. K. Junkers un Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs A. Tajāni ar vietējā līmeņa vadītājiem apspriež Eiropas nākotni  
RK priekšsēdētājs K.-H. Lambercs teiks runu “ Stāvoklis Savienībā: reģionu un pilsētu skatījums” .

Eiropas reģionu un pilsētu nedēļu 8. oktobrī Briselē atklās ar debatēm par tematu “Eiropas nākotne ir kohēzijā” , kuras vadīs Eiropas Reģionu komitejas (RK) priekšsēdētājs Karls-Haincs Lambercs ( Karl-Heinz Lambertz ), Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Žans-Klods Junkers ( Jean-Claude Juncker ), ES komisāre Korina Krecu ( Corina Creţu ) un Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja vietnieks Pāvels Telička ( Pavel Telička ). Nākamajā dienā, klātesot Eiropas Parlamenta priekšsēdētājam, RK priekšsēdētājs K.-H. Lambercs gadskārtējā runā Stāvoklis Savienībā: reģionu un pilsētu skatījums " izklāstīs savu redzējumu par Eiropas nākotni . Plenārsesijā RK pieņems arī nostāju attiecībā uz ES budžetu un tādiem jautājumiem kā migrācija, pētniecība, rīcība klimata jomā un vienreizlietojami plastmasas priekšmeti.

8.–11. oktobrī 16. Eiropas Reģionu un pilsētu nedēļa (# EURegionsWeek )

Ar devīzi “Par spēcīgu ES kohēzijas politiku pēc 2020. gada” Eiropas Reģionu un pilsētu nedēļā # EURegionsWeek Briselē pulcēsies vairāk nekā 6000 ES reģionālās politikas ekspertu un nozaru speciālistu. Atklāšanas sēdē, kas sāksies pirmdien, 8. oktobrī, plkst. 14.30, RK priekšsēdētājam K.-H. Lambercam, komisārei K. Krecu un EP priekšsēdētāja vietniekam P. Teličkam piebiedrosies EK priekšsēdētājs Ž.-K. Junkers . Nedēļas laikā notiekošajos semināros un diskusijās tiks runāts par nepieciešamību īstenot spēcīgu kohēzijas politiku pēc 2020. gada.

Sk. īpašo programmu plašsaziņas līdzekļiem ; atklāšanas sēde tiks straumēta tiešsaistē RK tīmekļa vietnē.

# CohesionAlliance pasākumi

# CohesionAlliance jeb koalīcija, kas vieno tos, kuri uzskata, ka kohēzijas politikai arī turpmāk jābūt vienam no ES nākotnes pīlāriem, pirmos sasniegumus un notiekošās sarunas apspriedīs vairākos ES Reģionu un pilsētu nedēļas # EURegionsWeek pasākumos, kas veltīti kohēzijas politikas nākotnei , kā arī “ agoras sarunās ”, kurās piedalīsies partneru apvienības un eksperti.

Vairāk informācijas šeit: www.cohesionalliance.eu

9. oktobrī plkst. 15.00: “Stāvoklis Savienībā: reģionu un pilsētu skatījums”

RK plenārsesiju atklās priekšsēdētājs K.-H. Lambercs, uzstājoties ar runu, kuras centrā būs visneatliekamākie jautājumi, ar ko Eiropas Savienībā saskaras reģioni un pilsētas, tostarp ES nākamais ilgtermiņa budžets (tajā pašā dienā tiks pieņemts attiecīgais RK atzinums ), ES reģionālās politikas nākotne, integrācija, ilgtspējīga attīstība un ES demokrātija, it īpaši reģionu un pilsētu iesaistīšana ES lēmumu pieņemšanā un vietējā līmeņa iniciatīvas, kā atjaunot iedzīvotāju saikni ar Eiropu).

RK oktobra plenārsesijas pirmā diena turpināsies ar RK locekļu un EP priekšsēdētāja A. Tajāni debatēm . Pēc debatēm RK pieņems atzinumu “Pārdomas par Eiropu: vietējo un reģionālo pašvaldību viedoklis” , kas izstrādāts pēc Eiropadomes priekšsēdētāja Donalda Tuska ( Donald Tusk ) pieprasījuma. Atzinums tapis pēc divus gadus ilgušām konsultācijām ar vairāk nekā 40 000 iedzīvotāju un 110 vietējām un reģionālajām pašvaldībām.

RK priekšsēdētāja K.-H. Lamberca runa un debates ar EP priekšsēdētāju A. Tajāni tiks straumētas tiešsaistē: www.cor.europa.eu/sotreg.go  

9. un 10. oktobrī RK plenārsesijas # CoRplenary darba kārtībā arī

Nākamais ES budžets 2021.–2027. gadam

ES budžetu un prioritātes nākamajiem desmit gadiem apspriedīs debatēs par RK atzinumu “Dokumentu kopums attiecībā uz daudzgadu finanšu shēmu 2021.-2027. gadam” , kuras vadīs ziņotājs Nikola Dobroslavić (HR/PPE). Pilnsapulce arī sīkāk izskatīs šādus ar ES budžetu saistītus priekšlikumus:

“Apvārsnis Eiropa”: devītā pētniecības un inovācijas pamatprogramma” , ziņotājs Christophe Clergeau (FR/PSE)

“Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments” , ziņotāja Isabelle Boudineau (FR/PSE)

“Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds (EJZF)” , ziņotāja Nathalie Sarrabezolles (FR/PSE)

Programma “Tiesības un vērtības” , ziņotājs François Decoster (FR/ALDE)

Priekšlikums “Patvēruma un migrācijas fonds” , ziņotājs Peter Bossman (SI/PSE)

“Vides un klimata pasākumu programma ( LIFE )” , ziņotājs Marco Dus (IT/PSE)

Citi atzinumi, ko plānots pieņemt RK plenārsesijā (# CoRplenary):

“Eiropas Darba iestādes izveide” , ziņotāja Doris Kampus (AT/PSE)

“ES pilsētu un reģionu devums Konvencijas par bioloģisko daudzveidību Pušu konferences 14. sanāksmei un ES bioloģiskās daudzveidības stratēģija laikposmam pēc 2020. gada” , ziņotājs Roby Biwer (LU/PSE)

“Eiropas stratēģija attiecībā uz plastmasu aprites ekonomikā” , ziņotājs André van de Nadort (NL/PSE)

“Priekšlikums vienreizlietojamas plastmasas direktīvai” , ziņotāja Sirpa Hertell (FI/PPE)

“Integrēt sportu ES darba programmā laikposmam pēc 2020. gada”, ziņotājs Roberto Pella (IT/PPE)

“Tīras ostas, tīras jūras: ostas atkritumu pieņemšanas iekārtas kuģu atkritumu nodošanai” , ziņotājs Spyros Spyridon (EL/PPE)

“Taisnīgas nodokļu politikas tiesību aktu kopums” , ziņotājs Paul Lindquist (SE/PPE)

“Digitālās izglītības rīcības plāns” , ziņotājs Domenico Gambacorta (IT/PPE)

“Spēcīgākas Eiropas veidošana: jaunatnes, izglītības un kultūras nozīme” , ziņotāja Gillian Ford (UK/EA)

“Riska novērtēšana pārtikas aprites jomā” , ziņotājs Miloslav Repaský (SK/EA)

“Uz patērētājiem orientēts jaunais kurss” , ziņotājs Samuel Azzopardi (MT/PPE)

Praktiska informācija:

# EURegionsWeek atklāšanas sesija

Kur: Square Conference Centre, Rue Mont des Arts – 1000 Briselē

Kad: pirmdien, 8. oktobrī, plkst. 14.30;

Tiks straumēta tiešsaistē RK tīmekļa vietnē

Eiropas Reģionu un pilsētu nedēļas programma plašsaziņas līdzekļiem

#SOTREG un #CoRplenary plenārsesija:

Kur: Charlemagne ēkā (Eiropas Komisijā), Rue de la Loi, Briselē

Kad: otrdien , 9. oktobrī, plkst. 15.00–21.00; trešdien, 10. oktobrī, plkst. 9.00–13.00.

Plenārsesijas darba kārtība un dokumenti

Plenārsesija tiks straumēta tiešsaistē RK tīmekļa vietnē

Plenārsesijas programma plašsaziņas līdzekļiem

Kontaktinformācija: PresseCdr@cor.europa.eu

Kopīgot :
 
Līdzīgas ziņas

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/JUNCKER-AND-TAJANI-DEBATE-FUTURE-OF-EUROPE-WITH-LOCAL-LEADERS.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/JUNCKER-AND-TAJANI-DEBATE-FUTURE-OF-EUROPE-WITH-LOCAL-LEADERS.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/JOIN-THE-EUCOUNCILLORS-NETWORK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/JUNCKER-AND-TAJANI-DEBATE-FUTURE-OF-EUROPE-WITH-LOCAL-LEADERS.ASPX

Join the #EUCouncillors network
Join the #EUCouncillors network
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/JUNCKER-AND-TAJANI-DEBATE-FUTURE-OF-EUROPE-WITH-LOCAL-LEADERS.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-SIDE-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/JUNCKER-AND-TAJANI-DEBATE-FUTURE-OF-EUROPE-WITH-LOCAL-LEADERS.ASPX

 EURegionsWeek side events have started!
EURegionsWeek side events have started!
07.09.2023