Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
Piedalieties mūsu aptaujā par brīvās tirdzniecības nolīgumu īstenošanu! Uz aptaujas jautājumiem iespējams atbildēt līdz 2019. gada 28. oktobra pusnaktij  

​ES tirdzniecības nolīgumi ar trešajām valstīm aptver vairāk nekā 70 pasaules valstu tirgu un paver jaunas iespējas ES uzņēmumiem, tostarp MVU. ES eksports nodrošina gandrīz 36 miljonus darbavietu, un 6 miljoni no tām ir radīti tieši eksportējošos mazos un vidējos uzņēmumos. Atšķirībā no gandrīz visiem pārējiem pasaules reģioniem Eiropas labklājība ir atkarīga no ārvalstu tirgus pieejamības, un šī atkarība tikai palielināsies. 2020. gadā 90 % no pasaules izaugsmes tiks nodrošināta trešajās valstīs. .

Lai arī, pateicoties neseniem pozitīvi vērtējamiem pasākumiem, tādiem kā, piemēram, katru gadu publicētais ziņojums par ES brīvās tirdzniecības nolīgumu īstenošanu un tirgus piekļuves partnerības izveide, Eiropas uzņēmumu iespējas gūt labumu no tirdzniecības nolīgumiem ir ievērojami uzlabojušās, ir jāturpina nostiprināt attiecīgo dalībnieku sadarbību. Pārāk daudzi Eiropas uzņēmumi joprojām nav informēti par ES tirdzniecības nolīgumiem un pietiekami labi nezina, kā tos praktiski izmantot.

Tirdzniecības kamerām un reģionālajām iestādēm ir būtiska loma centienos uzlabot īstenošanu visā Eiropas Savienībā, jo tās ir vistuvāk vietējiem uzņēmumiem un spēj sniegt reģionālajām īpatnībām atbilstošu informāciju. Lai noskaidrotu katra reģiona vajadzības un prasības, RK un Eiropas Tirdzniecības un rūpniecības kameru apvienība (Eurochambres) aicina jūs piedalīties šajā aptaujā.

Aptaujā īpaša uzmanība tiks pievērsta nozīmīgākajiem brīvās tirdzniecības nolīgumiem (gan spēkā jau esošajiem, gan tiem, kas ir noslēgti, bet vēl nav stājušies spēkā), un aptauja ilgs līdz oktobra vidum. Rezultāti tiks prezentēti RK un Eurochambres darbseminārā 2019. gada novembrī.

Aptaujas rezultātus ņems vērā arī RK atzinumā, kurā tiks aplūkotas plašākas problēmas, ar kurām saskaras ES tirdzniecības politika, un tas, kā publiskās iestādes un MVU varētu izmantot tirdzniecības nolīgumus un gūt no tiem labumu.

Sākt aptauju!

  • Aptauja ir pieejama visās ES valodās; lai izvēlētos vēlamo valodu, noklikšķiniet nolaižamajā izvēlnē ekrāna labajā pusē
  • Uz aptaujas jautājumiem iespējams atbildēt līdz 2019. gada 28. oktobra pusnaktij
  • Būs nodrošināta visu atbilžu konfidencialitāte
  • Sīkāku informāciju varat iegūt, rakstot uz econ-survey-cor@cor.europa.eu

​​
Kopīgot :
 
Saistītā informācija
Līdzīgas ziņas

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/COR-CEMR-JOINT-CONSULTATION-RRPS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/ECON-SURVEY-IMPLEMENTATION-FREE-TRADE-AGREEMENTS.ASPX

Regions and cities still have little say in post-COVID 19 recovery plans, a new consultation warns
Regions and cities still have little say in post-COVID 19 recovery plans, a new consultation warns
30.05.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/FLEXIBLE-FISCAL-RULES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/ECON-SURVEY-IMPLEMENTATION-FREE-TRADE-AGREEMENTS.ASPX

Flexible fiscal rules should remain in place until EU economic governance is reformed, local leaders ask
Flexible fiscal rules should remain in place until EU economic governance is reformed, local leaders ask
28.04.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-CALL-FOR-A-STRONGER-EUROPEAN-FINANCIAL-SUPPORT-FOR-TERRITORIES-WORST-AFFECTED-BY-BREXIT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/ECON-SURVEY-IMPLEMENTATION-FREE-TRADE-AGREEMENTS.ASPX

Reģioni un pilsētas aicina palielināt Eiropas finansiālo atbalstu Brexit vissmagāk skartajām teritorijām
Reģioni un pilsētas aicina palielināt Eiropas finansiālo atbalstu Brexit vissmagāk skartajām teritorijām
19.03.2021

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/CRITICAL-RAW-MATERIALS-ROLE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/ECON-SURVEY-IMPLEMENTATION-FREE-TRADE-AGREEMENTS.ASPX

Kritiski svarīgas izejvielas un to nozīme Eiropas nākotnei
Kritiski svarīgas izejvielas un to nozīme Eiropas nākotnei
10.03.2021

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/REGIONS-MUST-BE-AT-THE-HEART-OF-EUROPEAN-ECONOMIC-POLICY-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/ECON-SURVEY-IMPLEMENTATION-FREE-TRADE-AGREEMENTS.ASPX

Reģioniem jābūt Eiropas ekonomikas politikas centrā
Reģioniem jābūt Eiropas ekonomikas politikas centrā
29.09.2020