Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
Eiropas zaļais kurss — mazas kopienas var panākt lielas pārmaiņas  
Pašvaldībām pakārtotā līmenī īstenotai vides politikai ir būtiska nozīme centienos pielāgoties globālās sasilšanas postošajai ietekmei

Lielu Eiropas galvaspilsētu birojos, iespējams, tiek apsvērti lieli rūpniecības plāni un globālas ieguldījumu stratēģijas, kuru mērķis ir pasaules ekonomikas dekarbonizācija. Taču Vidusjūras vētra Glorija visvairāk skāra tieši mazās piekrastes kopienas. Klimata pārmaiņas visvairāk ietekmē pašvaldību līmenim pakārtotas kopienas, kam joprojām ir būtiska nozīme to pasākumu īstenošanā, kuri vērsti uz pielāgošanos globālai sasilšanai. Tā kā zaļais kurss kļuvis par galveno ES prioritāti, Eiropas Reģionu komiteja aicina paredzēt lielāku finansējumu un pielāgotas programmas pašvaldību līmenim pakārtotām kopienām, tostarp salām, mazapdzīvotām kopienām, ciematiem un pagastiem.

Eiropas Reģionu komiteja (RK) pieņēmusi atzinumu “Virzībā uz ilgtspējīgām apkaimēm un mazām kopienām — vides politika pašvaldībām pakārtotā līmenī” , ko izstrādāja ziņotājs Gaetano Armao ( Gaetano Armao ) (IT/PPE), Sicīlijas reģiona padomes priekšsēdētāja vietnieks un par ekonomiku atbildīgais padomes loceklis un RK starpreģionālās grupas “Salu reģioni” priekšsēdētājs.

Ziņotājs G. Armao paziņoja: “ Mūsu kā ES vietējo un reģionālo pašvaldību asamblejas pienākums ir nodot tālāk pašvaldību līmenim pakārtoto kopienu viedokli un atbalstīt iniciatīvas, kas vairo to pārticību un ilgtspēju. Neatkarīgi no tā, vai runa ir par mazām salām, pilsētu rajoniem vai neapdzīvotiem kalnu apgabaliem, ir jāizveido pielāgoti mehānismi, lai risinātu konkrētās ekoloģiskās problēmas, ar kurām pašlaik saskaras pašvaldību līmenim pakārtotās kopienas. Vispirms ir jāvienkāršo un jāracionalizē noteikumi par tiesībām pretendēt uz atbalstu, lai veicinātu pašvaldību līmenim pakārtoto struktūru tiešu līdzdalību ES vides programmās.”

Komitejas locekļi atgādina, ka pašvaldību līmenim pakārtotās kopienas nevar būtiski ietekmēt lēmumus, kas saistīti ar svarīgiem ekoloģiskās pārejas aspektiem, piemēram, transportu, atkritumiem, ūdens apsaimniekošanu vai gaisa kvalitāti. RK locekļi piekrīt, ka šo kopienu viedoklis ir jāņem vērā RK atzinumos. RK aicina Eiropas Komisiju apsvērt priekšlikumu izsludināt Eiropas ilgtspējīgu ciematu un apkaimju dienu, lai veicinātu un stimulētu to tiešu iesaistīšanos Eiropas virzībā uz klimatneitralitāti.

RK aicina īstenot pasākumus un izmantot mehānismus, kas iespējami palielinātu ES vides politikas pozitīvo ietekmi pašvaldībām pakārtotajā līmenī. Komitejas locekļi ierosina izsludināt īpašus uzaicinājumus izteikt ieinteresētību un īstenot darba programmas, lai paātrinātu pāreju uz atjaunojamu energoresursu enerģijas izmantošanu un radītu iespējas jaunām līdzdalības shēmām un stiprinātu kopienu dinamiku, kas veicinātu ilgtspējīgu attīstību vietējā līmenī. Pašvaldībām pakārtotā līmeņa attīstības stratēģijas ES pašlaik atbalsta, izmantojot īpašas iniciatīvas, piemēram, LEADER vietējās rīcības grupas .

Eiropā pašvaldību līmenim pakārtoto kopienu institucionālā organizācija ir ļoti dažāda, un to apzīmēšanai tiek lietoti dažādi termini. Ciems, apkaime, apgabals, administratīvais rajons, rajons, ciemats, draudze un pagasts ir daži no terminiem, ko izmanto, lai apzīmētu pašvaldību līmenim pakārtotas kopienas. Sākot ar blīvi apdzīvotiem pilsētu rajoniem un beidzot ar mazām salām un kalnu ciematiem, pašvaldību līmenim pakārtotās kopienas saskaras ar īpašām vides problēmām un tām bieži trūkst šo problēmu risināšanai vajadzīgo spēju un resursu.

Komitejas locekļi prasa ES vides politikā ņemt vērā visa veida kopienas, un šis aicinājums atbilst RK atzinumam “Virzībā uz Astoto vides rīcības programmu” .

ES vietējo un reģionālo pārstāvju asambleja apņemas veidot dialogu ar Eiropas Komisiju, tostarp saistībā ar tehnisko platformu sadarbībai vides jomā , lai nodrošinātu, ka mazās kopienas, kas pakārtotas pašvaldību līmenim, tiek pienācīgi ņemtas vērā konkrētu ES vides politikas pasākumu īstenošanā. Šis process varētu balstīties uz pašreizējiem centieniem nodrošināt norāžu dokumentus un instrumentus.

Pieņemtais atzinums ir saistīts arī ar pētījumu , kas sniedz pārskatu par pašvaldību līmenim pakārtoto kopienu lomu vides politikas īstenošanā visās dalībvalstīs.

Kontaktpersona: David Crous // +32 470 88 10 37 // david.crous@cor.europa.eu

Kopīgot :
 
Līdzīgas ziņas

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-JOIN-FORCES-TO-TACKLE-ENERGY-CRISIS-AND-PUSH-CLIMATE-AMBITION-FORWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EUROPEAN-GREEN-DEAL.ASPX

Cities and regions join forces to tackle the energy crisis and push the EU's climate ambition forward
Cities and regions join forces to tackle the energy crisis and push the EU's climate ambition forward
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EUROPEAN-GREEN-DEAL.ASPX

Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EUROPEAN-GREEN-DEAL.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/BOOSTING-GREEN-INVESTMENTS-INCREASING-FUNDS-KEY-PRIORITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EUROPEAN-GREEN-DEAL.ASPX

Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
08.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/SURVEY-SDG.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EUROPEAN-GREEN-DEAL.ASPX

CoR-OECD-SDSN survey: The role of cities and regions for the SDGs in an uncertain geopolitical context
CoR-OECD-SDSN survey: The role of cities and regions for the SDGs in an uncertain geopolitical context
20.02.2023