Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
ES konkurences politika nedrīkst ierobežot vietējo un reģionālo atbalstu  

ES konkurences politikas ietekme uz pašvaldībām — par šādu tematu Eiropas Reģionu komiteja (RK) decembra plenārsesijā pieņēmusi atzinumu. Debatēs ar ES konkurences komisāri Margrēti Vestageri (Margrethe Vestager) RK locekļi aicināja ieviest tādus noteikumus, kas pašvaldībām ļautu risināt sociālās un ekonomiskās problēmas, nebaidoties, ka to sniegtais atbalsts tiks uzskatīts par valsts atbalstu.

Konkurences politika ir ES instruments, ar ko tā aizsargā gan iekšējo tirgu, gan patērētājus, lai dominējoši uzņēmumi nevarētu rīkoties ļaunprātīgi, proti, prasīt pārmēru augstas cenas vai uzspiest negodīgus noteikumus, kas negatīvi ietekmētu gan iedzīvotājus, gan vietējo un reģionālo ekonomiku. Tiek ierobežota arī valsts iejaukšanās, un tas var radīt problēmas pašvaldībām, kuras sniedz publiskos pakalpojumus vai atbalsta savus vietējos uzņēmumus un ekonomiku.

Vietējām un reģionālajām pašvaldībām konkurences lēmumi, tostarp nodokļu nolēmumi, ir sensitīvs temats, jo tiem var būt ievērojama ietekme vietējā un reģionālajā līmenī. Pašvaldības nodrošina vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumus (VTNP), tātad pilda Eiropas iedzīvotāju ikdienas dzīvei svarīgu uzdevumu. Šajā darbā pilsētas un reģioni ir jāatbalsta, un tas jādara arī ar ES konkurences politiku,” atklādams debates, sacīja Eiropas Reģionu komitejas priekšsēdētājs Karls Haincs Lambercs ( Karl-Heinz Lambertz ).

ES konkurences komisāre Margrēte Vestagere sacīja: “Mēs esam vienisprātis ar RK: kad publiskie izdevumi neietekmē konkurenci Eiropas mērogā, Eiropas Komisijai nav jāiesaistās. Mūsu uzdevums ir gādāt, lai Eiropas tirgus būtu atvērts un taisnīgs. Un mums ir jārūpējas, lai valsts atbalstu saņemoši uzņēmumi neliegtu tirgū iekļūt tiem iedzīvotājiem un uzņēmējiem, kuriem ir lieliskas idejas. Valsts atbalsts jāsniedz tikai tad, ja tirgus kāda noteikta jautājuma risināšanā nespēj dot vajadzīgo rezultātu. Mēs augstu vērtējam šodien notikušo viedokļu apmaiņu ar vietējā un reģionālā līmeņa pārstāvjiem par jomām, kurās mums nepieciešams virzīties tālāk.”

RK atzinumā uzsvērts, ka Eiropas konkurences politika pozitīvi ietekmē gan uzņēmumus, gan iedzīvotājus, paplašinot viņu izvēles iespējas un veicinot inovāciju, un pausts gandarījums par to, ka Eiropas Komisija risina ģeobloķēšanas un e-komercijas jautājumu, dodot labumu Eiropas patērētājiem.

Tomēr Tiperēri grāfistes padomes loceklis no Īrijas, RK atzinuma ziņotājs Maikls Mērfijs (Michael Murphy) (IE/PPE) norādīja, ka konkurences noteikumi ir jāpiemēro līdzsvaroti, paturot prātā ģeogrāfiskās, sociālās un kultūras atšķirības. “Mums jāturpina vienkāršot valsts atbalsta noteikumu piemērošana vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumiem, lai pašvaldības kā pakalpojumu sniedzējas varētu risināt vietējos saimnieciskos jautājumus, sevišķi nomaļajos reģionos, kur tirgus ne vienmēr ir piemērotākais veids, kā nodrošināt pakalpojumus un palīdzēt neaizsargātiem iedzīvotājiem, ar grūtībām strādājošiem maziem uzņēmumiem un noguldītājiem.”

Atzinumā arī uzsvērts, ka ir jānodrošina godīga konkurence un cenu pārredzamība pārtikas piegādes ķēdē, lai aizsargātu Eiropas lauksaimniekus. Aplūkojot nākotnē risināmos problēmjautājumus, RK iesaka valsts atbalsta noteikumus padarīt elastīgākus, lai tie ļautu vietējām un reģionālajām pašvaldībām jau laikus palīdzēt Eiropas uzņēmumiem tikt galā ar Brexit radīto ekonomisko neskaidrību, un neuzskatīt šādu palīdzību par valsts atbalstu.

Sociālo mājokļu jautājums aplūkots arī atsevišķā RK atzinumāCeļā uz Eiropas mājokļu programmu”, ko izstrādājis Beļģijas Šarlruā pilsētas padomes loceklis Išams Imans (Hicham Imane) (BE/PSE) un kas tika pieņemts tajā pašā dienā. Ziņotājs norāda, ka konkurences politikas noteikumi nedrīkst paredzēt, ka sociālie mājokļi pienākas tikai vistrūcīgākajiem iedzīvotājiem vai mazāk aizsargātām sociālajām grupām. Pašvaldībām vajadzīga rīcības brīvība sociālo mājokļu plānošanā, nodrošināšanā un finansēšanā, lai palīdzētu arī tiem, kuri dzīvo neatbilstošos apstākļos vai pārapdzīvotos mājokļos vai kuri spiesti tērēt lielāko daļu savu ienākumu, lai atļautos pienācīgu mājokli.


Ar konkurenci saistīti RK atzinumi:

• atzinums “Ceļā uz Eiropas mājokļu programmu”;

• atzinums “Valsts atbalsts un vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumi” (paziņojums presei);

• atzinums “Direktīvas par darba ņēmēju norīkošanu darbā pārskatīšana” (paziņojums presei).

Konktaktpersona:
Carmen Schmidle
Tel. +32 (0)2 282 2366

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Kopīgot :