Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
PETR BLÍŽKOVSKÝ: MŪSU MĒRĶIS IR NODROŠINĀT, KA KOMITEJAS LOCEKĻU VIEDOKLI UZKLAUSA BRISELĒ UN CITVIET  

Petr Blížkovský 2019. gada 7. oktobrī iecelts Eiropas Reģionu komitejas ģenerālsekretāra amatā uz pieciem gadiem. Aicinājām jauno ģenerālsekretāru uz īsu sarunu par viņa pieredzi un redzējumu attiecībā uz Eiropas Reģionu komiteju. 

Blížkovský kungs​, jūs esat bijis Brno pilsētas domes deputāts, ekonomikas profesors, Čehijas Republikas civildienesta ierēdnis un tagad esat ES civildienesta ierēdnis. Kas šiem pienākumiem kopīgs?

Gandrīz visa mana karjera aizritējusi publiskajā sektorā, esmu bijis arī vietējā līmeņa politiķis.

Mana darba dzīve sākās īpašā vēsturiskā brīdī. Centrāleiropas un Austrumeiropas valstis, tostarp Čehijas Republika, kas tolaik bija Čehoslovākijas daļa, tuvojās brīdim, kad tās kļuva par brīvām, demokrātiskām un neatkarīgām valstīm.

Dažus gadus biju lauksaimniecības zinātņu pētnieks un pasniedzējs, bet tad nolēmu iesaistīties sabiedriskajā dzīvē un vairāk kalpot sabiedrības interesēm. Mani ievēlēja par Brno pašvaldības padomes deputātu, un tad es praksē pārliecinājos par to, ko nozīmē būt atbildīgam par 400 000 cilvēku kopienu. Var tikai piekrist senajai atziņai, ka politika vienmēr tiek veidota vietējā līmenī. Darbs pilsētas domē man bija nozīmīga pieredze, un šajā laikā es apguvu un aizrāvos ar kompromisu un sadarbības mākslu.

Pagājušā gadsimta deviņdesmito gadu vidū sāku ierēdņa karjeru. Es palīdzēju pārveidot mūsu valsti, kas īsā laikposmā no centralizētas plānveida ekonomikas un kontrolētas sabiedrības kļuva par ES dalībvalsti.

Es biju un joprojām esmu pārliecināts ES projekta aizstāvis. Jūs varat iedomāties, ka šīs pārliecības un manas ar lauksaimniecību saistītās izglītības dēļ mani ļoti interesēja Čehijas Republikas pievienošanās Eiropas Savienībai. Pēc pievienošanās sāku nodarboties ar kopējās lauksaimniecības politikas un citiem Eiropas reģionālās politikas jautājumiem.

Tad jūs nonācāt Eiropas Savienības Padomē, kur pavadījāt aptuveni 15 gadus. Ko jūs iemācījāties?

Pēc tam, kad mēs, čehi, beidzot bijām pievienojušies Eiropas Savienībai, zināju, ka gribu turpināt iesākto, proti, nākotnes vārdā palīdzēt veidot mierīgu, pārtikušu un vienotu Eiropu.

Manu darbu Padomē savā ziņā var raksturot vienkārši: bija jānodrošina, ka dalībvalstis piemēro ES tiesību aktus. Tas, protams, nav tik vienkārši izdarāms.

Laika gaitā sapratu, ka man vienlaikus jābūt diplomātam, starpniekam un koordinatoram. Dažkārt maniem padotajiem bija jānodrošina, ka tiek respektēta tiesību aktu izstrādes procedūra. Citreiz mūsu uzdevums bija izstrādāt kompromisa tekstus, lai tos pieņemtu ar vajadzīgo balsu vairākumu. Lēmumi, kurus palīdzējām pieņemt, bieži vien būtiski ietekmēja Eiropas iedzīvotājus.

Mēs, būdami ES iestāžu darbinieki, nedrīkstam aizmirst, cik lielā mērā lēmumu pieņēmēji, kas ierodas Briselē, paļaujas uz mūsu padomiem, kuriem jābūt pamatotiem un objektīviem, un cik tālejoša var būt mūsu darba ietekme.

Kā jūs izprotat savu lomu Reģionu komitejā?

Mums visiem Reģionu komitejā būtībā ir viens mērķis. Es to raksturotu šādi: nodrošināt reģionālajiem un vietējiem politiķiem iespēju paust viedokli Briselē un atbalstīt viņu centienus labāk kalpot Eiropas iedzīvotājiem un labāk informēt Eiropas iedzīvotājus. 

Ikdienā darbojoties Reģionu komitejā, mēs gādājam par to, lai politiskā asambleja, kuras labā strādājam, būtu labi organizēta un spētu pārliecinoši atspoguļot Komitejas locekļu politiskos uzskatus. Komiteja patiešām nodrošina, ka vietējā un reģionālā līmeņa viedoklis izskan pašā lēmumu pieņemšanas centrā šeit, Briselē. 

RK locekļi ar atzinumiem un debatēm ar Eiropas Komisijas, Eiropas Parlamenta un Padomes pārstāvjiem sekmē Savienības lēmumu tapšanu. Vienlaikus viņi tiek informēti par politikas jautājumiem, kas pašlaik ir aktuāli un steidzami jārisina.

Pildot ģenerālsekretāra pienākumus, man ir skaidras prioritātes.

Pirmkārt, vēlos panākt, ka mūsu vēstījums kļūst mērķtiecīgāks un ka pieaug Komitejas locekļu darba politiskā ietekme uz ES likumdošanas procesu. Lai to paveiktu, mums kopīgi jāizmanto mūsu zinātība un visi mūsu iestādes rīcībā esošie instrumenti. Ikviens no mums savā darbības jomā var palielināt RK ietekmi. Ikviens ir nozīmīgs, un ļoti svarīgs ir visu dienestu darbs komandā!

Otrkārt, mums aktīvāk jācenšas uzrunāt partnerus Briselē un it īpaši visas Eiropas Savienības reģionālās un vietējās pašvaldības. Mums jāiegulda laiks, resursi un enerģija mūsu vēstījuma izplatīšanā! Tas ir ne tikai būtisks komunikācijas jomā nodarbināto uzdevums, bet arī visu pārējo darbinieku prioritāte.

Visbeidzot, esmu apņēmies nodrošināt efektīvu, pārredzamu, mūsdienīgu un uzticamu publisko pārvaldi. Eiropas Reģionu komitejai ir jābūt vietai, kur cilvēki vēlas strādāt, un mūsu darbiniekiem būtu jālepojas ar darbu Komitejā.

Kāpēc izraudzījāties Reģionu komiteju?

Mani piesaistīja ideja par augšupēju Eiropas Savienības veidošanu, kas sākas vietējā līmenī. Izklausās teorētiski, tomēr varu apliecināt, ka tā nav. Gluži pretēji, šie centieni ir ļoti praktiski.

Eiropas lielākais sasniegums ir tas, ka kopš 1945. gada Eiropas Savienībā nav bijis karu. Tā vietā mēs sēžamies pie viena galda un meklējam kopīgus risinājumus.

Tomēr pašlaik ar to vairs nepietiek. Mūsu iedzīvotāji cer, ka ES pārvaldīs pārmaiņas tā, lai saglabātu spēcīgas ekonomiskās un sociālās sistēmas, un aizstāvēs to, ko daži varētu dēvēt par “Eiropas dzīvesveidu".

To var paveikt, tikai turpinot raudzīties uz Eiropas Savienību gan no valstu, gan vietējā skatpunkta un veidojot pastāvīgu dialogu starp iedzīvotājiem, pašvaldībām, reģioniem un ES līmeni. Šā uzdevuma veikšanai vispiemērotākie ir vietējie un reģionālie pārstāvji. Es pats biju gados jauns politiķis, kas, vēl nesasniedzis trīsdesmit gadu vecumu, bija ievēlēts par Brno pilsētas domes deputātu. Es pieredzēju savā valstī tajā laikā notiekošās pārmaiņas.

Kā pagājušajā gadā Bukarestē teica Komitejas priekšsēdētājs, vietējās un reģionālās pašvaldības ir Eiropas nākotne. Tām ir pieredze, motivācija un zināšanas, lai nodrošinātu, ka Eiropa stājas pretim šā gadsimta izaicinājumiem — klimata pārmaiņām, sociālajai un reģionālajai nevienlīdzībai, dzimumu līdzsvara trūkumam un daudziem citiem. Tām arī uzticas iedzīvotāji, jo tās ikdienā strādā savās kopienās. Reģionu komitejai ir ļoti plašas iespējas sniegt labumu iedzīvotājiem un Eiropai. Ticēsim šīm iespējām un izmantosim tās!

Kas ir jūsu motivācijas avots?

Eiropas reģionālajā un vietējā līmenī tiek ievēlēti vairāk nekā miljons politiķu — jaunieši, gados vecāki cilvēki, sievietes, vīrieši, cilvēki ar dažādu politisko piederību, iedvesmu un vērtībām. Mani katru dienu iedvesmo man dotā iespēja gādāt par to, ka šie vietējie un reģionālie politiķi tiekas, lemj par kopējām politiskām prioritātēm un nodrošina to īstenošanu. Samta revolūcijas laikā es biju gados jauns vēlēts politiķis — Reģionu komiteja ir mana iespēja sadarboties ar mūsdienu reģionālajiem un vietējiem politiķiem.

Vai Komitejas locekļu atbalstīšana ir grūts uzdevums?

Jā, patiešām grūts. Tas ir ilgstošs un sarežģīts uzdevums, kas jāpaveic 24 valodās. Taču, kā jau teicu, mūsu kontinenta prioritāte ir Eiropas Savienības, reģionu un vietējo pašvaldību interešu līdzsvarošana. Es sapņoju par to, ka kādu dienu iecelšana par Reģionu komitejas locekli kļūs par vietējā un reģionālā līmeņa politiķu goda zīmi, kas liecinās par viņu lielo vēlmi un apņēmību veidot labāku Eiropu.

Čehijas Republikas pirmais prezidents, rakstnieks, politiķis un ievērojamais eiropietis Vāclavs Havels teicis: “Tie, kas apgalvo, ka viens cilvēks neko nespēj mainīt, tikai meklē attaisnojumus." Ceru, ka jūs šis princips iedvesmo tāpat kā mani.

Paldies!