Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
Finansējuma samazinājumi ir pieņemami tikai sistēmisku tiesiskuma pārkāpumu gadījumā  
Eiropas Savienības veikta dziļāka uzraudzība palīdzētu iedzīvotājiem, vietējai demokrātijai un vietējai ekonomikai.

Vietējā un reģionālā līmeņa vadītāji no visas Eiropas Savienības ir atbalstījuši Eiropas Komisijas un Eiropas Parlamenta priekšlikumus, kuru mērķis ir stiprināt tiesiskumu, tostarp iespēju piemērot sankcijas valstīm par “nopietniem un sistēmiskiem” pārkāpumiem. Eiropas Reģionu komiteja (RK) mudināja ES iestādes veicināt arī tiesiskuma respektēšanas kultūru, vairāk iesaistot vietējās kopienas, tostarp publiskās pārvaldes iestādes un vietējā un reģionālajā līmenī strādājošo ombudu tīklus.

Ieteikumos , kuri tika pieņemti Komitejas jaunā piecu gadu pilnvaru termiņa pirmajā plenārsesijā 12. februārī, uzsvērts, ka ir nepieciešams plašāks un dziļāks uzraudzības process, ko atbalsta ar pietiekamiem resursiem. Tā rezultātā vajadzētu nākt klajā ar objektīvu un pārredzamu novērtējumu, kura pamatā būtu, piemēram, tiesiskuma kritēriju saraksts, ko izstrādājis Eiropas augstākais cilvēktiesību uzraudzītājs — Eiropas Padome — un kurā izmantota informācija, kas visa gada gaitā iegūta reģionālā un valstu līmeņa sanāksmēs. Procesa kulminācija būtu ikgadēja konference pilsētā, kas īpaši rūpējas par labu pārvaldību. RK atzinumā īpaši uzsvērts, ka ir svarīgi apspriesties ar tiesu iestāžu tīkliem un vietējām advokātu kopienām, kā arī palielināt finansiālo atbalstu pilsoniskajai sabiedrībai un neatkarīgajiem plašsaziņas līdzekļiem, jo īpaši vietējā līmenī.

Ar atzinumu iepazīstināja Eiropas Sociālistu partijas grupas priekšsēdētājs un Kulēnas (Francija) mērs Kristofs Rujons ( Christophe Rouillon ). Viņš teica: “Tiesiskums ir ne tikai viena no Eiropas Savienības kopējām pamatvērtībām, bet arī būtisks priekšnosacījums tās darbībai. Pilsoniskajai sabiedrībai un vietējām un reģionālajām pašvaldībām ir svarīga loma tiesiskuma stiprināšanā. Mēs uzskatām, ka tiem, kas pārkāpj tiesiskumu, ir nepieciešamas sankcijas, bet tās ir jāpiemēro pārkāpējiem, nevis cietušajiem. Komiteja jau sen ir mudinājusi nesodīt Eiropas reģionus un pilsētas par tiesiskuma pārkāpumiem, kurus izdara valstu valdības. Šajā atzinumā esam izklāstījuši veidus, kā ciešāka sadarbība ar vietējām kopienām – pilsonisko sabiedrību, advokātiem un publiskās pārvaldes iestādēm – var palīdzēt aizsargāt un veicināt tiesiskuma kultūru.”

K. Rujons turpina: “Mūsu ieteikumi ir nozīmīgi divu iemeslu dēļ. Pirmkārt, šis atzinums liecina, ka vietējā un reģionālā līmeņa politiķi no visas Eiropas atbalsta centienus stiprināt tiesiskumu. Otrkārt, šie ieteikumi piedāvā konkrētas idejas rīcībai vietējā un reģionālajā līmenī. Tiesiskuma stiprināšana nav tikai principiāls jautājums; tas ir arī izmaksu lietderības jautājums. Mēs uzskatām, ka naudas novirzīšana caur sistēmām, kurām raksturīga vāja pārvaldība – un dažos gadījumos tiesiskuma sistemātiska graušana –, ir neproduktīva un var mazināt Eiropas iedzīvotāju uzticēšanos, uz kuru balstīts integrācijas projekts. Dziļāka, rūpīgāka uzraudzība no ES puses sniegtu ieguvumus iedzīvotājiem, vietējai demokrātijai un vietējai ekonomikai.”

Ziņojumu sagatavoja Friuli-Venēcijas Džūlijas reģionālās asamblejas vadītājs Franko Jakops ( Franco Iacop , IT/ PSE ). Tā kā F.Jakops decembrī zaudēja RK locekļa pilnvaras, ar ziņojumu iepazīstināja K. Rujons.

Ieteikumi atspoguļo pārliecību, ka, ņemot vērā pārvaldības realitāti Eiropas Savienībā — proti, to, ka pārvaldībā ir iesaistīti Eiropas, valsts, reģionālie un vietējie politiķi un publiskās pārvaldes iestādes —, ir jānodrošina, ka tiesiskuma uzraudzība neaprobežojas tikai ar valsts līmeni. Tāpēc RK aicina uzraudzīt arī pašu Eiropas Savienību kā juridisku personu, aicinot to atsākt pievienošanos Eiropas Cilvēktiesību konvencijai.

RK vēlētos izpētīt arī to, kā uzraudzības sistēmā izmantot ES Pamattiesību aģentūras potenciālu. RK arī ierosina uzsākt izmēģinājuma projektu, tā darba grupā iesaistot ieinteresētās pilsētas un reģionus, lai palīdzētu izstrādāt tiesiskuma novērtēšanas kritērijus.

Kontaktinformācija:

Andrew Gardner

Tālr. +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Kopīgot :
 
Līdzīgas ziņas

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/GREENER-SAFER-FREER-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/FUNDING-CUTS-ACCEPTABLE-ONLY-FOR-SYSTEMIC-BREACHES-OF-RULE-OF-LAW.ASPX

Greener, safer and freer Europe – shared goal of EU regions and Swedish presidency
Greener, safer and freer Europe – shared goal of EU regions and Swedish presidency
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/CALL-COR-YEP-PROGRAMME-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/FUNDING-CUTS-ACCEPTABLE-ONLY-FOR-SYSTEMIC-BREACHES-OF-RULE-OF-LAW.ASPX

Call for application for the CoR Young Elected Politicians Programme open!
Call for application for the CoR Young Elected Politicians Programme open!
07.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/MICHAłOWO-HONOURED-WITH-MAYOR-PAWEł-ADAMOWICZ-AWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/FUNDING-CUTS-ACCEPTABLE-ONLY-FOR-SYSTEMIC-BREACHES-OF-RULE-OF-LAW.ASPX

Mihalovo pašvaldība un tās iedzīvotāji tiek godināti ar mēra Pavela Adamoviča balvu par palīdzību bēgļiem uz robežas ar Baltkrieviju
Mihalovo pašvaldība un tās iedzīvotāji tiek godināti ar mēra Pavela Adamoviča balvu par palīdzību bēgļiem uz robežas ar Baltkrieviju
08.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/MPAA-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/FUNDING-CUTS-ACCEPTABLE-ONLY-FOR-SYSTEMIC-BREACHES-OF-RULE-OF-LAW.ASPX

Mihalovo pašvaldība saņem mēra Pavela Adamoviča balvu par palīdzību bēgļiem uz robežas ar Baltkrieviju
Mihalovo pašvaldība saņem mēra Pavela Adamoviča balvu par palīdzību bēgļiem uz robežas ar Baltkrieviju
13.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EUROPEAN-CAPITALS-INCLUSION-DIVERSITY-AWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/FUNDING-CUTS-ACCEPTABLE-ONLY-FOR-SYSTEMIC-BREACHES-OF-RULE-OF-LAW.ASPX

European Capitals of Inclusion and Diversity Award: Submissions are now open
European Capitals of Inclusion and Diversity Award: Submissions are now open
09.12.2022