Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
Par Eiropas Reģionu komitejas jauno priekšsēdētāju ievēlēts Vašku Alvešs Kurdeiru ( Vasco Alves Cordeiro )  

“Par kopīgiem spēkiem veidotu Eiropu, kas domāta visiem – ikvienai pilsētai un ikvienam reģionam.”

Eiropas Reģionu komitejas locekļi par jauno Eiropas Reģionu komitejas priekšsēdētāju uz nākamajiem diviem ar pusi gadiem ir ievēlējuši Vašku Alvešu Kurdeiru. Azoru salu reģionālā parlamenta deputāts vadīs Eiropas Savienības reģionālo un vietējo pārstāvju asambleju, uzmanības centrā liekot demokrātiju, kohēzijas politikas aizsardzību, ES zaļā kursa mērķu sasniegšanu un Ukrainai paredzētā reģionālā atbalsta stiprināšanu. Par jauno priekšsēdētāja pirmo vietnieku RK locekļi ievēlēja Grieķijas Vidusmaķedonijas gubernatoru Apostolu Dzidzikostu (Apostolos Tzitzikostas).

Ar aklamāciju ievēlētais priekšsēdētājs Vašku Alvešs Kurdeiru, uzstādamies visu 27 ES dalībvalstu 329 RK locekļu priekšā, uzsvēra, ka tieši Azoru salu parlaments dod viņam kā RK loceklim nepieciešamo demokrātisko leģitimitāti: “Šodien jūsu priekšā es atrodos tāpēc, ka esmu atbildīgs Azoru salu priekšā.Citādi es šeit neatrastos.”

Iepazīstinādams ar sava pilnvaru termiņa prioritātēm, jaunais priekšsēdētājs norādīja, ka “šodien mums visiem ir vajadzīga spēcīgāka un taisnīgāka Eiropa. Spēcīgāka Eiropa, kuras darbība ir balstīta tieši uz nelokāmu atbalstu savām vērtībām un dibināšanas principiem: brīvībai, cilvēka cieņai, iecietībai, tiesiskumam, demokrātijai un citiem principiem. Spēcīgāka Eiropa, kurai ir svarīgi arī, lai lēmumu pieņemšanas procesos piedalītos arvien vairāk pilsoņu un lai tas notiktu sistemātiski.

Pieskardamies Eiropas nākotnes jautājumam, Vašku Alvešs Kurdeiru uzsvēra, ka “atbildes uz konferences par Eiropas nākotni secinājumiem būs pārbaudījums Eiropas iestāžu darbībai, drošticamībai un no tām pat būs atkarīga uzticēšanās šīm iestādēm. Nav iespējams demokrātijas apstākļos mudināt pilsoņus piedalīties politiskajā procesā un viņus aicināt definēt to, kādai vajadzētu būt Eiropai viņu skatījumā, un pēc tam, piemēram, nolemt, ka viss, kas varētu prasīt līgumu grozījumus, ir tabu.”

Attiecībā uz Ukrainā notiekošo karu Vašku Alvešs Kurdeiru vēlas, lai RK turpina atbalstīt Ukrainu un valstī stiprina Eiropas perspektīvu. Viņš skaidri norādīja, ka “Eiropas pilsētas ir pirmās, kas atbalsta procesu, kura rezultātā Ukrainai paredzēts iekļauties lielajā Eiropas saimē.” Turpinādams viņš piebilda: “Mēs vēlamies atbalstīt savus ukraiņu partnerus gan tagad, gan vēlāk, kad tiks veikta rekonstrukcija. Tāpēc šajā plenārsesijā mēs dibinām Ukrainas atbalsta aliansi.”

Noslēgumā jaunais priekšsēdētājs uzsvēra, ka Eiropas Savienībai liela uzmanība ir jāveltī tam, lai kohēzijas politika kalpotu par Eiropas projekta pīlāru un lai neviens cilvēks un neviena teritorija nepaliktu bez ievērības. “Būtu jāseko līdzi, lai jaunajā, laikposmam pēc 2027. gada paredzētajā, daudzgadu finanšu shēmā kohēzijas politika netiktu “atšķaidīta”. Tāpēc Reģionu komitejai arī turpmāk būtu jāaizstāv politika, kuras iespējas vēl nav izsmeltas un kura vēl var palīdzēt realizēt ideju, ka neviens nedrīkst tikt aizmirsts, kas ir Eiropas Savienības ideāls.”

Vašku Alvešs Kurdeiru ir Eiropas Reģionu komitejas loceklis kopš 2013. gada un šīs iestādes priekšsēdētāja pirmā vietnieka pienākumus ir pildījis no 2020. gada februāra līdz 2022. gada jūnijam. 2012. gadā viņš pirmo reizi tika ievēlēts par Azoru salu reģiona valdības vadītāju. Šajā amatā atkārtoti viņš tika ievēlēts 2016. gadā un šajā statusā pārstāvēja savu reģionu Eiropas un starptautiskā līmenī. V. A. Kurdeiru ir otrais portugālis, kas kļuvis par ES iestādes priekšsēdētāju un pirmais RK portugāļu priekšsēdētājs. Viņš ir arī vienīgais ES iestāžu priekšsēdētājs, kas pārstāv kādu no tālākajiem ES reģioniem.

Plašāka informācija

Kontaktinformācija:

Priekšsēdētāja runaspersona

Monica Tiberi

Tālr. +32 479517443

Monica.Tiberi@cor.europa.eu

Preses sekretāre:

Theresa Sostmann

Tālr. +32 475999415

Theresa.Sostmann@cor.europa.eu

Kopīgot :
 
Līdzīgas ziņas

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/ELECTION-PRESIDENT.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/JOIN-THE-EUCOUNCILLORS-NETWORK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/ELECTION-PRESIDENT.ASPX

Join the #EUCouncillors network
Join the #EUCouncillors network
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/ELECTION-PRESIDENT.ASPX

President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-AND-EUROPEAN-LAWMAKERS-FORM-A-UNITED-FRONT-IN-COMBATING-DISINFORMATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/ELECTION-PRESIDENT.ASPX

Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/PATRICK-MOLINOZ-ELECTED-CHAIR-OF-CIVEX.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/ELECTION-PRESIDENT.ASPX

Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
21.06.2023