Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
Ziemeļreinas-Vestfālenes ministru prezidenta Armina Lašē ( Armin Laschet ) un Eiropas Reģionu komitejas priekšsēdētāja Apostola Dzidzikosta ( Apostolos Tzitzikostas ) kopīgs paziņojums presei  

Ziemeļreinas-Vestfālenes ministru prezidents Armins Lašē otrdien, 3. martā Valsts kancelejā Diseldorfā uzņēma jaunievēlēto Eiropas Reģionu komitejas priekšsēdētāju Apostolu Dzidzikostu. Viņi apsprieda Eiropas pašreizējās problēmas, tostarp nopietno situāciju uz Grieķijas un Turcijas robežas, kā arī koronavīrusa uzliesmojumu.

Ministru prezidents A. Lašē : “ Priecājos tikties ar priekšsēdētāju A. Dzidzikostu un ar nepacietību raugos uz mūsu sadarbību turpmākajos gados . Eiropas Reģionu komiteja ir nozīmīgākā iestāde, kas pauž Eiropas reģionu viedokli. Esmu pārliecināts, ka priekšsēdētajs A. Dzidzikosts palielinās Komitejas ietekmi un tās viedoklis kļūs dzirdams visā Eiropas Savienībā. Lai risinātu pašreizējās problēmas, mums ir vajadzīga spēcīgāka Eiropa un kopīgi jārīkojas .”

Priekšsēdētājs A. Dzidzikosts : “ Priecājos, ka šodien man bija gods tikties ar ministru prezidentu A. Lašē . Viņš ir tālredzīgs un uzticams Vācijas politiķis un Eiropas ideju aizstāvis. Viņa sasniegumi Ziemeļreinas-Vestfālenes reģionā mums ir piemērs tam, kā Eiropas reģioni spēj risināt kopīgas problēmas iedzīvotāju interesēs. Eiropas Savienībai ir steidzami jārīkojas, lai pragmatiski risinātu migrācijas problēmas. Tas nav valsts līmeņa jautājums, bet gan ES jautājums, kas attiecas uz visiem Eiropas iedzīvotājiem .”

Ministru prezidents un Eiropas Reģionu komitejas priekšsēdētājs ir apņēmušies cīnīties pret atšķirībām un pieaugošo polarizāciju Eiropas Savienībā. “ Lai to varētu izdarīt, mums ir vajadzīgs kopīgs Eiropas redzējums: padziļināta sadarbība starp dalībvalstīm, reģioniem, pilsētām un ciematiem . Eiropas Savienībai ir vajadzīgs jauns impulss, lai reaģētu uz lielajām izmaiņām, ko mūsu iedzīvotājiem rada digitalizācija, demogrāfija un nepieciešamā cīņa pret klimata pārmaiņām ,” norādīja A. Lašē .

Lai šādu jaunu impulsu sniegtu, ir būtiski panākt savlaicīgu un vērienīgu vienošanos par nākamo ES budžetu (daudzgadu finanšu shēmu), kuras pamatā ir taisnīgs līdzsvars starp tiem, kam mūsu kopējais tirgus sniedz vislielāko labumu, un tiem, kam vēl ir jānovērš atpalicība.

Ministru prezidents un Eiropas Reģionu komitejas priekšsēdētājs apsprieda arī nesenos Eiropas Komisijas priekšlikumus par zaļo kursu un mākslīgo intelektu. Viņi atzinīgi novērtēja šos centienus un uzsvēra, ka līdztekus tiem ir vajadzīgi arī kopīgi centieni valsts, vietējā un reģionālā līmenī. Gaidāmajai ES Padomes Vācijas prezidentūrai 2020. gada otrajā pusē ir iespējas risināt pašreizējās problēmas un apvienot Eiropas Savienību.

A. Lašē un A. Dzidzikosts īpaši uzsvēra nepieciešamību palīdzēt tiem reģioniem, kurus sevišķi skar ES lēmums līdz 2050. gadam sasniegt klimatneitralitāti. “ Eiropas atbalsts jo īpaši ir vajadzīgs ogļu ieguves reģioniem, kuri atrodas pārejas posmā, piemēram, Reinas ogļu ieguves apgabala reģioniem, lai tie varētu attīstīt infrastruktūru, stiprināt inovācijas spēju un nodrošināt ieguldījumus apmācībā un pārkvalifikācijā . Tāpēc mēs atzinīgi vērtējam priekšlikumu par jaunu ES Taisnīgas pārkārtošanās fondu, kas atbalsta šos reģionus ,” sacīja Apostols Dzidzikosts .

Eiropas Reģionu komitejas Biroja izbraukuma sanāksme, kas notiks 11. septembrī Ziemeļreinas-Vestfālenes parlamentā, sniegs iespēju kopīgi apspriest Eiropas nākotni, piedāvāt risinājumus, kā labāk nodrošināt atsauksmes par ES regulējumu, un tuvināt Eiropu tās iedzīvotājiem.

Priekšsēdētāja kontaktpersona:

Michele Cercone

Tālr. +32 (0)498 98 23 49

Michele.Cercone@cor.europa.eu

Kopīgot :