Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
ES Reģionu komiteja atliek marta plenārsesiju, lai palīdzētu novērst un kontrolēt koronavīrusa pandēmiju  
Eiropas Reģionu komitejas priekšsēdētāja Apostola Dzidzikosta (Apostolos Tzitzikostas) paziņojums presei

“Pēc rūpīgas apsvēršanas esmu nolēmis atlikt Eiropas Reģionu komitejas plenārsesiju , kas plānota 25. un 26. martā, lai palīdzētu novērst un kontrolēt koronavīrusa pandēmijas tālāku izplatīšanos. Šāda rīcība atspoguļo pasākumus, ko jau ieviesušas daudzas vietējās, reģionālās, valsts un ES iestādes. Šis lēmums jau ir paziņots visiem Komitejas locekļiem, darbiniekiem un citām ES iestādēm un partneriem, ar kuriem mēs esam ciešā saskarsmē.

Pieņemot šo lēmumu, esmu ņēmis vērā daudzos pieprasījumus no mūsu Komitejas locekļiem, kuri pauda bažas par veselību saistībā ar dalību plenārsēdē, kā arī no tiem, kuri nebūtu varējuši piedalīties savā mītnes valstī noteikto ierobežojumu dēļ. Esmu arī rūpīgi izvērtējis attiecīgos veselības, politiskos, organizatoriskos, finansiālos, juridiskos un starpiestāžu aspektus. Visas analīzes liecina par nepieciešamību ieviest stingrus piesardzības pasākumus. Mūsu iedzīvotāju, Komitejas locekļu un darbinieku veselība ir pirmajā vietā. Mums ir jārīkojas mierīgi un atbildīgi, lai viņus aizsargātu.

Ir arī svarīgi, lai mūsu Komitejas locekļi šajā kritiskajā laikā varētu palikt tur, kur viņi ir visvairāk vajadzīgi. Kā vietējā un reģionālā līmenī ievēlēti politiķi mēs esam priekšējās pozīcijās cīņā pret koronavīrusa pandēmiju mūsu reģionos, pilsētās, mazpilsētās un ciematos. Mēs apņēmīgi, stingri un droši vadām šo cīņu, un esmu pārliecināts, ka, pateicoties mūsu centieniem, koronavīrusa pandēmija tiks ierobežota un pārvarēta.

Demokrātija ir stiprāka nekā vīruss, un es sasaukšu Komitejas plenārsesiju, tiklīdz tas būs iespējams, kad būs izpildīti nepieciešamie veselības, politiskie un organizatoriskie nosacījumi.”

Priekšsēdētāja runaspersona:

Michele Cercone

Tālr. +32 (0)498 98 23 49

Michele.Cercone@cor.europa.eu

Kopīgot :
 
Līdzīgas ziņas

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EU-COMMITTEE-OF-REGION-POSTPONES-MARCH-PLENARY-SESSION-TO-CONTRIBUTE-TO-PREVENTING-AND-CONTROLLING-THE-CORONAVIRUS-PANDEMI.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-URGE-EUROPEAN-COMMISSION-TO-CREATE-VULNERABILITY-SCOREBOARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EU-COMMITTEE-OF-REGION-POSTPONES-MARCH-PLENARY-SESSION-TO-CONTRIBUTE-TO-PREVENTING-AND-CONTROLLING-THE-CORONAVIRUS-PANDEMI.ASPX

Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EU-COMMITTEE-OF-REGION-POSTPONES-MARCH-PLENARY-SESSION-TO-CONTRIBUTE-TO-PREVENTING-AND-CONTROLLING-THE-CORONAVIRUS-PANDEMI.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/CARE-DORNER.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EU-COMMITTEE-OF-REGION-POSTPONES-MARCH-PLENARY-SESSION-TO-CONTRIBUTE-TO-PREVENTING-AND-CONTROLLING-THE-CORONAVIRUS-PANDEMI.ASPX

Care sector needs European strategy, CoR members argue
Care sector needs European strategy, CoR members argue
15.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EUROPEAN-HEALTH-DATA-SPACE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EU-COMMITTEE-OF-REGION-POSTPONES-MARCH-PLENARY-SESSION-TO-CONTRIBUTE-TO-PREVENTING-AND-CONTROLLING-THE-CORONAVIRUS-PANDEMI.ASPX

An efficient European Health Data Space can save lives and must improve care quality for all citizens
An efficient European Health Data Space can save lives and must improve care quality for all citizens
09.02.2023