Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
Zaļais kurss vietējā līmenī: aicinājums dalīties paraugpraksē  

Lai apkopotu, demonstrētu, popularizētu oglekļa emisijas samazināšanai paredzētus projektus un veicinātu to atkalizmantošanu visā ES teritorijā, Eiropas Reģionu komiteja aicina savus locekļus un vēlētus jaunāka gadagājuma politiķus ( YEP ) dalīties paraugpraksē. Vai jūsu pilsēta vai reģions tiecas uz ilgtspēju? Varbūt lepojaties ar projektiem, ko saistībā ar zaļā kursa prioritātēm īsteno jūsu kopienā? Tad šis aicinājums adresēts jums.

Pilsētas un reģioni ir pārmaiņu veicinātāji, kam var būt svarīga nozīme zaļā kursa īstenošanā un ES virzībā uz klimatneitralitāti. Covid-19 kontekstā svarīgāk nekā jebkad ir demonstrēt ekoloģiskos, ekonomiskos un sociālos ieguvumus, ko sniedz oglekļa emisijas samazināšanai paredzētas iniciatīvas.

Tādēļ, lai apkopotu, demonstrētu, popularizētu oglekļa emisijas samazināšanai paredzētus projektus un veicinātu to atkalizmantošanu visā ES teritorijā, Eiropas Reģionu komiteja aicina savus locekļus un vēlētus jaunāka gadagājuma politiķus ( YEP ) dalīties paraugpraksē.

Vietējie un reģionālie projekti tiks apkopoti platformā, kur varēs uzzināt, kā pilsētas un reģioni uz vietas īsteno zaļā kursa prioritātes un veicina “zaļo atveseļošanu”, lai izveidotu ilgtspējīgāku, iekļaujošāku un noturīgāku sabiedrību.

Projektus publicēs RK interaktīvajā kartē un darīs zināmus ES iestādēm, ieinteresētajām personām un presei, piemēram, 2020. gada oktobrī, kad 18. reizi norisināsies Eiropas Reģionu un pilsētu nedēļa . Paraugprakses piemēri tiks izmantoti arī ziņojumā par zaļo kursu. Eiropas Savienības Padomes prezidentvalsts Vācija ir uzdevusi Eiropas Reģionu komitejai 2020. gada otrajā pusē izstrādāt šādu ziņojumu.

Ņemot vērā jauno ES budžetu, 750 miljardu eiro vērto atveseļošanas instrumentu Next Generation EU un dalībvalstu atveseļošanas un noturības plānus, Eiropas Reģionu komiteja atklās, kāpēc pilsētām un reģioniem ir jābūt atveseļošanas stratēģijas centrā un kurās jomās ir jāiegulda prioritārā kārtā.

Kas var piedalīties?

Eiropas Reģionu komitejas locekļi un aizstājēji , kā arī visi, kas piedalās RK programmā vēlētiem jaunāka gadagājuma politiķiem ( YEP ) .

Kādus projektus var pieteikt?

Locekļi un vēlēti jaunāka gadagājuma politiķi ( YEP ) ir aicināti pieteikt gan nesen realizētus, gan nepabeigtus projektus un iniciatīvas, kas veicina zaļā kursa īstenošanu un ES virzību uz klimatneitralitāti – sākot ar ēku energoefektivitātes nodrošināšanu līdz atjaunojamo energoresursu izmantošanai, tīrai mobilitātei, bioloģiskās daudzveidības aizsardzībai un aprites ekonomikas iniciatīvām. Attiecīgo projektu mērķim ir jābūt CO 2 emisijas samazināšanai nozarēs, kas jaunajā ES izaugsmes stratēģijā “Zaļais kurss” iekļautas, lai līdz 2050. gadam panāktu klimatneitralitāti:

  • tīra enerģija un energoefektivitāte (arī atjaunojamie energoresursi un ēku atjaunošana);
  • ilgtspējīgs transports;
  • Eiropas bioloģiskās daudzveidības saglabāšana;
  • ilgtspējīgs finansējums un videi nekaitīga rūpniecība;
  • pāreja uz aprites ekonomiku;
  • Eiropa bez piesārņojuma;
  • pārtika un lauksaimniecība.

Kā var piedalīties? Aizpildiet šo tiešsaistes pieteik​uma veidlapu .

Kāds ir pieteikšanās termiņš? Pieteikums jāiesniedz līdz pirmdienai, 2020. gada 21. septembrim.

Kontaktinformācija: enve@cor.europa.eu

Zaļais kurss vietējā līmenī . Ar zaļajam kursam veltīto RK portālu un darba grupu var iepazīties šeit .

Kopīgot :