Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
ANO ceļ trauksmi: Eiropas Savienībai par prioritāti jānosaka bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un klimata pārmaiņu ierobežošana  
Eiropas Reģionu komitejas priekšsēdētājs aicina Eiropas Savienību veltīt vairāk pūļu un reaģēt uz ļoti satraucošo ANO ziņojumu.

Saistībā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas ziņojumu, kurā minēts, ka “mūsu dzīvības atbalsta sistēmas” — dabas — apdraudējums sasniedzis līdz šim augstāko apmēru un ka vienam miljonam sugu draud izmiršana, Eiropas Reģionu komitejas priekšsēdētājs 7. maijā norādīja, ka bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un centieniem ievērojami samazināt oglekļa dioksīda emisijas ir jābūt Eiropas Savienības darba programmas prioritātei. Komitejas priekšsēdētājs Karls Haincs Lambercs ( Karl-Heinz Lambertz ) ziņojumu raksturoja kā visiem pārvaldes līmeņiem adresētu trauksmes signālu, ka tiem ir jāsadarbojas.

Ziņojumā, kuru sagatavojusi Starpvaldību zinātnes un politikas platforma bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu pakalpojumu jomā ( IPBES ) un kura svarīgākās atziņas ANO publicēja 6. maijā, atspoguļoti secinājumi no visā pasaulē veiktiem 15 000 zinātniskiem pētījumiem. Ziņojumā iekļautie brīdinājumi ir patiesi un skarbi. Tajā ir teikts, ka bioloģiskā daudzveidība samazinās līdz šim nepieredzētā ātrumā, sugas izmirst arvien straujāk un cilvēce “grauj pamatus, uz kuriem balstās ekonomika, iztikas un pārtikas nodrošinājums, veselība un dzīves kvalitāte visā pasaulē.”

Priekšsēdētājs K. H. Lambercs (BE/ PSE ) sacīja: “Daba mums dāvā dzīvību, un mēs to iznīcinām. Pēdējos piecdesmit gados mēs esam spējuši pabarot pasaules iedzīvotājus, kuru skaits strauji pieaug, taču tādā veidā esam nodarījuši lielu kaitējumu dabai. Steidzami jārod veids, kā pabarot pasauli un nodrošināt ilgtspējīgu attīstību, vienlaikus atjaunojot bioloģisko daudzveidību. Lai varētu šo krīzi pārvarēt, ir vajadzīgi visu pārvaldes līmeņu, tostarp pilsētu un reģionu, kopīgi pūliņi. Klimata pārmaiņu ierobežošanai un bioloģiskās daudzveidības aizsardzībai jākļūst par svarīgāko ES darba programmas prioritāti. Nav par vēlu nodrošināt bioloģiski daudzveidīgu pasauli bez oglekļa emisijām, bet šo mērķi var sasniegt vienīgi ar saskaņotiem centieniem un ieguldījumiem, kas dod rezultātus vietējā līmenī.”

Reģionu komitejas ENVE komisijas priekšsēdētāja pirmais vietnieks un tās ziņotājs par bioloģisko daudzveidību Robijs Bīvers ( Roby Biwer ) (LU/ PSE ) sacīja: “Būtu jāpanāk izpratne, ka bioloģiskā daudzveidība ir mūsu veselības un labklājības pamats. Tā nodrošina to ekosistēmu darbību, no kurām mēs asam atkarīgi, un, tā kā bioloģiskā daudzveidība ir vide, kurā dzīvojam, mums tā jāizsargā un jāiemācās dzīvot harmonijā ar mūsu ekosistēmām.”

Norādot uz 6. maijā publicētajiem Eirobarometra aptaujas rezultātiem, kas liecina, ka “divas trešdaļas Eiropas iedzīvotāju pilnībā atbalsta viedokli, ka dabas aizsardzībai ir būtiska nozīme centienos ierobežot klimata pārmaiņas”, Bīvera kungs uzsvēra, ka Eiropas vēlētāji izprot bioloģiskās daudzveidības un klimata pārmaiņu ierobežošanas ciešo saikni.

RK piedalās laikposmam pēc 2020. gada paredzētā bioloģiskās daudzveidības politikas satvara veidošanā globālā un Eiropas līmenī. Gan RK ieteikumos , kas pieņemti 2018. gada oktobrī, gan IPBES ziņojumā uzsvērts, ka Eiropas pilsētām un reģioniem ir jākļūst par ilgtspējīgām struktūrām, kas, apmierinot savu iedzīvotāju pamatvajadzības, aizsargā dabu, atjauno bioloģisko daudzveidību un saglabā un uzlabo ekosistēmu pakalpojumus. Lai varētu saglabāt uz Zemes sastopamo dzīvo radību tās daudzveidībā un pārpilnībā, RK aicināja laikposmam pēc 2020. gada izstrādāt vērienīgu, noteiktā termiņā īstenojamu un uz zinātnes atziņām balstītu ES stratēģiju bioloģiskās daudzveidības jomā. Komiteja arī uzsvēra, ka Eiropas Savienības un Apvienoto Nāciju Organizācijas politikā ir skaidri jāatzīst, ka pašvaldībām ir būtiska nozīme bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā un ka jānodrošina pilsētām un reģioniem vajadzīgais atbalsts.

RK ieteica īstenot šādus konkrētus pasākumus: veidot vairāk pārrobežu zaļās infrastruktūras objektu un zaļo koridoru, lai dzīvnieki var pārvietoties no vienas vietas uz otru, uzlabot pašvaldību spēju apkarot invazīvās sugas, uzticēt pašvaldībām plašākas pilnvaras apkarot savvaļas dzīvnieku un augu nelikumīgu tirdzniecību, veikt vairāk pētījumu par iespējām vairot bioloģisko daudzveidību pilsētu teritorijās un piešķirt lielāku finansējumu bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai.

Kontaktpersona:

Andrew Gardner

Tālr.: +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Kopīgot :
 
Līdzīgas ziņas

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/HL47---INTERVIEW-KLISOVIC.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EU-MUST-PRIORITISE-BIODIVERSITY-AND-CLIMATE-CHANGE-AS-UN-SOUNDS-ALARM.ASPX

Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/ENVE-COMMISSION-IN-MALAGA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EU-MUST-PRIORITISE-BIODIVERSITY-AND-CLIMATE-CHANGE-AS-UN-SOUNDS-ALARM.ASPX

ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
28.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EU-MUST-PRIORITISE-BIODIVERSITY-AND-CLIMATE-CHANGE-AS-UN-SOUNDS-ALARM.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-JULY-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EU-MUST-PRIORITISE-BIODIVERSITY-AND-CLIMATE-CHANGE-AS-UN-SOUNDS-ALARM.ASPX

Green Deal Funding Alert – July 2023
Green Deal Funding Alert – July 2023
31.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/CP83-PRESIDENT-VASCO-ALVES-CORDEIRO-MEETS-UN-SECRETARY-GENERAL-ANTONIO-GUTERRES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EU-MUST-PRIORITISE-BIODIVERSITY-AND-CLIMATE-CHANGE-AS-UN-SOUNDS-ALARM.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
18.07.2023