Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
2020. gada balvu “Eiropas reģions, kas veicina uzņēmējdarbību” iegūst Gdaņska / Pomožes vojevodiste (Polija), Gēteborga (Zviedrija) un Navarras reģions (Spānija)  

Eiropas Reģionu komiteja (RK) piešķir balvu “Eiropas reģions, kas veicina uzņēmējdarbību” ( EER ), lai izteiktu atzinību reģioniem par vispārliecinošāko un progresīvāko uzņēmējdarbības redzējumu. Pateicoties savām izcilajām stratēģijām un apņēmībai veicināt uzņēmējdarbību savā teritorijā, šogad par uzvarētājiem kļuva Gdaņska (sadarbībā ar Pomožes vojevodisti), Gēteborgas ekonomikas reģions un Navarras reģions.

Eiropas Reģionu komitejas priekšsēdētājs Karls Haincs Lambercs ( Karl-Heinz Lambertz ) sveica uzvarētājus: “Šāgada balva “Eiropas reģions, kas veicina uzņēmējdarbību” ir pierādījums tam, ka, radot labvēlīgus apstākļus uzņēmējdarbībai, reģioni un pilsētas var radīt darbvietas un veidot Eiropas sociālo struktūru. Uzvarētāji mūs iedvesmo, pierādot, ka sadarbība, novatorisks domāšanas veids un piemērotu vietējo apstākļu radīšana ir faktori, kas ļauj viņiem sekmēt ilgtspējīgu izaugsmi Eiropā.”

“Kopš EER iniciatīvas uzsākšanas mēs esam apbalvojuši 27 apgabalus 15 ES dalībvalstīs. Tie ir gan lielāki, gan mazāki reģioni, metropoles un lauku apgabali, attīstītāki apgabali un tādi, kas cenšas panākt iekavēto, tāpat arī centrāli izvietoti apgabali, tālāk esoši apgabali un nomaļi apgabali. Tie visi ir uzskatāmi parādījuši, ka reģioniem un pilsētām ir svarīga loma uzņēmējdarbības un inovācijas veicināšanā un ilgtspējīgai izaugsmei un darbvietām nepieciešamo nosacījumu radīšanā Eiropas Savienībā,” apbalvošanas ceremonijā teica RK pirmais priekšsēdētāja vietnieks Marku Markula ( Markku Markkula ).

Gdaņska / Pomožes vojevodiste (Polija)

Gdaņskas pilsētas un Pomožes vojevodistes kopīgā pieteikuma pamatā ir saskanīgs pasākumu kopums, kas paredzēts izaugsmes veicināšanai. Demogrāfiskās pārmaiņas un sabiedrības novecošana ir ne tikai vojevodistes, bet arī visas Polijas problēma. Gdaņskas  / Pomožes vojevodistes izstrādātajā EER stratēģijā paredzēts pieņemt darbā kvalificētu darbaspēku un pilnveidot darbaspēka prasmes, kā arī investēt uzņēmējdarbībā. Reģions tika izvēlēts, jo tam ir iespaidīgs konkrētu pasākumu kopums, kura mērķis ir piesaistīt, pilnveidot un noturēt talantīgus speciālistus, atbalstīt jaunuzņēmumu darbības uzsākšanu un inovatīvus MVU, kā arī nodrošināt uzņēmējdarbības apguvi jauniešu vidū.

“Moto "Brīvība, solidaritāte, vienlīdzība un atvērtība" apzīmē daudz vairāk nekā tikai cēlus ideālus, proti, tā pamatā ir konkrēti pasākumi, kas vērsti uz izaugsmes veicināšanu. Gdaņska un Pomožes vojevodiste atbalsta ikvienu uzņēmējdarbības attīstības posmu, kas ietver tādus elementus kā izglītošana, uzņēmējdarbībai labvēlīgu uzskatu popularizēšana, atbalsts jaunu uzņēmumu veidošanai un palīdzība uzņēmumu attīstībai, uzņēmumu novatoriskā potenciāla palielināšana, kā arī sadarbības veicināšana un stimuli darbības izvēršanai jaunos ārvalstu tirgos — tas viss veido pamatu uzņēmējdarbības rīcības plānam (2020),” teica Gdaņskas mēra vietnieks Alans Aleksandrovičs ( Alan Aleksandrowicz ) un Pomožes vojevodistes maršals Mečislavs Struks ( Mieczysław Struk ).

Gēteborgas ekonomiskas reģions (Zviedrija)

Pateicoties ārkārtīgi spēcīgajai pilsētattīstībai un investīcijām infrastruktūrā, Gēteborgas reģiona izaugsme ir viena no straujākajām Eiropas lielpilsētu reģionu vidū. Gēteborgas izstrādātā EER stratēģija galvenokārt paredz uzlabot uzņēmējdarbības vidi un radīt labākus apstākļus MVU attīstībai. Lai to īstenotu, stratēģijā ir iekļautas sešas stratēģiskās jomas: prasmju piedāvājums, pievilcīguma spēks, infrastruktūra un piekļuves iespējas, zemes pieejamība, uzņēmējdarbības vide un inovācijas spēks.

“Mēs patiešām lepojamies ar 2020. gada balvu “Eiropas reģions, kas veicina uzņēmējdarbību”. Gēteborgas ekonomikas reģionam ir viena no labākajām uzņēmējdarbības stratēģijām Eiropā! Pamatvērtība tomēr ir reģiona spēja būt atvērtiem un uzklausīt uzņēmējdarbības aprindas, risināt problēmas kopā ar vismaz 35 ieinteresētajām personām un sadarboties, lai izveidotu un saglabātu labvēlīgu uzņēmējdarbības vidi. Šī vērtīgā sadarbības spēja ļaus radīt 120 000 jaunas darbvietas līdz 2035. gadam. Šīs nozīmīgās balvas iedvesmoti un motivēti, turpināsim īstenot vienu no labākajām uzņēmējdarbības stratēģijām Eiropā,” teica Gēteborgas Reģiona vietējo pašvaldību apvienības priekšsēdētājs un Gēteborgas pilsētas valdes priekšsēdētājs Aksels Josefsons ( Axel Josefsson ).

Navarras reģions — Spānijas autonomais apgabals

Navarras reģions ir Spānijas reģions, kas kā celmlauzis atbalsta uzņēmējdarbību un ir paredzējis uzlabot vietējo iedzīvotāju uzņēmējdarbības rādītājus. Reģions pašlaik izstrādā uzņēmējdarbības plānu 2020.–2022. gadam, un tā mērķis ir noteikt konkrētus pasākumus, kas nepieciešami, lai turpinātu uzlabot uzņēmumu izdzīvošanas rādītāju, gada izaugsmi un uzņēmēju darbības rādītāju. Reģiona sagatavotajā “Pārdomātas specializācijas stratēģijā — Navarra S3 ” ir iekļauti tādi svarīgi pīlāri kā uzņēmējdarbības veicināšana, regulatīvā sloga mazināšana, finansējuma pieejamība un internacionalizācija.

“Navarras valdība ir apņēmusies izveidot sociāli un teritoriāli saliedētu Navarras reģionu, kurš ir atvērts un savstarpēji savienots un kurā radoši un uzņēmīgi cilvēki darbojas mūsdienīgā un konkurētspējīgā ekonomikā, kurš izceļas ar rūpnieciskām priekšrocībām, atbildību par vidi, veselību un dzīves kvalitāti un kurš cenšas nodrošināt pārredzamību un uzticēšanos, lai kļūtu par etalonu ilgtspējīgas attīstības jomā,” teica Navarras valdības priekšsēdētāja vietnieks Manu Ajerdi ( Manu Ayerdi ).

Eiropas reģions, kas veicina uzņēmējdarbību (2020)

Balva “Eiropas reģions, kas veicina uzņēmējdarbību” ( EER ) ir iniciatīva, kura katru gadu ļauj apzināt un apbalvot tos trīs ES reģionus, kuri neatkarīgi no lieluma, labklājības līmeņa un kompetencēm īsteno izcilu un novatorisku stratēģiju uzņēmējdarbības veicināšanai. Reģioniem, kuru plāns ir vispārliecinošākais, tālredzīgākais un daudzsološākais, uz nākamo gadu piešķir goda nosaukumu “Eiropas reģions, kas veicina uzņēmējdarbību” ( EER ).

EER žūrija, kuras sastāvā ir RK locekļi, kā arī ES iestāžu, sociālo partneru un teritoriālo apvienību pārstāvji, visa 2020. gada garumā uzraudzīs, kā apbalvotie reģioni īstenos savas stratēģijas, un tas balvas ieguvējiem ļaus saņemt objektīvu vērtējumu par viņu īstenotajiem pasākumiem un gada laikā panākto progresu. 2020. gada EER balvas ieguvēji EER tīkla ietvaros var dalīties pieredzē un apspriest svarīgākos rezultātus un sasniegumus ar pārējām reģionālajām un vietējām pašvaldībām.

Pasākuma attēli ir pieejami flickr vietnē.

Kontaktpersona:

Carmen Schmidle

Tālr. +32 2 282 2366

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Denise Schmidt

Tālr. +32 2 282 2273

denise.schmidt@cor.europa.eu

Kopīgot :
 
Līdzīgas ziņas

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-2024-APPLICATIONS-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-2020.ASPX

2024. gada balva “Eiropas reģions, kas veicina uzņēmējdarbību”: atvērta pieteikšanās pilsētām un reģioniem, kas veicina ilgtspējīgu, noturīgu un digitālu izaugsmi
2024. gada balva “Eiropas reģions, kas veicina uzņēmējdarbību”: atvērta pieteikšanās pilsētām un reģioniem, kas veicina ilgtspējīgu, noturīgu un digitālu izaugsmi
30.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/ARLEM-8-NOVEMBER-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-2020.ASPX

Young Egyptian entrepreneur wins Mediterranean award
Young Egyptian entrepreneur wins Mediterranean award
08.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EER-AWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-2020.ASPX

Three European regions awarded for their innovative and sustainable entrepreneurial strategies to overcome the COVID-19 pandemic
Three European regions awarded for their innovative and sustainable entrepreneurial strategies to overcome the COVID-19 pandemic
30.06.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EFFICIENT-STATE-AID-AGROFORESTRY-STRATEGIES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-2020.ASPX

Efektīvākas valsts atbalsta un agromežsaimniecības stratēģijas ir svarīgas, lai pārvarētu kohēzijas plaisu lauku apvidos
Efektīvākas valsts atbalsta un agromežsaimniecības stratēģijas ir svarīgas, lai pārvarētu kohēzijas plaisu lauku apvidos
28.04.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/KEY-CONCLUSIONS-EER-REGIONS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-2020.ASPX

Key conclusions from the EU-funded collaboration project among EER regions
Key conclusions from the EU-funded collaboration project among EER regions
23.03.2022