Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
Eiropas Reģionu komiteja gatavojas ievēlēt jaunu priekšsēdētāju  

Paredzams, ka Marku Markula ( Markku Markkula ) (FI/ PPE ), kurš vadījis Eiropas Reģionu komiteju (RK) divarpus gadus, 12. jūlijā savas pilnvaras nodos Karlam-Haincam Lambercam ( Karl-Heinz Lambertz ) (BE/ PSE ). RK locekļi pulcēsies Briselē arī tāpēc, lai apspriestu galvenās ES politikas jomas, piemēram, kopējo lauksaimniecības politiku pēc 2020. gada un nese n pieņemto ES enerģētikas “ziemas paketi”. ES komisārs Karlušs Muedešs ( Carlos Moedas ) vadīs diskusijas par pētniecības programmas “Apvārsnis 2020” vidusposma novērtējumu, un transporta komisāre Violeta Bulca ( Violeta Bulc ) piedalīsies RK locekļu debatēs par mazemisiju mobilitātes nākotni un Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu. Darba kārtības centrā būs arī ilgtspējai veltīti globāli pasākumi un idejas par to, kā pilsētas un reģioni var palīdzēt sasniegt ANO ilgtspējīgas attīstības mērķus. 12. jūlijā notiks 2018. gada balvas “Eiropas reģions, kas veicina uzņēmējdarbību (EER)” piešķiršanas ceremonija, kurā tiks godināti trīs šīgada uzvarētāji.

ES prezidentvalsts Igaunija izklāsta prioritātes

Igaunijas Eiropas lietu ministra vietnieks Mati Māzikass (Matti Maasikas) iepazīstinās ar Igaunijas, kura kopš 1. jūlija ir Eiropadomes prezidentvalsts, prioritātēm, kuru vidū ir daudzas Eiropas reģioniem un pilsētām ļoti svarīgas jomas.

Kopējās lauksaimniecības politikas reforma pēc 2020. gada

Ieteikumus reformēt kopējo lauksaimniecības politiku pēc 2020. gada izstrādājis Gijoms Kross (Guillaume Cros) (FR/PSE), un RK vienlaikus ar savu maijā pieņemto nostāju par ES kohēzijas politiku izklāstīs arī savu redzējumu par to, kā nākotnē varētu pārveidot abus lielākos ES budžeta posteņus. Debatēs piedalīsies arī Eiropas Parlamenta Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas priekšsēdētājs Česlavs Ādams Sekerskis (Czesław Adam Siekierski).

“Apvārsnis 2020”: pētniecības un inovācijas nākotne Eiropā

Nākot klajā ar programmas “Apvārsnis 2020” vidusposma novērtējumu, RK plāno uzsvērt pētniecības un inovācijas svarīgo ilgtermiņa nozīmi Eiropas ekonomikā. Eiropas pētniecības, zinātnes un inovācijas komisārs Karlušs Muedešs (Carlos Moedas) piedalīsies debatēs par RK ieteikumiem, kurus sagatavojis Kristofs Kleržo (Christophe Clergeau) (FR/PSE).

Transporta nozare Eiropā: sākot īstenot ES mēroga iniciatīvu par “tīriem autobusiem”

Kad būs pieņemts atzinums “Eiropas mazemisiju mobilitātes stratēģija”, ES komisāre Violeta Bulca (Violeta Bulc) iesaistīsies ziņotāja Jožefa Ribāņi (József Ribányi) (HU/PPE) vadītā RK locekļu diskusijā par transporta nozares problēmām. Pēc debatēm transporta komisārei piebiedrosies jaunieceltais RK priekšsēdētājs, lai atklātu jaunu ES mēroga iniciatīvu — reģionu un pilsētu forumu, kas veltīts “zaļajiem” autobusiem un paredz līdz 2019. gada beigām ieviest apritē vismaz 2000 autobusus ar nulles emisijas līmeni. Nepieciešamība ierobežot klimata pārmaiņas būs viens no tematiem arī RK debatēs par trim atzinumiem, kas saistīti ar ES enerģētikas “ziemas paketi”: par tīru enerģiju, energoefektivitāti un atjaunojamo energoresursu plašāku izmantošanu.

Attīstība: Briselē pulcējas 600 vietējā un reģionālā līmeņa vadītāji no visas pasaules

Apvienoto Nāciju Organizācija, 2015. gadā nosakot ilgtspējīgas attīstības mērķus, ir izvirzījusi mērķuzdevumus visām pasaules valstīm. RK atzinumā “Eiropas rīcība ilgtspējības jomā” ziņotājs Franko Jakops (Franco Iacop) (IT/PSE) pievēršas tiešajiem un netiešajiem uzdevumiem, ko ANO noteikusi Eiropas vietējām un reģionālajām pašvaldībām. Šī atzinuma Eiropas dimensiju 10.–11. jūlijā papildinās plašs RK un Eiropas Komisijas kopīgi rīkots pasākums ar nosaukumu “Reģioni un pilsētas — attīstībai” – “Assises de la coopération décentralisée”, kurā pulcēsies vietējā un reģionālā līmeņa politiķi no visas pasaules.

Kā daļu no pasākumiem, kas domāti Lībijas pilsētu atbalstam, RK pieņems arī ieteikumus par to, kā risināt migrācijas jautājumus un glābt cilvēku dzīvību migrācijas maršrutā, kurš ved caur Vidusjūras reģiona centrālo daļu. Dokumenta ziņotājs ir Hanss Jansens (Hans Janssen) (NL/PPE).

Jaunā RK priekšsēdētāja preses konference paredzēta 12. jūlijā plkst. 16.00.

Citi atzinumi, ko plānots pieņemt:

Sociālā nodrošinājuma sistēmu koordinēšana”, ziņotāja Ulrike Hillere (Ulrike Hiller) (DE/PSE)

• “Teritoriālā klasifikācija un tipoloģijas”, ziņotājs Mečislavs Struks (Mieczysław Struk) (PL/PPE)

Iedzīvotāju savstarpējās sadarbības un maza mēroga projekti pārrobežu sadarbības programmās”, ziņotājs Pāvels Branda (Pavel Branda) (CZ/ECR)

Atbalsts jaunuzņēmumiem un augošajiem uzņēmumiem Eiropā”, ziņotājs Tadeušs Truskoļaskis (Tadeusz Truskolaski) (PL/EA)

Lietpratīgs regulējums mazajiem un vidējiem uzņēmumiem”, ziņotājs Kristiāns Buhmans (Christian Buchmann) (AT/PPE)

Enerģētikas savienības pārvaldība un tīra enerģija”, ziņotājs Bruno Hraničs (Bruno Hranić) (HR/PPE)

Direktīva 2012/27/ES par energoefektivitāti”, ziņotājs Mihjels Reisbermans (Michiel Rijsberman) (NL/ALDE)

No atjaunojamiem energoresursiem iegūtas enerģijas izmantošanas veicināšana (un elektroenerģijas tirgi), ziņotāja Daiva Matoniene (Daiva Matonienė) (LT/ECR)

Starptautiskā okeānu pārvaldība”, ziņotājs Entonijs Džerards Bjūkenens (Anthony Gerard Buchanan) (UK/EA)

Praktiska informācija

Kur: Paul Henri Spaak ēkā (Eiropas Parlamentā, plenārsēžu zālē) , 60 rue Wiertz, B–1047 Brussels

Kad: 12. jūlijā 15.00–21.00; 13. jūlijā 9.00–13.00

• Plenārsesijas darba kārtība un dokumenti

Sesija tiks straumēta tiešsaistē RK tīmekļa vietnē

• Plenārsesijas programma plašsaziņas līdzekļiem

Sekojiet mums @EU_CoR, #CoRplenary

Kontaktinformācija: PresseCdr@cor.europa.eu

Kopīgot :
 
Līdzīgas ziņas

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE-REGIONS-TO-ELECT-NEW-PRESIDENT.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE-REGIONS-TO-ELECT-NEW-PRESIDENT.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/ZELENSKYY-PLENARY-MAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE-REGIONS-TO-ELECT-NEW-PRESIDENT.ASPX

President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE-REGIONS-TO-ELECT-NEW-PRESIDENT.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE-REGIONS-TO-ELECT-NEW-PRESIDENT.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023