Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
#EUregionsweek: ES un vietējā līmeņa vadītāji aicina veidot saliedētu, ilgtspējīgu un iekļaujošu Eiropas nākotni  

Šī gada Eiropas Reģionu un pilsētu nedēļas atklāšanā trīs galvenie temati bija solidaritāte, ilgtspēja un iedzīvotājiem tuvāka Eiropa. Klātesot vairāk nekā 600 vietējā, reģionālā un ES līmeņa politiķiem, ekspertiem un akadēmisko aprindu pārstāvjiem, Eiropas Reģionu komitejas priekšsēdētājs Karls Haincs Lambercs ( Karl-Heinz Lambertz ), Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja vietniece Klāra Dobreva ( Klára Dobrev ), ES komisāre Elžbeta Beņkovska ( Elżbieta Bieńkowska ) un pieci jauni vēlēti politiķi aicināja Eiropā panākt lielāku solidaritāti un pastiprināt reģionālos ieguldījumus, lai ikvienam nodrošinātu labāku nākotni.

Šogad Eiropas Reģionu un pilsētu nedēļa notiek laikā, kad Eiropas Savienība piedzīvo politiskas pārmaiņas. Līdz ar jauno Eiropas Parlamentu un jauna pilnvaru termiņa sākšanos Eiropas Komisijā ES darba kārtībā vislielākā uzmanība tiek pievērsta nākotnes prioritāšu noteikšanai; to vidū ir sociāli iekļaujošāka Eiropa, ilgtspējīga Eiropa un iedzīvotājiem tuvāka Eiropa. Nedēļu ilgās konferences laikā turpinās arī dalībvalstu sarunas par nākamo ES ilgtermiņa budžetu 2021.–2027. gadam; no tā būs atkarīgs, cik lieli ES ieguldījumi nākamajos gados šīm prioritātēm tiks veltīti.

Eiropas Reģionu komitejas priekšsēdētājs Karls Haincs Lambercs norādīja: “ Gadu gaitā ES reģionālā politika ir mainījusies, reaģējot uz jaunajiem izaicinājumiem, ar kuriem Eiropa šodien saskaras. ES kohēzijas politikai arī turpmāk ir jāpaliek Eiropas Savienības centrālajam elementam, jo tā nodrošina reģioniem un pilsētām ieguldījumus, kas tām vajadzīgi tādu jautājumu risināšanai kā klimata pārmaiņas, sociālā iekļaušana un nevienlīdzība. Līdzās stabiliem ieguldījumiem Eiropas Savienībai arī steidzami jāpārskata veids, kādā tiek pieņemti tās likumi, un pilntiesīga vieta pie lēmumu pieņemšanas galda jāierāda pašvaldībām, jo tās atbild par 70 % ES tiesību aktu izpildi.”

Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja vietniece Klāra Dobreva uzsvēra: “ Mēs ieejam jaunā laikmetā. Politiķiem vienmēr ir bijusi jārisina dilemma: kā savas īstermiņa politiskās intereses saskaņot ar patiesiem ilgtermiņa mērķiem. Taču tagad uz skatuves iznāk jauni spēles dalībnieki, un viņi prasa pārmaiņas. Viņi ir gados jauni, enerģiski un aizrautīgi, un viņi apzinās klimata pārmaiņu radītos draudus. Vēlētu politiķu nākotne turpmāk lielā mērā būs atkarīga no viņu spējas risināt šo problēmu — šo milzīgo apdraudējumu cilvēcei. Citiem vārdiem sakot, viņi būs spiesti darīt daudz vairāk. Un es šai cīņā būšu jūsu sabiedrotā.”

Iekšējā tirgus, rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU komisāre Elžbeta Beņkovska, uzstādamās debatēs , norādīja: “ Kohēzijas politika — tā ir solidaritāte un labāka nākotne ikvienam iedzīvotājam. Jaunajā kohēzijas politikā 2021.–2027. gadā ikvienam būs jāiesaistās jaunajā finansēšanas periodā un kopīgi jāstrādā, lai gūtu rezultātus. Ir nepieciešams, lai kohēzijas politika arī turpmāk dotu iespējas pilsētām un reģioniem — galvenajiem ilgtspējīgas Eiropas veidotājiem — gādāt, ka mēs esam gatavi mazināt klimata pārmaiņas un pielāgoties tām”.

Diskusijai pievienojās pieci gados jauni politiķi, kas pārstāvēja vairāk nekā 100 jaunu, vēlētu politiķu, kuri bija uzaicināti piedalīties konferencē. Florences domes deputāte Laura Sparaviņja ( Laura Sparvigna ) (Itālija, PSE), Melecas domes deputāts Radoslavs Svols ( Radosław Swoł ) (Polija, ECR), Otēnas mērs Vensāns Šovē ( Vincent Chauvet ) (Francija, RE), Kuopio domes deputāte Mīa Eskelinena-Fingerosa ( Mia Eskelinen-Fingerroos ) (Somija, PPE) un Hailendas padomes locekle Kirstena Karija ( Kirsteen Currie ) (Apvienotā Karaliste, EA) dalījās pieredzē un domās par iespējām un līdzekļiem, kādi pilsētām un reģioniem būs vajadzīgi Eiropas Savienības nākotnei.

Uzziņai

Eiropas Reģionu un pilsētu nedēļa (#EURegionsWeek) ir Eiropas Reģionu komitejas un Eiropas Komisijas kopīgi organizēta gadskārtēja četru dienu konference. Tas ir lielākais ar reģionālo attīstību saistītais pasākums Eiropā. Šogad tajā pulcēsies vairāk nekā 9000 dalībnieku, to skaitā zinātnieki, publiskās pārvaldes darbinieki, eksperti un vairāk nekā 600 vietējā, reģionālā, valstu un Eiropas līmeņa politiķi, kuri piedalīsies dažādiem kohēzijas politikas aspektiem veltītos aptuveni 400 darbsemināros, debatēs, izstādēs un kontaktu veidošanas pasākumos.

Pasākuma attēlus un ierakstu bez maksas varat lejupielādēt šeit.

Kontaktpersona:

Carmen Schmidle

Tel. +32 (0)494 735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Kopīgot :