Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
#EURegionsWeek : No kohēzijas ir atkarīga Eiropas nākotne  
Briselē sākas 16. Eiropas Reģionu un pilsētu nedēļa

Simtiem vietējā un reģionālā līmeņa vadītāju un augstākie ES vadītāji 8. oktobrī pulcējās Briselē, kur sākās Eiropas Reģionu un pilsētu nedēļa , kuras devīze ir “Eiropas nākotne ir jaunatne, reģioni un pilsētas - Eiropas nākotne ir vienotība un kohēzija”. Eiropas Reģionu komitejas (RK) un Eiropas Komisijas katru gadu kopīgi rīkotā konference ir pasaulē lielākais pasākums, kas veltīts reģionālajai attīstībai.

ES kohēzijas politika, ko sāka īstenot 1988. gadā, vairāk nekā 30 gados ir kļuvusi par nozīmīgāko ieguldījumu instrumentu, kas atbalsta pilsētu un reģionu centienus nodrošināt darbvietu veidošanu un izaugsmi, uzlabot konkurētspēju un sekmēt ilgtspējīgu attīstību, kā arī paaugstināt iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Šīs politikas galvenais mērķis ir mazināt atšķirības ES reģionos un starp tiem un veicināt harmonisku ES attīstību un eiropiešu labklājību.

Eiropas Reģionu komitejas priekšsēdētājs Karls-Haincs Lambercs ( Karl-Heinz Lambertz ), uzstājoties nedēļas atklāšanā, sacīja: “Ieguldījumi kohēzijā ir daudz kas vairāk kā nauda: tie atspoguļo Eiropas pamatvērtības. Šī politika, kas tiek īstenota, sadarbojoties ES, dalībvalstu, reģionu un vietējā līmeņa pārvaldes iestādēm, liecina, ka lielās 21. gadsimta problēmas varam atrisināt tikai ar sadarbību un solidaritāti. Kohēzijai atvēlētā finansējuma samazināšana ir pretrunā ES teritoriālās, ekonomiskās un sociālās kohēzijas mērķiem. Lai ES varētu iegūt iedzīvotāju, kam tā kalpo, uzticību, pašlaik vairāk nekā jelkad agrāk ir vajadzīga stipra kohēzijas politika. Bez kohēzijas Savienība nevar pastāvēt.”

Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Žans-Klods Junkers ( Jean-Claude Juncker ) teica: “Šodien mēs runājam par mūsu reģionu un pilsētu nākotni, bet faktiski runa ir par mūsu Savienības nākotni, jo abas ir cieši saistītas. Nākamajā desmitgadē Komisija turpinās atbalstīt reģionu un pilsētu pūliņus virzībā uz novatoriskāku un zaļāku ekonomiku, nodarbinātību, izaugsmi un sociālo attīstību. Šajā procesā būtiska loma būs gan kohēzijas politikai, kas ir viskonkrētākais ES solidaritātes piemērs, gan programmām “Apvārsnis Eiropa”, Erasmus+, InvestEU un visām pārējām programmām un iniciatīvām, kas minētas mūsu priekšlikumā par ES nākotnes budžetu. Lai šis atbalsts laicīgi sasniegtu reģionus un pilsētas, ļoti svarīgi ir vēl pirms Eiropas Parlamenta vēlēšanām vienoties par nākamo ES ilgtermiņa budžetu.”

Reģionālās politikas komisāre Korina Krecu ( Corina Cretu ) norādīja: “Esmu lepna par maijā iesniegto priekšlikumu par jaunu, mūsdienīgāku, elastīgāku un vienkāršāku kohēzijas politiku. Taču darbs vēl nav galā. Lai ieguldījumu veikšana varētu patiešām sākties 2021. gadā, jau tagad jāsāk nākamo programmu plānošana. Šodien ir pirmā Eiropas Reģionu un pilsētu nedēļas diena. Tā ir laba iespēja apspriest turpmāko kohēzijas politiku, un tāpēc es iepazīstināšu ar saviem ieteikumiem, kā dalībvalstīm un reģioniem palīdzēt programmu izstrādē.”

Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja vietnieks Pāvels Telička ( Pavel Telička ) sacīja: “Kohēzijas politika ir spilgtākā ES solidaritātes izpausme. Saskaņā ar šo politiku veiktie ieguldījumi nodrošina Savienības ilgtermiņa mērķu sasniegšanu. Tāpēc ir iespējami jāpalielina tās potenciāls laikposmā pēc 2020. gada, nodrošinot tās elastību, pievienoto vērtību, saskanību un atbilstību Eiropas pusgada procesam. Ar mērķorientētiem ieguldījumiem, pastāvīgi izmantojot rādītājus, kuru pamatā ir objektīvs vērtējums un, ja vajadzīgs, nepilnību novēršana, mēs veicināsim ekonomikas izaugsmi un pavērsim visas ES iedzīvotājiem jaunas iespējas, it īpaši perspektīvās jomās. Eiropas reģionu un pilsētu nedēļa ir lieliska iespēja apspriest turpmāko kohēzijas politiku ar tiem, kam ir īpašas zināšanas par stāvokli vietējā līmenī.”

Lai visiem reģioniem un pilsētām nodrošinātu spēcīgu kohēzijas politiku jaunajā ES budžetā pēc 2020. gada, Komiteja kopā ar vadošajām ES apvienībām, kas pārstāv reģionus un pilsētas, pagājušajā gadā nodibināja # CohesionAlliance — iedzīvotāju interesēs izveidotu kustību, kura atvērta visiem, kas uzskata, ka ES kohēzijas politikai arī turpmāk jābūt vienam no ES nākotnes pīlāriem. Kopš kustības darbības sākuma, par ko informēja iepriekšējās Eiropas Reģionu un pilsētu nedēļas atklāšanā, Alianses deklarāciju parakstījuši 8000 atbalstītāju, tostarp 114 reģioni, 110 pilsētas un apgabali, 45 reģionālo un vietējo pašvaldību apvienības, 30 Eiropas parlamenta deputāti, 35 ES nozaru apvienības un 141 institucionālais partneris, piemēram, universitātes, pētniecības centri un Eiropas teritoriālās sadarbības grupas. #CohesionAlliance deklarāciju joprojām var parakstīt, un alianse rūpīgi sekos norisēm iestāžu sarunās par budžetu.

Vispārīga informācija:

Katru gadu Eiropas Reģionu un pilsētu nedēļā pulcējas tūkstošiem dalībnieku, proti, vietējo, reģionālo un ES pārvaldes iestāžu pārstāvju, zinātnieku un ekspertu, lai četras dienas vairāk nekā 170 darbsemināros, semināros, konferencēs un sanāksmēs apspriestu dažādus kohēzijas politikas aspektus un apmainītos ar viedokļiem. Šogad šajā pasākumā īpaši tiek uzsvērts, ka arī pēc 2020. gada ir vajadzīga stipra kohēzijas politika, lai varētu pārvarēt strukturālos šķēršļus, veicināt cilvēkkapitāla izaugsmi un paaugstināt dzīves kvalitāti, un daudz uzmanības tiek veltīts gan centieniem pārvaldīt globalizācijas, digitalizācijas un klimata pārmaiņu ietekmi uz vietējo līmeni, gan efektīvām reģionālajām un vietējām jaunatnes, migrantu integrācijas un sociālās iekļautības stratēģijām.

Jūs varat bez maksas lejupielādēt pasākuma fotogrāfijas un ierakstu .

Kontaktpersona:

Carmen Schmidle

Tālr. ++32 (0)494 735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Kopīgot :
 
Līdzīgas ziņas

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/COTER-MEETING-26-SEPT-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-COHESION-AT-HEART-EUROPE-FUTURE.ASPX

Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/REGIONS-DEMAND-STRONGER-SUPPORT-AND-BETTER-RULES-TO-REINFORCE-COHESION-AND-CROSS-BORDER-COOPERATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-COHESION-AT-HEART-EUROPE-FUTURE.ASPX

Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-COHESION-AT-HEART-EUROPE-FUTURE.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-COHESION-AT-HEART-EUROPE-FUTURE.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/JOIN-THE-EUCOUNCILLORS-NETWORK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-COHESION-AT-HEART-EUROPE-FUTURE.ASPX

Pievienojieties tīklam #EUCouncillors​
Pievienojieties tīklam #EUCouncillors​
19.09.2023