Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
ES “jaunais darba stils” paredz plaši un ilgtermiņā iesaistīt iedzīvotājus. ‎ Kas tagad darāms?  

, kas 14.–15. martā notika Bukarestē, Eiropas Reģionu komitejas (RK) priekšsēdētājs Karls Haincs Lambercs ( Karl-Heinz Lambertz ) un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas (EESK) priekšsēdētājs Luka Žajē ( Luca Jahier ) atkārtoti aicināja ES iestādes nākamajā pilnvaru termiņā (2019-2024) kopīgi veidot “ pastāvīgu strukturētu ES konsultāciju mehānismu ”, kurā piedalītos iedzīvotāji, pilsētas, reģioni un pilsoniskā sabiedrība.

Lai uzlabotu ES politikas veidošanas kvalitāti, pārredzamību un pieņemamību, dažu pēdējo gadu laikā gan Eiropas Savienības, gan valstu, gan vietējā līmeņa iestādes ir mēģinājušas iesaistīt iedzīvotājus. Šodien abu ES konsultatīvo struktūru priekšsēdētāji — Luka Žajē no Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas un Karls Haincs Lambercs no Eiropas Reģionu komitejas — atkārtoti aicināja Eiropas Parlamentu, Eiropas Komisiju un Eiropadomi izveidot kopīgu pastāvīgu mehānismu konsultācijām ar Eiropas pilsoņiem.

Vairāk nekā jebkad Eiropas Savienībai ir vajadzīga savas pamatpārliecības un vērtību atdzimšana. Tas attiecas arī uz veidu, kā ES iestādes pievēršas iedzīvotāju bažām un tiešāk iesaista viņus lēmumu pieņemšanā. Šajā ziņā izšķiroša nozīme var būt pilsoniskās sabiedrības organizācijām, kas ir gatavas sākt jaunu dialogu ar pilsoņiem ," uzskata Luka Žajē .

Demokrātija sākas mūsu reģionos un pilsētās. Pašvaldības ir iedzīvotājiem vistuvākās vēlētās struktūras, kas ar viņiem sadarbojas diendienā. Es aicinu vietējos vadītājus visās ES dalībvalstīs vairāk saskaņot savu darbu, lai reizi gadā iesaistītos patiesi eiropeiskas nozīmes debatēs. Galvenā uzmanība tajās būtu jāpievērš tematiem, kas ir vissvarīgākie, un ir jānodrošina atgriezeniskā saite ar ES līmeni, tostarp aicinot rīkoties. Ja vēlamies, lai Eiropa kļūtu demokrātiskāka, ar klausīšanos vien būs par maz, ” norāda Karls Haincs Lambercs .

Abi priekšsēdētāji 15. martā Bukarestē uzstājās Eiropas Reģionu un pilsētu samitā — Eiropas Reģionu komitejas un ES prezidentvalsts Rumānijas kopīgi rīkotā pasākumā, kas pulcēja vairāk nekā 700 pilsētu mēru un vēlētu pārstāvju no reģionālajām valdībām un parlamentiem. Kopš 2015. gada RK ir organizējusi vairāk nekā 200 pilsoņu dialogu, kuros iesaistījušies 40 000 pilsoņi no 27 dalībvalstīm. EESK ar 27 valstu pilsonisko sabiedrību sadarbojas konsultāciju līmenī; šajā sadarbībā ir piedalījušies vairāk nekā 1000 pilsoniskās sabiedrības organizāciju pārstāvji.

Uzziņai

2018. gada 13.–14. decembrī Eiropadome apsprieda rezultātus, kas gūti valstu valdību rīkotās 1700 konsultācijās ar pilsoņiem un pilsoņu dialogos, kuri bija veltīti Eiropas nākotnes jautājumam. Vieni no pirmajiem reaģēja priekšsēdētāji L. Žajē un K. H. Lambercs, kuri aicināja izveidot “pastāvīgu mehānismu strukturētām konsultācijām un dialogam ar iedzīvotājiem”. Šāds mehānisms ietvertu reģionālos parlamentus un asamblejas, vietējās pašvaldības un pilsoniskās sabiedrības organizācijas, un tā uzdevums būtu regulāri ietekmēt ES politikas ciklu. ES iestādes patlaban apspriež šo projektu, lai nākamā gada beigās to varētu sākt īstenot.   

Plašāka informācija:

Pastāvīgs ES mehānisms strukturētām konsultācijām un dialogiem ar iedzīvotājiem
Astotais Eiropas Reģionu un pilsētu samits

 

              

Kontaktpersona:

Nathalie Vandelle
Tel. +32 (0)2 282 24 99
nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Kopīgot :